27 jun
Direktorica NIB, prof. dr. Tamara Lah Turnšek imenovana za predsednico Odbora Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

Vlada RS je na svoji 58. redni seji dne 19. maja 2014 seji v Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje (v nadaljevanju: Odbor) zaradi poteka mandata polovice članov Odbora, imenovala za mandatno dobo štirih let, predsednico prof. dr. Tamaro Lah Turnšek, znanstveno svetnico in direktorico Nacionalnega inštituta za biologijo.

Ostali člani so navedeni na tej povezavi

Utemeljitev predloga:


Prof. dr. Tamara Lah Turnšek je od leta 1996 direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB), na katerem je ob prihodu ustanovila Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka. Oddelek je vodila med letoma 1997 in 2004, zdaj je vodja raziskovalnega programa tega oddelka. Pred tem je bila znanstvena sodelavka na Oddelku za biokemijo in molekularno biologijo na Inštitutu Jožef Stefan. Kot raziskovalka veliko sodeluje s tujino, med drugim je bila od leta 1991 do 1994 gostujoča profesorica in vodja Laboratorija za raziskave metastaziranja na Medicinskem centru Alberta Einsteina v Filadelfiji v ameriški državi Pensilvanija in lani na državni univerzi Sao Paulo v Braziliji.

Med sodelavkami in sodelavci uživa veliko spoštovanja in podpore, saj ji skozi leta uspeva ohranjati odlično vodenje inštituta, izjemno znanstveno in raziskovalno prodornost ter posluh za mlajše sodelavke in sodelavce. Ima izjemne sposobnosti združevanja in sodelovanja z inštitucijami v tujini ter doma, ravno tako pa se zavzema za popularizacijo znanosti. Poleg izjemnega znanstvenega opusa je tudi organizatorka in so-organizatorka vrste mednarodnih simpozijev in konferenc s področja molekularne onkologije od leta 1998 do danes.Prof. dr. Tamara Lah Turnšek se ukvarja z raziskavami raka, kjer preučuje tako mehanizme nastanka kot možnosti zdravljenja rakavih obolenj. Skupaj s sodelavci je objavila preko 130 originalnih znanstvenih del – člankov, preglednih člankov in poglavij v knjigah v uglednih mednarodnih znanstvenih revijah. Njena dela se zelo odmevna, saj izkazuje preko 3800 citatov.

Od leta 2004 je tudi habilitirana kot redna profesorica pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Poučuje biokemijo raka na Univerzi v Ljubljani (BF, FKKT in Medicina) ter na Mednarodni podiplomski šoli Inštituta Jožef Stefan, bila je tudi mentorica številnim diplomantom in dokorandom.