20 jun
GLIOMA INVASION FORUM 2017

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

Nacionalni inštitut za biologijo je letos organiziral mednarodno konferenco na temo raziskovanja možganskih tumorjev GIF 2017, (Glioma Invasion Forum). Konferenca je potekala od 23. do 25. aprila 2017 na Morski biološki postaji Piran, v Piranu.

Cilj konference GIF 2017 je bil oblikovanje mednarodnega omrežja, ki ga sestavljajo tako bolnišnične strukture kot raziskovalna središča z oznako odličnosti, ki se ukvarjajo z uvajanjem biotehnologij na področju onkologije. To bo olajšalo prenos tehnologije na industrijo projektnega območja inovativnih proizvodov za diagnosticiranje in za zdravljenje človeškega glioma.

Pojavnost raka se zaradi onesnaženega okolja in slabih življenjskih navad povečuje. Zadnja leta je opažen porast tudi možganskih tumorjev, med drugim najbolj maligne oblike, glioblastoma. Ta oblika raka je zelo agresivna (povprečna življenjska doba bolnikov z glioblastomom je eno leto). Zaradi odpornosti na ustaljene in tudi modernejše načine zdravljenja, je potrebno usmeriti raziskovanje v iskanje novih molekularnih tarč in biomarkerjev za izboljšanje diagnoze oz. napovedi odgovora na zdravljenje ter prognozo. Novi načini zdravljenja, podprti z novim znanjem in z razvojem novih tehnologij ne bodo samo povečali učinkovitosti zdravljenja in kvalitete življenja bolnikom, ampak tudi prispevali k splošnem zdravju populacije na obeh straneh meje.

Konferenca je bila osredotočena na odkrivanje vloge matičnih tumorskih celic glioma. Rezultati teh dejavnosti bodo pripeljali do oblikovanja pomembnih diagnostičnih (razvoj bolezni in napovedovanje odziva na zdravljenje), in po možnosti terapevtskih orodij. Z uvajanjem najsodobnejših strategij, ki omogočajo načrtovanje posebnega zdravljenja za vsakega bolnika se tako približamo konceptu individualiziranega zdravljenja na področju onkologije.