15 apr
NAMERA o oddaji nepremičnin v najem z neposredno pogodbo

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni


Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018 s spremembami in dopolnitvami)

Nacionalni inštitut za biologijo objavlja:


NAMERO o oddaji naslednjih nepremičnin v najem z neposredno pogodbo:

277,94 m2 tlorisne površine raziskovalnega rastlinjaka Nacionalnega inštituta za biologijo,
ki je lociran na zemljiški parceli št. 1404/1, za določen čas (predvidoma za obdobje enega leta).


Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna pogodba, ki bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od dne objave te namere na spletni strani NIB.

V primeru več zainteresiranih ponudnikov bo NIB opravil pogajanja o ceni predmeta, pri čemer bo imel prednost tisti ponudnik, ki bo v okviru danih pogojev ponudil višjo najemnino.

Dodatne informacije prejmete na tel. št. 059 232 706 ali pošljete svojo ponudbo na e-naslov: alenka.tomsic@nib.si.