20 okt
COST AKCIJA ERBFacility IZ PROGRAMA HORIZONT 2020

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

NIB je partner v novi COST akciji
»Evropski instrument biomonitoringa na podlagi roparskih ptic

(European Raptor Biomonitoring Facility - ERBFacility) – CA16224«,
ki je program mreženja financiran iz okvirja Horizon 2020,
pri katerem trenutno sodeluje 25 držav (https://e-services.cost.eu/action/CA16224/overview/).

Akcija bo trajala od leta 2017 do 2021.

V okviru akcije se bo na podlagi mednarodnega sodelovanja razvijal:
  • okvir (1) Evropske sheme biomonitoringa roparskih ptic (European Raptor Biomonitoring Scheme – ERBioMS), pri čemer so roparske ptice (ujede, sove, sokoli) zaradi bioakumulacijskih procesov dobri indikatoriji prisotnosti nevarnih onesnažil v okolju,
  • (2) okvir Evropske banke primerkov roparskih ptic (European Raptor Specimen Bank – ERSpeB) za namene monitoringa okoljskih onesnažil in
  • (3) Evropski program za terensko zbiranje vzorcev in razlagalnih podatkov o roparskih pticah (European Raptor Sampling Programme – ERSamP).

Cilji akcije so povezovanje kapacitet biomonitoringa okoljskih onesnažil preko roparskih ptic s povezovanjem laboratorijev, zbirk vzorcev (zlasti muzejev) in shem monitoringa roparskih ptic.

Glavni prijavitelj akcije je Univerza v Oxfordu (UK), iz katere prihaja tudi predsednik konzorcija Guy Duke, predstavnika NIB in Slovenije v konzorciju, doc. dr. Ala Vrezca, pa je upravni odbor akcije izvolil za podpredsednika.