Pilotni monitoring Sars-Cov-2 v odpadnih vodah

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

Na Nacionalnem inštitutu za biologijo v okviru ARRS programa izvajamo pilotni monitoring, v okviru katerega spremljamo prisotnost virusa SARS-CoV-2 in mutacij povezanih z njegovimi različicami (od januarja 2021 naprej) v odpadnih vodah slovenskih čistilnih naprav. Na teh spletnih straneh sproti objavljamo rezultate naših meritev, primerjavo s kliničnimi podatki o okuženosti, in njihove krajše interpretacije.

Količina SARS-CoV-2 v odpadnih vodah

(13. 9. 2021)

Najvišje količine virusa SARS-CoV-2 so bile v večini čistilnih naprav izmerjene ob koncu oktobra/začetku novembra 2020. Od takrat so v večini čistilnih naprav izmerjene količine SARS-CoV-2 počasi padale ob prisotnosti blažjih nihanj. V juniju 2021 se je količina virusa v odpadnih vodah v večini ČN znižala pod mejo kvantifikacije, v sredini julija pa so količine znova začele naraščati in v avgustu v Ljubljani dosegle vrednosti izmerjene v oktobru 2020, ob začetku drugega vala.  

       
         
Razlaga grafov:

Graf prikazuje prisotnost koronavirusa v odpadnih vodah na posameznih čistilnih napravah. Gre za meritev količine virusne RNA v 24-urnih vzorcih odpadnih voda.

Semafor: kvalitativno opisuje naše meritve. Rdeče pomeni, da je virusa dovolj za kvantifikacijo, oranžna, da ga ni dovolj, in zelena, da virus nismo zaznali.

Graf: S črnimi točkami so na grafu označene posamezne meritve, ki predstavljajo količino virusa SARS-CoV-2 v odvzetem vzorcu, normalizirano na izmerjeno količino virusa PMMoV, ki se uporablja kot fekalni indikator v odpadnih vodah (z normalizacijo je mogoče omiliti okoljske vplive, na primer padavinske, na stanje odpadnih vod, ki lahko vpliva na rezultate meritev).Meritev je predstavljena kot točka zgolj, če je na mejo kvantifikacije (če je na semaforju rdeča).

Stolpični graf: predstavlja aktivne primere okužbe s SARS-CoV-2, kot so na voljo na spletni strani Covid19-sledilnik (https://covid-19.sledilnik.org/sl/stats). Ti podatki so zbrani za občine, katerih odpadna voda se prečiščuje v čistilni napravi, iz katere so odvzeti vzorci.Delež mutacij povezanih z različicami SARS-CoV-2 v odpadnih vodah

(14. 6. 2021)

V  prvem tednu junija je različica alpha (znana tudi kot B.1.1.7) še vedno prevladujoča različica v vseh vzorčenih čistilnih napravah, vendar je konec junija v ČN Ljubljana prišlo do padca na 70%. Pri tem smo zaznali v odpadnih vodah različico Delta, vendar je trenutno v tako nizkih koncentracijah, da je kvantifikacija že zelo nezanesljiva.

 


Zahvaljujemo se vsem partnerjem, ki omogočajo ali sodelujejo v pilotnem monitoringu:

 • Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS),
 • Centralna čistilna naprava Ljubljana,
 • Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik,
 • Centralna čistilna naprava Maribor,
 • Centralna čistilna naprava Saleške doline,
 • Centralna čistilna naprava Kranj,
 • Centralna čistilna naprava Koper,
 • Centralna čistilna naprava Celje,
 • Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano,
 • Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani,
 • Pediatrična klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana