10 feb
Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) v letu 2020 praznuje 60 letnico obstoja

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni


Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) v letu 2020 praznuje 60 letnico obstoja


Od leta 1960, ko je bil ustanovljen Inštitut za biologijo Univerze v Ljubljani, do danes, je Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) prehodil dolgo, a zanimivo pot. Danes združujemo štiri raziskovalne enote s skupno 157 zaposlenimi v Ljubljani in Piranu. Sledimo cilju postati vodilni center za temeljne in aplikativne raziskave bioloških in sorodnih naravoslovnih znanosti ne samo v Sloveniji, temveč v širši regiji. Za obeležitev 60 letnice našega obstoja pripravljamo vrsto zanimivih dogodkov skozi leto 2020.Angažiranost in aktivnost

Naše poslanstvo je biti angažiran, aktiven in ustvarjati znanje na področju bioloških znanosti za razumevanje življenjskih procesov, trajnostnega razvoja, ohranjanje biološke raznovrstnosti, zdravega okolja, zdravja ljudi in okolja. Raziskovalci NIB čutimo dolžnost, da svoje znanje in nove tehnologije uporabimo v zasledovanju odgovorov na temeljna vprašanja sobivanja narave in sodobne družbe, ki išče rešitve za globalne težave. To je naše poslanstvo. Ob pogledu na 60 let dela smo iskreno ponosni na naše dosežke, na znanstveno odličnost in na kreativnost naših sodelavk in sodelavcev, ki so z nami razvijali moderno raziskovanje bioloških znanosti.Zavzetost in predanost zaposlenih

Na Nacionalnem inštitutu za biologijo danes deluje 157 sodelavcev, od raziskovalcev različnih znanstvenih smeri na področju ved o življenju, do sodelavcev, ki omogočajo in podpirajo delovanje inštituta. Vsi pa predstavljamo dragoceno človeško vrednoto in doprinos k razvoju in blagostanju Slovenije in Evrope.


Sogovornik pri pripravi sistemskih rešitev

Pomemben aspekt NIB je strokovna podpora ministrstvom pri pripravi okoljske in kmetijske zakonodaje ter pri implementaciji EU direktiv in mednarodnih konvencij. S to svojo dejavnostjo inštitut zagotavlja vsestransko dostopnost ter uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene kulture in obveščanje javnosti.


Aktualni in družbeni kontekst raziskovanja

Globalno in tudi pri nas se družba sooča z velikanskimi težavami, med katerimi so klimatske spremembe, drastični upad biodiverzitete, onesnaževanje okolja s toksičnimi snovmi in plastiko, prenaseljenost, nezadostna oskrba s pitno vodo, pretirani izlov morskih in drugih organizmov, nove bolezni in pandemije, ter bioterorizem. Biološke in druge znanosti, ki jih izvajamo na NIBu, za naštete težave ponujajo konkretne, inovativne rešitve. NIB zato razvija znanja o bioloških sistemih – od virusov in bakterij, morskih organizmov, rastlin in žuželk do človeka. Želimo spoznati in napovedovati zakonitosti prepletanja in delovanja vseh vrst organizmov v degradiranih in naravnih ekosistemih. Ponujamo tudi biotehnološke rešitve podprte z bioinformatskimi orodji za študij bioloških pojavov na molekularnem nivoju. To nam podaja drugačno sliko spreminjajoče se narave in s tem nove tehnološke rešitve v ohranjanju okolja, ki omogoča življenje na tem planetu. Znanstveniki čutimo dolžnost, da svoje znanje in biotehnologije uporabimo za sledenje odgovorom na temeljna vprašanja ter v iskanju rešitev, tako za naše lokalne kot globalne težave.


Ponosni na 60 let

Ustanovitev NIBa, ki je danes med štirimi največjimi javnimi inštituti v državi, sega v leto 1960, ko je Univerza v Ljubljani ustanovila Inštitut za biologijo Univerze v Ljubljani, v okviru Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete. V letu 1975 se je inštitut odločil za samostojno pot in se kmalu zatem združil z Morsko biološko postajo (MBP) iz Pirana, ustanovljeno 1969, ter se preoblikoval v združeno organizacijo, ki je v letu 1990 pridobila status javnega raziskovalnega zavoda. Ker je nastajal v senci raziskovalne politike vlade Republike Slovenije, ki je ustanavljala inštitute, med njimi danes največja Inštitut Jožef Stefan (IJS) in Boris Kidrič (Kemijski inštitut), predvsem v podporo in za potrebe rastočega gospodarstva v 50-60 letih, je bila naša pot bolj trnova. Biologija si je enak status in cilje, vključno z vpetostjo v sodobne biotehnologije, ustvarila sama ob skromni podpori države, z neomajno energijo znanstvenega potenciala tedanjih in sedanjih generacij. Po letu 1994 se je inštitut preimenoval v Nacionalni inštitut za biologijo, ustanoviteljstvo pa je v celoti prevzela Vlada Republike Slovenije. V tem obdobju je vodilo inštitut devet direktorjev. Predzadnja od njih prof. dr. Tamara Lah Turnšek kar 23 let, nato ga je prevzel izr. prof. dr. Matjaž Kuntner, ki vodi inštitut od leta 2018.


60 let vpeti tudi v razvoj stroke in izobraževanje

Predano raziskovalno delo je razlog, da so naši raziskovalci tudi večkrat nagrajeni doma in po svetu. Naš zaščitni znak je vsakoletni dan NIBa v novembru, ko podelimo nagrade za najbolj vidne dosežke leta s področja našega delovanja. Poimenovane so po prof. dr. Miroslavu Zei-u, svetovno priznanem biologu, ki je bil med ustanovitelji Morske biološke postaje in je podpiral združitev v nacionalni inštitut. Letošnje praznovanje bo tako še prav posebno slovesno, saj bo ob praznovanju 60. obletnice NIBa potekalo več dogodkov, ki bodo vsak na svoj način obeležili preteklost in prihodnost inštituta. Dveh od načrtovanih dogodkov v tem hipu še ne moremo napovedati, bosta pa vsak po svoje zelo konkretno začrtala nadaljnji razvoj inštituta.DOGODKI OB 60-LETNICI NIB


DATUM NAZIV DOGODKA Kraj
Januar 2020 Raziskovalna odprava NIB v Kostariko.   V sodelovanju z ekipo Dokumentarnega programa RTV SLO. Kostarika, Ljubljana   
18. februar 2020 Obeležitev mednarodnega leta zdravja rastlin in delovanja prvih EU referenčnih laboratorijev na NIB Državni Zbor
19. marec 2020 “60 obrazov biodiverzitete” -  predstavitev knjige NIB
     
22. april 2020 ZA planet ZEMLJA – tematska okrogla miza NIB
22. maj 2020 Dan očarljivih rastlin Biološko središče
5. junij 2020  Dan oceanov - Dan odprtih vrat Morske biološke postaje v Piranu Morska biološka postaja Piran
 julij 2020
Nobelovec na obisku - v odsevu Evropskega kongresa biokemikov, FEBS 2020
NIB
7.-10. september 2020 “Med sedimentom in vodo” - mednarodno srečanje IASWS Bernardin Portorož
September 2020 NIB - Znanstveni slam NIB
14. - 18. september 2020 3. mednarodna konferenca biotremologije  MBP
30. september 2020 Dialog znanost - gospodarstvo GZS
7. oktober 2020 Dan odprtih vrat NIB NIB

November 2020
“Global Genome Initiative”, znanstveno predavanje dr. Jonathana Coddingtona, Smithsonian Institution NIB
November 2020 Voda in mi  - dogodek ARSO
18. november 2020 SLAVNOSTNA AKADEMIJA 60 let NIB Hotel Union
18. november 2020 “Pogled nazaj” - Izid publikacija ob 60-letnici NIB NIB