23 jan
Sodelovanje NIB-a v akciji COST: Matične celice morskih nevretenčarjev

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

MARISTEM COST ACTION 16203

Oddelek MBP sodeluje v COST akciji CA16203 “MARISTEM”, ki se je začela 2. oktobra 2017 in bo trajala naslednja štiri leta. Akcija je nastala na predlog 11 držav in jo vodi prof. Loriano Ballarin, Oddelek za biologijo, Univerza v Padovi (Italija) in trenutno vključuje 17 držav, ki podpirajo COST akcije in Rusija. Na MBP projekt koordinira dr. Andreja Ramšak.
Matične celice morskih nevretenčarjev – COST Akcija 16203


MATIČNE CELICE MORSKIH /VODNIH NEVRETENČARJEV:
OD BAZIČNIH RAZISKAV DO INOVATIVNIH REŠITEV


Raziskovanje “matičnih celic” predstavlja eno najbolj dinamičnih področij v biologiji in biomedicini. Četudi raziskovanje matičnih celic v morskih in drugih vodnih nevretenčarjih (MISC) predstavlja eno od glavnih raziskovalnih področij in zanimanja v medicini, so študije matičnih celic iz organizmov, ki niso klasični modelni organizmi (kot so človek, miš, cebrice) bolj zapostavljene.
Morski/vodni nevretenčarji predstavljajo največji spekter biodiverzitete in imajo največjo filogenetsko radiacijo na Zemlji, od morfološko enostavnih organizmov (npr. spužve, ožigalkarji) do bolj kompleksnih mehkužcev, rakov, iglokožcev in protohordatov. Temu podoben je tudi kalejdoskop različnih tipov MISC, ki sodelujejo v produkciji velikega števila še neznanih bioaktivnih molekul, mnoge od njih imajo potencialni pomen za človekovo zdravje (antitumorsko, antibakterijsko). MISC sodelujejo v procesih staranja in regeneracije, vključno z regeneracijo celotnega telesa, in predstavljajo znanje, ki ima tudi klinično relevanco.
Do sedaj je bila MISC- evropska raziskovalna skupnost zelo razdrobljena in slabo povezana z biomedicinsko industrijo, ki pomaga pri zdravljenju ljudi.


Namen COST akcije je:

  • povezati razdrobljeno evropsko skupnost, ki dela z MISC

  • promocija in koordinacija raziskav biologije MISC

  • stimulacija mladih raziskovalcev za delo na področju raziskovanja biologije MISC

  • razvoj, validacija, usposabljanje in mreženje za nova orodja in metologije za raziskave MISC

  • vzpostavitev MISC discipline na področju biomedicinskih raziskav

  • vzpostavitev sodelovanja z industrijo za izkoriščanje MISC virov za bioaktivne molekule.