05 jan
25 let revije Natura Sloveniae

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

V letošnjem letu obeležujemo 25 let rednega izhajanja revije Natura Sloveniae. Natura Sloveniae je slovenska biološka znanstvena revija, ki jo skupaj izdajata Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in Nacionalni inštitut za biologijo. Ima neprecenljiv pomen za odkrivanje, raziskovanje ter ohranjanje biodiverzitete Slovenije in širšega prostora.

V reviji izhajajo izvirni znanstveni in strokovni prispevki, ki imajo za ozadje terensko delo in raziskave s področja biologije. Izsledki raziskav pomembno prispevajo k poznavanju favne in flore Slovenije ter širšega območja osrednje in jugovzhodne Evrope. Objavljeni so v obliki znanstvenih člankov, kratkih vesti ali terenskih notic v slovenskem ali angleškem jeziku.

Leta 2023 revija Natura Sloveniae praznuje zavidljivo obletnico – že 25 let rednega izhajanja. Na leto izideta dve številki. Od leta 1999 naprej, v dosedanjih 24 letnikih, je bilo v reviji objavljenih preko 280 prispevkov, na skupno skoraj 2.800 straneh. Vsebina je prosto dostopna na spletni strani revije.