02 okt
Projekt Eco-AlpsWater

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni


Na NIB smo pričeli z aktivnostmi novega projekta Eco-AlpsWater, ki se ukvarja z inovativnim ekološkim vrednotenjem in strategijo upravljanja z vodami za zaščito ekosistemskih storitev v alpskih jezerih in rekah.

Novi pristop ekološkega vrednotenja bo temeljil na analizi okolijske DNK v vodnih telesih (od bakterij do rib), na osnovi sekveniranja naslednje generacije (NGS) in pametnih tehnologij pri obdelavi in shranjevanju velikih podatkovnih baz. Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru INTERREG Programa Območje Alp.

V projektu sodeluje 12 projektnih partnerjev iz Slovenije, Italije, Avstrije, Nemčije, Francije in Švice; iz vsake države po ena raziskovalna inštitucija in okoljska agencija, pristojna za monitoring. Slovenska partnerja pri projektu sta Nacionalni inštitut za biologijo in Agencija Republike Slovenije za okolje. V projektu sodeluje tudi 37 drugih inštitucij, ki imajo vlogo opazovalca.