16 avg
NIB k sodelovanju vabi raziskovalce na začetku kariere

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

Rezultat iskanja slik za nib logo


NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO

VEČNA POT 111, 1000 LJUBLJANA

v okviru Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku

kariere 2.1, ki ga je 13. 7. 2018 objavilo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ),

k sodelovanju vabi


RAZISKOVALCE NA ZAČETKU KARIERE (M/Ž)
Pogoji za sodelujočega raziskovalca:

–    je uspešno zaključil doktorski študij (doktorat znanosti) v obdobju med 1. 1. 2011 in rokom za oddajo vlog na ta javni razpis, tj. 5. 10. 2018
–    na dan objave javnega razpisa ni v delovnem razmerju na NIB
–    ni  bil  sofinanciran  iz  sredstev  Javnega  razpisa  za  spodbujanje  raziskovalcev  na  začetku kariere 2.0, objavljenega v Uradnem listu RS št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016


Za raziskovalce, ki se vračajo iz tujine, veljajo še naslednji pogoji:

–    ima na dan objave javnega razpisa začasno ali stalno prebivališče v tujini
–    ima od 1. 1. 2011 naprej najmanj eno (1) leto delovnih izkušenj v tujini na področju RRI ali je
–    na dan objave razpisa zaposlen v tujini na področju RRI

Pogoji za zaposlitev v posamezni raziskovalni enoti:

Morska biološka postaja Piran (2 kandidata):

-       doktorat s področja biologije, biokemije, biotehnologije, mikrobiologije in sorodnih ved
-       izkušnje iz molekularnega laboratorija in poznavanje metod bioinformatike
-       prednost bodo imeli kandidati, ki imajo dokumentirane izkušnje z delom v tujini
-       za dodatne informacije se obrnite na doc. dr. Andrejo Ramšak
         oz.  
-       doktorat s področja varstva okolja, oceanografije, okoljskega modeliranja
-       izkušnje s področja okoljskega modeliranja, uporabe satelitskih posnetkov, populacijsko modeliranje, obdelava oceanografskih podatkov; dokumentirane izkušnje z delom v tujini
-       poznavanje metod: modeliranje morskega tokovanja (cirkulacijsko modeliranje), uporaba   naprednih programskih orodij (npr.: Matlab, Octave, Python).


Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo:

-       doktorat s področja biologije, biokemije, biotehnologije, mikrobiologije, biomedicine, farmacije ali računalništva in informatike
-       izkušnje iz molekularnega laboratorija in veselje do bioinformatike, računalništva ter statistike.

Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka:

-       doktorat s področja biologije, mikrobiologije, biokemije, biotehnologije ali farmacije
-       izkušnje pri delu s celičnimi kulturami
-       poznavanje biokemijskih in molekularnih metod in mikroskopije.

Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov:

-       doktorat s področja biologije ali mikrobiologije
-       izkušnje pri razvoju ekoremediacijskih tehnologij
-       poznavanje mikrobne ekologije in ekologije rastlin.


Izbrani kandidat-raziskovalec bo v sodelovanju z NIB-om in izbranim gospodarskim subjektom (podjetjem) pripravil predlog projekta za razpis MIZŠ z rokom oddaje 5. 10. 2018.

Raziskovalec bo v  obdobju izvajanja  celotne  operacije v okviru raziskovalnega  projekta med 1275  in 2550 delovnih ur opravil pri  gospodarskem  subjektu, ki  bo  partner v  raziskovalnem projektu.

Kandidatom ponujamo delo v stimulativnem delovnem okolju, z najboljšo raziskovalno opremo, možnost strokovnega in osebnega razvoja ter sodelovanje z izbranim gospodarskim subjektom (podjetjem).

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, predvidoma od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022, pod pogojem, da bo predlog projekta s strani MIZŠ izbran za sofinanciranje.

Prijave sprejemamo do 7. 9. 2018 po elektronski pošti na naslov kadrovska.sluzba@nib.si oz. po pošti na naslov Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana (s pripisom »Za razpis Raziskovalci na začetku kariere«).

Prijavi oddajte navedbo, v kateri oddelek v NIB se prijavljate, ter priložite:

-    življenjepis z ustreznimi dokazili,
-    seznam najmanj petih najpomembnejših raziskovalnih dosežkov (npr. sodelovanje pri projektih ali z organizacijami, objave proizvodov, storitev, patentov ali drugih dosežkov, objave v vodilnih mednarodnih znanstvenih revijah, predstavitve na uveljavljenih mednarodnih konferencah, prejete nagrade in priznanja…).