11 okt
Nacionalni inštitut za biologijo k sodelovanju vabi raziskovalca na začetku kariere

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisniNACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO
VEČNA POT 111, 1000 LJUBLJANA

v okviru Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku
kariere 2.0, ki ga je 30. 09. 2016 objavilo
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ),
k sodelovanju vabi

RAZISKOVALCA NA ZAČETKU KARIERE (M/Ž)


Delo bo potekalo na Nacionalnem inštitutu za biologijo v laboratorijih Oddelka za Biotehnologijo in sistemsko biologijo (FITO).  Kandidatu bo omogočeno delo v skupini visoko motiviranih mednarodno vpetih raziskovalcev z vrhunsko raziskovalno opremo ter napredovanje na znanstvenem področju, kakor tudi  na področju sistema kakovosti in osebne rasti (mehke veščine). FITO projektno sodeluje z več podjetji in inštitucijami v Sloveniji in v tujini. Projekt je vključen v širše raziskovalno področje razvoja molekularne diagnostike, ki bazira na novih visoko tehnoloških metodologijah. V okviru raziskovalnega projekta »Dokazovanje redkih molekularnih tarč z uporabo digitalne PCR« bomo preučili ali je digitalna PCR primerno analitično orodje za področje transplantacijske medicine. Metodo bomo validirali na kliničnih vzorcih plazme pacientov po transplantaciji organa. Projektne aktivnosti bodo predstavljale pomemben prispevek za področje diagnostike v zdravstvu in bodo omogočile prenos inovativnih pristopov iz raziskovalnih laboratorijev v klinično prakso. Delo bo potekalo v timu na FITO in v tesnem sodelovanju s podjetjem GenePlanet. Delo je razgibano, združuje laboratorijsko delo (z upoštevanjem principov sistema kakovosti), obdelavo in interpretacijo rezultatov in pripravo poročil ter delo s kliničnimi vzorci.

Pogoji za sodelujočega raziskovalca:
–    je uspešno zaključil doktorski študij (doktorat znanosti) na področju bioloških ved (biotehnologije, biokemije, medicine, mikrobiologije, biologije ipd.) v obdobju med 1. 1. 2011 in 07.12.2016,
–    ima znanja iz molekularne biologije (zaželeno poznavanje qPCR, ddPCR in razumevanje NGS) ter pozna računalniške programe za bioinformatsko obdelavo podatkov,
–    je samoiniciativen pri projektnem delu, sposoben dela v timu ter ga veseli aplikativno delo, delo s podjetji in kliniko,
–    na dan objave javnega razpisa MIZŠ (30. 09. 2016) ni bil v delovnem razmerju na NIB,
–    ni bil sofinanciran iz sredstev Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere, objavljenega v Uradnem listu RS št. 69/2013 z dne 23. 8. 2013.

Za raziskovalce, ki se vračajo iz tujine, veljajo še naslednji pogoji:
-    je državljan Republike Slovenije,
–    se bo do pričetka zaposlitve vrnil v Slovenijo z namenom zaposlitve v okviru projekta.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas (nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti in porodniškega dopusta), za polni delovni čas za obdobje do 31.5.2020.
Kasneje je možno podaljšanje delovnega razmerja za delo na drugem raziskovalnem ali tržnem projektu.

Prijave, ki naj vsebujejo:
-    življenjepis z ustreznimi dokazili,
-    seznam najmanj petih najpomembnejših raziskovalnih dosežkov (npr. sodelovanje pri projektih ali z organizacijami, objave proizvodov, storitev, patentov ali drugih dosežkov, objave v vodilnih mednarodnih znanstvenih revijah, predstavitve na uveljavljenih mednarodnih konferencah, prejete nagrade in priznanja…),
-    priporočilna pisma ali kontaktne podatke mentorja ali (prejšnjih) delodajalcev,
-    navedbo, kje ste videli ta poziv

sprejemamo do 4. 11. 2018 po elektronski pošti na naslov kadrovska.sluzba@nib.si oz. po pošti na naslov Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana (s pripisom »Za razpis Raziskovalci na začetku kariere«).

Več informacij o razpisu: maja.ravnikar@nib.si, polona.kogovsek@nib.si.