13 feb
Najava razpisa za mesto direktorja Nacionalnega inštituta za biologijo

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

 


Ste pripravljeni prevzeti vodenje

javnega naravoslovnega raziskovalnega zavoda? 

 

NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO (http://www.nib.si)

VEČNA POT 111, 1000 LJUBLJANA objavlja

 

NAJAVO

javnega razpisa za direktorja Nacionalnega inštituta za biologijo

 

Razpis za mesto direktorja Nacionalnega inštituta za biologijo bo objavljen v časopisu Delo dne 15. 05. 2017. Rok za prijavo kandidatov bo 29. 05. 2017.

 

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta bodo naslednji:
- doktorat znanosti s področja dejavnosti inštituta,
- znanje in sposobnosti za izvajanje funkcije strokovnega vodje inštituta,
- izpolnjevanje pogojev, predpisanih v 29. in 34. členu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 96/02, 115/05, 61/06, 112/07, 9/11) (https://zakonodaja.com/zakon/zrrd).
 
Prijava bo morala vsebovati:
-  življenjepis kandidata,
-  kopijo dokazila o izobrazbi,
- dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vodjo raziskovalnega projekta iz 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti,
-  program dela in vizijo razvoja inštituta za petletno mandatno obdobje (v obsegu dveh do treh tipkanih strani).

 

 

Mandat direktorja traja pet let, z možnostjo ponovnih imenovanj ali možnostjo druge nadaljnje zaposlitve. Nastop mandata je predviden s 01.01.2018. Glede na razmeroma kratek, 14-dnevni prijavni rok po formalni objavi razpisa svetujemo, da s pripravo dokumentacije pričnete že pred objavo razpisa. Kandidatom iz tujine bomo nudili vso potrebno podporo pri urejanju dokumentacije v zvezi s prijavo.
 

 

Za več informacij se lahko obrnete na kadrovsko službo inštituta po telefonu na številko +386 59 232 707 ali po elektronski pošti na naslov kadrovska.sluzba@nib.si ali neposredno na naslov direktorice inštituta tamara.lah@nib.si.