07 jan
LETO 2020 JE MEDNARODNO LETO ZDRAVJA RASTLIN

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

LETO 2020 JE MEDNARODNO LETO ZDRAVJA RASTLIN

Zdrave rastline so temelj za življenje, delovanje ekosistemov in zadostno količino hrane. S skrbjo za zdravje rastlin pomagamo k zmanjševanju lakote, revščine, zaščiti okolja in povečevanju ekonomske razvitosti. Trenutno stanje je zaskrbljujoče, saj zaradi rastlinskih bolezni in škodljivcev vsako leto izgubimo do 40 odstotkov svetovnih prehranskih pridelkov. Rastlinske bolezni in škodljivci se zaradi spremenjenih klimatskih razmer širijo na nova področja tudi kot posledica velike rasti mednarodne trgovine in množičnih potovanj. V Evropi se tako pojavljajo bolezni in škodljivci, ki jih prej nismo poznali.

Varstvo rastlin pred širjenjem rastlinskih povzročiteljev bolezni in škodljivcev je mnogo bolj učinkovito kot pa ukrepi za njihovo uničenje. Hitra diagnostika rastlinskih bolezni in škodljivcev je del preventive, ki  zmanjšuje uporabo fitofarmacevtskih sredstev ter preprečuje zmanjšanje pridelka  in ohranjanje naravnih rastlinskih habitatov (primer: fotografija škode v vinogradu, ki jo je povzročila fitoplazma zlata trsna rumenica). Preventiva pred širjenjem takšnih organizmov je mednarodni problem, ki zahteva sodelovanje vseh. Zato je generalna skupščina Združenih narodov razglasila leto 2020 za mednarodno leto zdravja rastlin. Ker se javnost premalo zaveda pomena skrbi za zdravje rastlin in koliko znanja ter truda je potrebnega za pridelavo varne in kakovostne hrane, se bomo tudi vse inštitucije, ki delujemo na tem področju v Sloveniji, skupaj z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, vključili v ozaveščanje javnosti o pomenu zdravja rastlin z organizacijo različnih dogodkov. Nacionalni inštitut za biologijo deluje kot nacionalni referenčni laboratorij in kot Evropski referenčni laboratorij za bakterije, viruse, viroide in fitoplazme. 

Ključna sporočila Mednarodnega leta zdravja rastlin 2020

Tvegano je prenašati rastline in rastlinske proizvode iz drugih delov sveta, saj se tako lahko širijo rastlinske bolezni in škodljivci.
Trgovanje z rastlinami in rastlinskimi proizvodi naj bo varno brez postavljanja nepotrebnih ovir.
Z ohranjanjem zdravih rastlin varujemo tudi biološko pestrost.
Z ohranjanjem zdravih rastlin varujemo okolje.
Podpirajmo zdravje rastlin ter vlagajmo v razvoj in raziskave na tem področju.
Zdrave rastline so ključnega pomena za zmanjševanje lakote in doseganje ciljev trajnostnega razvoja.
Okrepimo spremljanja na navzočnost rastlinskih bolezni in škodljivcev, da lahko hitro z ukrepi zaščitimo rastline in njihovo zdravje.

Več o mednarodnem letu zdravja rastlin pa na POVEZAVI.

Slika 1: David Dobnik
Slika 2: vir NIB foto arhiv