24 apr
NIB sodeluje v projektu ASSEMBLE PLUS

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni


NIB sodeluje v projektu ASSEMBLE PLUS, ki se je začel 1. oktobra 2017 in bo trajal naslednja štiri leta. Na NIB projekt koordinira dr. Andreja Ramšak.
 
PRESTIŽNE EVROPSKE MORSKE BIOLOŠKE POSTAJE SO ZDRUŽILE VIRE ZA NAPREDEK RAZISKOVALNIH ZMOGLJIVOSTIH V ‘ASSEMBLE PLUS’
Preko 50 sodelujočih, ki predstavljajo 32 organizacij iz 14 držav se je zbralo v Parizu, Francija od 19. do 20. oktobra 2017 na začetnem sestanku projekta ASSEMBLE Plus. Projekt ASSEMBLE Plus (H2020 Research and Innovation Action), predstavlja drugo fazo pobude ASSEMBLE s področja raziskovalne infrastrukture, ki izvira iz programa FP7 Evropske skupnosti.

Pod vodstvom European Marine Biological Resource Centre (EMBRC-ERIC; www.embrc.eu), bodo v ASSEMBLE Plus aktivirani pomembni raziskovalni viri in zagotovljeni kvalitetni programi raziskovalcem iz univerz, industrije in upravljalcem za dostop do raziskovalne infrastrukture v morski biologiji in ekologiji. Program vključuje gostovanje in virtualni dostop do morskih bioloških postaj in ponuja: veliko paleto morskih ekosistemov, izjemne morske biološke vire, najsodobnejše eksperimentalne in analitske zmogljivosti z integriranimi delovnimi postopki, zgodovinske podatke iz opazovanj in napredne možnosti izobraževanja. In še več, poleg mehanizmov dostopa, še skupne raziskovalne aktivnosti, ki vključujejo vse partnerje in bodo pomagale razvijati inovativno raziskovanje in tehnologije in/ali metodologije. Nadalje, vrsta medsebojno povezanih aktivnosti v mreženju bo okrepila kulturo sodelovanja znotraj partnerskega konzorcija in navzven, zagotovljene bodo kakovostne storitve, izmenjava skupnih protokolov, vključevanje novih skupnosti uporabnikov in skupne trajnostne poslovne strategije.

Seštevek vseh akcij, ki so predvidene v ASSEMBLE Plus bo povečalo število uporabnikov na morskih bioloških postajah, oblikovala se bo njihova poslovna perspektiva in izboljšale se bodo njihove možnosti za dolgotrajno delovanje.

Začetni sestanek je omogočil partnerjem, da bolje razumejo skupne cilje na mikro in makro nivoju in kako lahko skupaj prispevajo k vsaki nalogi. V vsakem delovnem sklopu je delovna skupina začrtala začetek projektnih aktivnosti, premislila dostop do izvajalskih sistemov in oblikovala strategije za komuniciranje izven konzorcija in za razširjanje znanja. Sestanek je bil uspešen in partnerji so delili navdušenje nad začetkom dela.

Spletna stran ASSEMBLE Plus je dosegljiva na www.assembleplus.eu. Projekt ASSEMBLE Plus je financiran iz programa Evropske skupnosti H2020 Research and Innovation pod številko pogodbe 730984 (ASSEMBLE Plus). Projekt se je začel oktobra 2017 in poteka do septembra 2021. Koordinator projekta je Sorbonne Université. Partner za diseminacijo je AquaTT.

 
Udeženci začetnega sestanka projekta ASSEMBLE Plus v Parizu, Francija od 19. – 20. oktobra 2017 na Sorbonne Université, Pariz, Francija.