23 feb
Strokovni posvet »Čmrlji in čebele samotarke – prezrti opraševalci«

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni
Na Nacionalnem inštitutu za biologijo je 19. 2. 2015 potekal strokovni posvet o divjih opraševalcih.

Namen posveta je bil snovalcem kmetijskih in okoljskim politik  predstaviti pomen in ogroženost divjih opraševalcev. Udeležili so se ga minister za kmetijstvo mag. Dejan Židan, direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije g. Branko Ravnik ter predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavoda RS za varstvo narave, Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in Veterinarske fakultete UL.
Sodelavec NIB-a dr. Danilo Bevk je udeležencem predstavil problematiko divjih opraševalcev. Opraševanje je zelo pomembna ekosistemska storitev, saj znaša vrednost opraševanja žuželk za slovensko kmetijstvo kar 110 milijonov EUR letno, vrednost opraševanja za naravo pa je neprecenljiva. V zadnjem času postaja vse bolj jasno, da zelo pomemben delež k tej vrednosti prispevajo divji opraševalci zlasti čmrlji in čebele samotarke, pa tudi muhe trepetavke, metulji, nekateri hrošči,… Za zanesljivo opraševanje je zato ključnega pomena varovanje pestrosti opraševalcev, zanašanje samo na medonosno čebelo pa je gledano dolgoročno tvegano. V tujini zato v zadnjem času tej tematiki posvečajo vse več pozornosti.
V Sloveniji je zaradi naravnih danosti potencial divjih opraševalcev še vedno razmeroma velik, a prezrt in zato slabo izkoriščen, brez ukrepanja in strategije varovanja pa ga lahko kmalu tudi izgubimo. To bi predstavljalo veliko ekološko in gospodarsko škodo. Na NIB-u zato predlagamo pripravo strategije upravljanja z opraševalci, uvedbo rednega monitoringa divjih opraševalcev, in izobraževanja kmetovalcev in vzpostavitev domače vzreje čmrljev za potrebe opraševanja v rastlinjakih.

Udeleženci posveta so se strinjali, da bo divjim opraševalcem v prihodnosti potrebno nameniti več pozornosti in izrazili željo po tesnejšem sodelovanju na tem področju. Pri upravljanju z okoljem bo potrebno bolje upoštevati potrebe divjih opraševalcev,  za kar je ključno izobraževanje.

Nacionalni inštitut je ob tej priložnosti tudi izdal informativni letak »Čmrlji in čebele samotarke – prezrti opraševalci«.

Novica o dogodku na spletni strani MKGP