06 jun
Objava najave javnega razpisa za mlade raziskovalce

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), javni raziskovalni zavod, katerega osnovna dejavnost so raziskave na področju biologije in sorodnih naravoslovnih ved.  Aktivni smo na področjih kot je varovanje okolja, podnebne spremembe, ekološke in biotehnološke raziskave.


Ste dinamični in imate radi nove izzive?

Imate željo svojo akademsko in karierno pot po zaključenem študiju nadaljevati na podiplomskem študiju in z zaposlitvijo, poleg odličnih strokovnih znanj pridobiti tudi veščine komunikacije in vodenja ter nadalje imeti odprto pot za delo tako na drugih inštitutih kot tudi pri partnerjih v industriji?

Bi vas veselilo delo s fleksibilnim delovnim časom v stimulativnem mednarodnem delovnem okolju z možnostjo strokovnega in osebnega razvoja?

Radi delate v prijetni ekipi in prispevate svoj košček sestavljanke k odličnemu poslovanju družbeno odgovornega podjetja, ki ceni sodelavce in skrbi za njihov osebni razvoj?

Če ste na vprašanja odgovorili z »DA«, boste veseli novice, da


NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO,
Večna pot 111, Ljubljana

objavlja

NAJAVO JAVNEGA RAZPIS ZA MLADE RAZISKOVALCE (m/ž)


Obveščamo vas, da bomo predvidoma 30. 6. 2022 razpisali možnost podiplomskega usposabljanja mladih raziskovalcev pri naslednjih mentorjih v navedenih programskih skupinah:


•    dr. Anna Coll v programski skupini Biotehnologija in sistemska biologija rastlin
•    dr. Denis Kutnjak v programski skupini Okoljska in aplikativna virologija: virusi, prijatelji in sovražniki
•    izr. prof. dr. Patricija Mozetič v programski skupini Raziskave obalnega morja
•    dr. Ana Rotter v programski skupini Morska in mikrobna biotehnologija
•    dr. Alenka Žunič Kosi v programski skupini Združbe, interakcije in komunikacije v ekosistemih

V kolikor
- še nimate zaključenega doktorata znanosti oz. pridobljenega znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti,
– še niste bili zaposleni kot mladi raziskovalec,
– imate zaključen študijski program druge stopnje oziroma ustrezen ekvivalent in
- od zaključka vašega študija do 1. 10. 2022 ne bo minilo več kot 4 leta

vas lepo vabimo, da svoj interes že pred uradno objavo razpisa posredujete na naslov kadrovska.sluzba@nib.si.

Izrazu interesa priložite tudi svoj CV, dokazila o opravljenih izpitih in povprečnih ocenah ter opis morebitnega dosedanjega sodelovanja pri raziskovalnem delu.
V sporočilu navedite, pri katerem mentorju bi se želeli usposabljati, navedena naj bosta tudi vaša kontaktni elektronski naslov in telefonska številka.

Več o usposabljanju pri posameznih mentorjih preberite v nadaljevanju:

Naslov: Razumevanje interakcij med rastlinami in mikrobi
Programska skupina: Biotehnologija in sistemska biologija rastlin (P4-0165), vodja prof. dr. Kristina Gruden
Mentor: dr. Anna Coll
Naziv področja: Biotehnologija
Najavljamo prosto mesto mlade/ga raziskovalke/ca, ki bo vključen v dinamično in svetovno znano skupino rastlinskih sistemskih biologov, ki so vpeti tako v raziskovalne projekte znotraj slovenskega, kot tudi širšega evropskega in svetovnega prostora. Skupina je sestavljena interdisciplinarno in vključuje biologe, mikrobiologe, ter biotehnologe, kot tudi matematike, inženirje ter bioinformatike. Kandidat/ka bo raziskovalno delo bo opravljal/a v laboratorijih z najmodernejšo raziskovalno opremo, vzpostavljenim sistemom kakovosti in s sodelavci, ki prihajajo iz Slovenije in mednarodnega okolja. Sodeloval/a bo pri mednarodnih projektih ter z najboljšimi raziskovalnimi inštitucijami v Sloveniji in tujini kakor tudi z visokotehnološkimi slovenskimi in tujimi podjetji, ki so naši partnerji. Preko dela in z udeležbo na različnih delavnicah bo kandidat/ka osvojil/a veščine, ki omogočajo uspešno kariero po zaključku doktorata, dobro zaposljivost in osebno rast, med drugim sposobnosti za kritično razmišljanje, občinstvu prilagojeno poročanje in komuniciranje, timsko delo, projektno načrtovanje in vodenje, poznavanje sistema kakovosti in podobno. 
Od kandidata/kandidatke pričakujemo željo po raziskovanju nepoznanega, ustvarjalnost, samoiniciativnost, zdravo kritično presojo in sposobnost timskega dela. Zaradi mednarodne vpetosti laboratorija je nujno dobro znanje angleškega jezika. Pričakujemo izobrazbo biološke, mikrobiološke, biokemijske, biotehnološke ali druge tehnične smeri in izkušnje z delom v molekularnem laboratoriju. Predvideno raziskovalno delo bo povezovalo znanja različnih področij znanosti, rastlinske molekularne biologije in sistemske biologije. Raziskave bodo osredotočene na razumevanje interakcij med rastlinami in drugimi organizmi, vključno s patogenimi in koristnimi mikroorganizmi. Vključevale bodo uporabo omskih pristopov in funkcionalnih analiz v rastlinah z najsodobnejšimi orodji molekulske biologije.  Program usposabljanja mladega raziskovalca in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbrano/nim kandidatko/kandidatom.
Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Oddelku za biotehnologijo in sistemsko biologijo v Ljubljani.
Informacije: dr. Anna Coll, e-naslov: anna.coll@nib.si


Naslov: Raziskave raznolikosti, ekologije in evolucije virusov
Programska skupina: Okoljska in aplikativna virologija: virusi, prijatelji in sovražniki (P4-0407)
Mentor: dr. Denis Kutnjak
Naziv področja: Biotehnologija
Najavljamo prosto mesto mladega_e raziskovalca_ke, ki bo vključen v dinamično in svetovno uveljavljeno skupino virologov in molekularnih biologov. Skupina je sestavljena interdisciplinarno in vključuje biologe, mikrobiologe, biokemike, biotehnologe in druge profile. V skupini raziskujemo raznolike teme, ki segajo od biologije, raznolikosti, evolucije, epidemiologije in diagnostike mikrobov, do razvoja in validacije orodij za njihovo zaznavanje. Raziskovalna in diagnostična vprašanja naslavljamo z uporabo najmodernejših metod, kot so kvantitativna in digitalna PCR, LAMP, elektronska mikroskopija, visokozmogljivo sekvenciranje in bioinformatika. Naše raziskave so usmerjene v patogene mikrobe na rastlinah pa tudi pri človeku in živalih, okoljsko virologijo in virusno ekologijo (raziskave virusov v okoljskih vzorcih, zlasti v vodah) ter razvoj nekemičnih načinov odstranjevanja virusov iz vodnih vzorcev. Smo del evropskega referenčnega laboratorija za viruse in fitoplazme na rastlinah. Nedavno smo vzpostavili tudi monitoring SARS-CoV-2 in njegovih skrb vzbujajočih različic v vzorcih odpadne vode.
Raziskovalec_ka bo raziskovalno delo opravljal_a v laboratorijih z najmodernejšo raziskovalno opremo, vzpostavljenim sistemom kakovosti in s sodelavci, ki prihajajo iz Slovenije in mednarodnega okolja. Sodeloval_a bo pri mednarodnih projektih ter z najboljšimi raziskovalnimi inštitucijami v Sloveniji in tujini kakor tudi z visokotehnološkimi slovenskimi in tujimi podjetji, ki so naši partnerji. Preko dela in z udeležbo na različnih delavnicah bo kandidat_ka osvojil_a tudi veščine, ki omogočajo uspešno kariero po zaključku doktorata, dobro zaposljivost in osebno rast, med drugim: sposobnosti za kritično razmišljanje, različnim javnostim prilagojeno poročanje in komuniciranje, timsko delo, projektno načrtovanje in vodenje, poznavanje sistema kakovosti in podobno.
Od kandidata_ke pričakujemo željo po raziskovanju nepoznanega, ustvarjalnost, samoiniciativnost, zdravo kritično presojo, sposobnost timskega dela, zanesljivost in pozitivno naravnanost. Zaradi dela v okviru mednarodnih sodelovanj je nujno dobro znanje angleškega jezika. Pričakujemo izobrazbo biološke, mikrobiološke, biokemijske, biotehnološke, (bio)informatske ali druge sorodne smeri. Zaželene so izkušnje z delom v molekularnem laboratoriju ali izkušnje z analizami večjih podatkovnih setov z bioinformatskimi ali statističnimi metodami. Predvideno raziskovalno delo bo povezovalo znanja različnih področij znanosti, predvsem pa virologije, biotehnologije in bioinformatike. Raziskave bodo usmerjene v razumevanje raznolikosti, biologije, epidemiologije, evolucije ali ekologije virusov. Pri tem bo raziskovalec_ka uporabljal nabor klasičnih in sodobnih pristopov virologije in molekularne biologije, kot so npr. visokozmogljivo sekvenciranje (Illumina, Oxford Nanopore Technologies) s sledečo bioinformatsko analizo podatkov, kvantitativna in digitalna PCR, elektronska mikroskopija ter biološki testi infektivnosti. Program usposabljanja mladega_e raziskovalca_ke in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbranim_o kandidatom_ko, glede na aktualne smeri raziskav v raziskovalni skupini.
Mladi_a raziskovalec_ka bo opravljal_a delo na Oddelku za biotehnologijo in sistemsko biologijo Nacionalnega inštituta za biologijo v Ljubljani.
Informacije: dr. Denis Kutnjak, e-naslov: denis.kutnjak@nib.si


Naslov: Integrativni pristop k proučevanju funkcionalnih lastnosti fitoplanktona, ki določajo njegovo uspešnost v planktonskih združbah obalnega morja in prilagajanje na okoljske stresorje
Programska skupina: Raziskave obalnega morja (P1-0237), vodja izr. prof. dr. Patricija Mozetič
Mentorica: izr. prof. dr. Patricija Mozetič
Naziv področja: Biologija
Najavljamo prosto mesto mlade/ga raziskovalke/ca, ki bo vključen/a v dinamično raziskovalno okolje Morske biološke postaje Piran. Skupina z uveljavljenimi raziskovalci v domačem in tujem prostoru je interdisciplinarno usmerjena v raziskave strukturnih in funkcionalnih značilnosti bioloških združb v obalnem morju, ki jih zaznamuje velika naravna variabilnost in vplivi različnih antropogenih dejavnikov. Opremljenost laboratorijev z moderno raziskovalno opremo in terenska infrastruktura omogočata kvalitetne raziskave z uporabo naprednih metod. Skupina je tudi vključena v različne evropske mreže, ki omogočajo izmenjavo podatkov in gostovanje v evropskih laboratorijih.
Od kandidatke/kandidata pričakujemo, da bo imel/a izobrazbo biološke ali mikrobiološke smeri ali izobrazbo iz ved o okolju. Zaželeno je poznavanje temeljnih ekoloških značilnosti vodnih ekosistemov in programskih orodij za podatkov ter pripravljenost za terensko delo na morju. Poleg samostojnosti, samoiniciativnosti, sposobnosti posredovanja rezultatov in pisanja znanstvenih objav, sposobnosti kritičnega razmišljanja in timskega dela, občinstvu prilagojeno poročanje in komuniciranje je zaželeno dobro poznavanje angleškega jezika in zainteresiranost za dodatno izobraževanje v tujini.
Prednost pri izbiri bodo imeli tisti kandidati/-ke, ki že imajo izkušnje iz raziskovalnega dela v raziskovalnih laboratorijih.
Delo kandidata/kandidatke bo usmerjeno v študij strukturnih in funkcionalnih vidikov biodiverzitete fitoplanktona v obalnem morju, ki je pod vplivom podnebnih sprememb in drugih antropogenih dejavnikov. Poudarek bo na raziskavah vrstno specifičnih funkcionalnih lastnosti fitoplanktona, ki določajo njegov odziv na okoljske razmere in zmožnost prilagajanja različnim stresorjem. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da bo med drugim obvladal/-a in na novo vpeljal/-a različne metode in tehnike mikroskopiranja, potrebne za taksonomsko identifikacijo mikroorganizmov in določanje funkcionalnih lastnosti.
Natančno področje dela ter vsebina doktorata bosta dogovorjena z izbranim/o kandidatom/kandidatko.
Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Morski biološki postaji Piran.
Informacije: izr. prof. dr. Patricija Mozetič, e-naslov: patricija.mozetic@nib.si


Naslov: Zagon novih vrednostnih verig v morski biotehnologiji
Programska skupina: Morska in mikrobna biotehnologija (P4-0432), vodja dr. Ana Rotter
Mentorica: dr. Ana Rotter
Naziv področja: Biotehnologija
Najavljamo prosto mesto mlade/ga raziskovalke/ca, ki bo vključen v delo prve skupine morskih biotehnologov v Sloveniji. Skupina je mednarodno dobro vpeta in vodimo mrežo evropskih morskih biotehnologov, sodelujemo pa tudi makroregionalno in na nacionalni ravni, kjer skušamo vpeljati pristope morske biotehnologije in razvoja novih produktov in procesov, ki izhajajo iz morskih organizmov. Povezujemo se, vodimo in ustanavljamo mreže sodelovanj, ki se spopadajo z akutnimi družbenimi izzivi ter nudijo konkretne nove in inovativne rešitve, izdelke in procese.
Laboratoriji, v katerih bo kandidat/ka opravljal/a raziskovalno delo s sodelavci iz Slovenije in tujine, so opremljeni z najmodernejšo raziskovalno opremo. Kandidat/ka bo sodeloval/a pri nacionalnih in mednarodnih projektih z veliko možnostmi mreženja. Poleg strokovnega dela doktorata pa bodo kandidati in kandidatke imeli veliko možnosti za osebno in strokovno rast imajo. Mentorica je mednarodna strokovnjakinja za komunikacijo znanosti, zato bo poudarek na razvoju komunikacijskih veščin: pisanje znanstvene in strokovne literature (npr. zakonodajalcem), komunikacija z mediji, ustno izražanje. Ker želimo postati vodilna skupina za morsko biotehnologijo v regiji, pričakujemo od kandidatov in kandidatk suvereno obvladovanje laboratorijskega dela, vendar tudi veselje in spretnosti pri mreženju, pisanju in sodelovanju pri mednarodnih projektih, ki imajo tržni potencial.
Od kandidata/kandidatke pričakujemo veselje do laboratorijskega dela, ambicioznost, odlično pisno in ustno izražanje, odlično poznavanje angleškega jezika, pripravljenost na trdno delo in obiske v tujini. Pričakujemo izobrazbo mikrobiološke, biotehnološke, biološke, biokemijske, biotehnološke, kemijske ali druge tehnične smeri, ki jih veseli učenje novih metod in tehnologij, ki še niso vpeljane.
Prednost bodo imeli kandidati/tke z izkušnjami z delom z delom v molekularnem laboratoriju. Predvideno raziskovalno delo bo obsegalo izolacije učinkovin z biotehnološkim potencialom iz morskih organizmov in mikroorganizmov, morebitni zagon novih akvakulturnih linij za organizme z biotehnološkim potencialom, vpeljava testov bioaktivnosti. Poudarek bo tudi na zagonu in testiranju vrednostnih verig s potencialom za trženje. Program usposabljanja mladega raziskovalca in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbrano/nim kandidatko/kandidatom.
Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Morski biološki postaji Piran.
Informacije: dr. Ana Rotter, e-naslov: ana.rotter@nib.si


Naslov: Vloga spolnih in agregacijskih feromonov v intra- in interspecifičnih interakcijah pri kozličkih (Coleoptera: Cerambycidae)
Programska skupina: Združbe, interakcije in komunikacije v ekosistemih   (P1-0255), vodja izr. prof. dr. Meta Virant Doberlet
Mentorica: dr. Alenka Žunič Kosi (somentor dr. Damjan Makuc, Kemijski inštitut)
Naziv področja: Biologija
Najavljamo prosto mesto mladega/e raziskovalca/ke, ki bo vključen/a v raziskovalno skupino entomologov, ekologov, terenskih in molekularnih biologov, ki so vključeni v raziskovalne in aplikativne projekte na nacionalnem in mednarodnem nivoju. Glavno področje delovanja skupine je preučevanje bioloških procesov in ekologije od molekulskega do ekosistemskega nivoja ter raziskovanje funkcionalnih lastnosti, fiziologije in vedenja organizmov. Raziskave bodo vključevale laboratorijsko in terensko delo z uporabo najnovejše raziskovalne opreme, z vzpostavljenim sistemom kakovosti in s sodelavci, ki prihajajo iz Slovenije in tujine. Kandidat/ka bo vpet/a v različne, nacionalne in mednarodne projekte ter sodeloval/a z drugimi raziskovalnimi inštitucijami in partnerji v Sloveniji in tujini. Tekom dela in z udeležbo na konferencah, delavnicah, in preko raziskovalnih obiskov na drugih inštitucijah v Sloveniji in tujini bo kandidat/ka pridobil/a veščine poročanja, sodelovanja in komunikacije, timsko delo, projektno načrtovanje in podobno. Pomemben del dela bo tudi pregled literature in priprava publikacij v nacionalnih in mednarodnih revijah.
Od kandidata/ke pričakujemo željo po raziskovalnem delu, veselje do laboratorijskega in terenskega dela, samoiniciativnost, ustvarjalnost, kritično razmišljanje, sposobnost organizacije dela in pripravljenost za timsko delo. Del programa dela bo predvidoma izveden tudi v sodelovanju s sodelavci iz tujine, zato je nujno dobro znanje angleškega jezika.
V okviru doktorske naloge bo delo usmerjeno v področje kemične ekologije žuželk, ki preučuje interakcije med žuželkami ter žuželkami in njihovim okoljem na podlagi semiokemikalij. Pričakujemo izobrazbo biološke, kemijske ali druge sorodne smeri, zaželene so tudi izkušnje z laboratorijskim delom na področju organske kemije in veselje ter izkušnje s terenskim delom. Predvideno raziskovalno delo bo povezovalo znanja različnih področij znanosti, predvsem biologije, ekologije, vedenja žuželk in organske kemije (analize in sinteze spojin). Kandidat/ka bo raziskoval/a kemijske strukture in biološke funkcije semiokemikalij, ki jih oddajajo žuželke in njihove gostiteljske rastline, in interakcije med njimi z namenom boljšega razumevanja strategij učinkovitega iskanje hrane in spolnih partnerjev ter razvoja učinkovitih in okolju prijaznih metod spremljanja in upravljanja s škodljivimi oz. ogroženimi vrstami žuželk. Delo bo obsegalo široko paleto tehnik, od empiričnih, primerjalnih metod in bioloških poizkusov v laboratoriju ter na terenu, do  najsodobnejših tehnik analitične kemije, potrebnih za analizo in sintezo struktur novih kemijskih spojin. Program usposabljanja mlade raziskovalca/ke in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbrano kandidatom/ko.
Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Oddelku za raziskave organizmov in ekosistemov v Ljubljani.
Informacije: dr. Alenka Žunič Kosi, e-naslov: alenka.zunic-kosi@nib.si, tel.: 059 23 27 74