07 jun
NIB sooblikuje Strategijo razvoja elektroenergetsko-podnebnega sistema Slovenije

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisniNIB sooblikuje Strategijo razvoja elektroenergetsko-podnebnega sistema SlovenijeRaziskovalci NIBa skupaj z Mladimi za podnebno pravičnost in strokovanjaki s področja energetike in ekonomije sodelujejo pri oblikovanju Strategije razvoja elektroenergetsko-podnebnega sistema Slovenije do leta 2050.

Skupina je po več-mesečnem interdisciplinarnem delu v okviru Sveta za razvoj pri SAZU (Slovenski akademiji znanosti in umetnosti) v petek, 13. maja javnosti predstavila izhodišča, ki si v nekaterih točkah sicer nasprotujejo. Raziskovalci NIBa smo namreč  poudarili, da bodo že v bližnji prihodnosti nekaj desetletij  podnebne spremembe, povzročene z emisijami toplogrednih plinov zaradi uporabe fosilnih virov energije in siceršnjega zastrupljanja zraka, vode in narave, odločilno vplivale na naše življenje. Zato je pomembno, kako bomo izvedli energetski prehod v nizkoogljično družbo, v kateri je tovrstne fosilne vire energije potrebno v najkrajšem možnem času (do leta 2030) nadomestili brez-oziroma z nizkoogljičnimi viri. Glavni energetski vir prihodnosti bo električna energija, zato je njeni bolj varčni uporabi in dovolj čisti proizvodnji treba posvetiti posebno pozornost.

Na NIB opozarjamo predvem na vedno hitrejše zmanjševanje biotske pestrosti, virov pitne vode, čistega zraka in tal, vse tesno povezano s posegi človeka oz naše družbe v okolje. Poudarili smo nevarnost nekaterih  že preseženih  planetarnih kemijskih, fizikalnih in bioloških meja, kjer se naše raziskave osredotočajo na vpliv energetskih strategij na okolje, predvsem na biodiverziteto.


Naši prispevki so dostopni na povezavah spodaj:

1) Pogled biologov na razvoj elektro energetsko-podnebnega sistema Slovenije - uvod, prof. dr. Tamara Lah Turnšek

2) Vpliv klimatskih sprememb: Zakaj z zmanjševanjem Co2 izpustov ne smemo več čakati?, doc. dr. Nina Bednaršek

3) Biodiverzitetni odtis (posnetek predstavitve), doc. dr. Tina Eleršek

4) Strategija razvoja elektro energetsko – podnebnega sistema Slovenije do leta 2050, ki so ga podali  dr. Dejan Paravan (energetsko podjetje Gen-I) in komentirala Izidor Ostan Ožbolt (Mladi za podnebno pravičnost) in dr. Darja Stanič

5) Projekcije porabe energije in potrebne investicije v energetiko, Jože P. Damjan (UL)