Pilotni monitoring SARS-CoV-2 v odpadnih vodah

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

Na Nacionalnem inštitutu za biologijo v okviru ARRS programa izvajamo pilotni monitoring, v okviru katerega spremljamo prisotnost virusa SARS-CoV-2 in mutacij povezanih z njegovimi različicami (od januarja 2021 naprej) v odpadnih vodah slovenskih čistilnih naprav. Na teh spletnih straneh sproti objavljamo rezultate naših meritev, primerjavo s kliničnimi podatki o okuženosti, in njihove krajše interpretacije.

Količina SARS-CoV-2 v odpadnih vodah

(06. 12. 2021)

Z zadnjimi meritvami v mesecu novembru 2021 smo ugotovili, da količine virusa v odpadni vodi ostajajo na visoki ravni.

     
     
 width=
Razlaga grafov:

Graf prikazuje prisotnost koronavirusa v odpadnih vodah na posameznih čistilnih napravah. Gre za meritev količine virusne RNA v 24-urnih vzorcih odpadnih voda.

Semafor:

kvalitativno opisuje naše meritve. Rdeče pomeni, da je virusa dovolj za kvantifikacijo, oranžna, da ga ni dovolj, in zelena, da virus nismo zaznali. Graf: S črnimi točkami so na grafu označene posamezne meritve, ki predstavljajo količino virusa SARS-CoV-2 v odvzetem vzorcu, normalizirano na izmerjeno količino virusa PMMoV, ki se uporablja kot fekalni indikator v odpadnih vodah (z normalizacijo je mogoče omiliti okoljske vplive, na primer padavinske, na stanje odpadnih vod, ki lahko vpliva na rezultate meritev).Meritev je predstavljena kot točka zgolj, če je na mejo kvantifikacije (če je na semaforju rdeča). Stolpični graf: predstavlja aktivne primere okužbe s SARS-CoV-2, kot so na voljo na spletni strani Covid19-sledilnik (https://covid-19.sledilnik.org/sl/stats). Ti podatki so zbrani za občine, katerih odpadna voda se prečiščuje v čistilni napravi, iz katere so odvzeti vzorci. 
     


         

Delež mutacij povezanih z različicami SARS-CoV-2 v odpadnih vodah

(oktober 2021)

Analiza rezultatov sekvenciranja je pokazala prevladujoč delež različice Delta (>99%) v odpadni vodi iz vseh analiziranih čistilnih naprav (Ljubljana, Maribor, Koper, Kranj, Šaleška dolina). Drugih skrb vzbujajočih različic z analizo nismo zaznali..

 


Zahvaljujemo se vsem partnerjem, ki omogočajo ali sodelujejo v pilotnem monitoringu:

 • Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS),
 • Centralna čistilna naprava Ljubljana,
 • Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik,
 • Centralna čistilna naprava Maribor,
 • Centralna čistilna naprava Saleške doline,
 • Centralna čistilna naprava Kranj,
 • Centralna čistilna naprava Koper,
 • Centralna čistilna naprava Celje,
 • Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano,
 • Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani,
 • Pediatrična klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana