26 feb
Svečan podpis pogodbe za projekt »Carex« Interreg Slovenija-Hrvaška, v kateri je NIB vodilni partner.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

Nacionalni inštitut za biologijo se je 26. 2. 2024 v Hiši EU udeležil slavnostnega podpisa pogodbe projektov v okviru Interreg Programa Slovenija-Hrvaška. NIB je kot vodilni partner podpisal pogodbo za projekt »Carex« Interreg Slovenija-Hrvaška. 

V projektu z akronimom CarEx (iz angleške zveze besed »Care for extensive grasslands«) bomo opredelili ključne parametre za upravljanje z ogroženimi suhimi travišč na dveh projektnih območjih, ki sta zavarovani območji in Natura 2000 območji: Kozjanski park (v Sloveniji) in Park prirode Žumberak Samoborsko gorje (na Hrvaškem). Cilj je razviti načine upravljanja s travniki (poudarek na košnji), ki bodo zagotavljali ugodno stanje biodiverzitete in oceniti velikost učinka. To bomo ugotavljali s klasičnimi popisi vrst in z inovativno metodo DNA metabarkodiranja. Nekatere nove pristope pri upravljanju bomo predhodno na pilotnih travnikih tudi testirali. 

Travišča, ekosistemi s prevladujočo zelnato vegetacijo, nudijo številne ekosistemske usluge, od oskrbovalnih, podpornih, regulativnih do kulturnih. Travniki so tudi biotop ki vzdržuje edinstveno biodiverziteto. V zadnjih 40 letih se je svetovna populacija prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst zmanjšala za 60%, v razvitih predelih, kot je npr. EU so med najbolj ogroženimi prav vrste travnikov. Število travniških vrst ptic se je v 40 letih zmanjšalo za 60%, število letečih žuželk v zadnjih 30 letih za 70%, pestrost travniških rastlin se je zmanjšala za do 50%. Glavni razlog ogroženosti je intenzivno upravljanje s travniki.


Cilja projekta sta: 

  • razviti načine upravljanja s travniki (poudarek na košnji), ki bodo zagotavljali ugodno stanje biodiverzitete,
  • oceniti velikost učinka. 
Zelo pomemben del projekta je izobraževanje in promocija o pomenu in ogroženosti suhih travnikov in o novo razvitih rešitvah upravljanja. Na tem področju imamo projektni člani dolgoletne izkušnje, zaposleni v obeh parkih pa tudi dobre povezave z lokalnim prebivalstvom. Organizirali bomo predavanja, delavnice, šolam bomo organizirali naravoslovne dneve in predavanja, na delavnice, kjer bomo predstavljali naše ugotovitve, bomo povabili ljudi iz regionalnih in državnih inštitucij, ki so zadolženi za varstvo narave. Sodelovali bomo na festivalu Kozjanskega jabolka, ki ga letno obišče preko 20.000 ljudi. Povezali se bomo z drugimi zavarovanimi območji, preiskali evropsko literaturo, da z izmenjavo dobrih praks poiščemo res najboljše rešitve za ohranjanja biodiverzitete suhih travnikov.

Projekt: V skrbi za suhe travnike pomembne za biotsko pestrost
Akronim: CarEx
Shema: Interreg Slovenia-Croatia
Trajanje: marec 2024 – avgust 2026
Vodja: NIB
Partnerji: Kozjanski regijski park, Park prirode Žumberak Samoborsko gorje, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (Zavod za ornitologijo), Hrvatski prirodoslovni muzej