NIB

prof. dr. Maruša Pompe Novak

Working place: višja znanstvena sodelavka

Telephone number: 059 23 28 03
Email: marusa.pompe.novak@nib.si
Department: Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo

Izobrazba:

 • diplomirana biologinja, 1996, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • profesorica biologije, 1997, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • magistra biotehnologije,1999, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • doktorica znanosti, 2002, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Znanstvena področja:

 • rastlinska fiziologija, biotehnologija, molekularna biologija, biokemija, patologija, tkivne kulture, virusi, elektronska mikroskopija

Vodstvene funkcije:

 • vodja Infrastrukturnega Centra Planta in vodja Infrastrukturnega programa Nacionalnega inštituta za biologijo
 • vodja raziskovalne skupine Center za Raziskave Vina

Znanstveno raziskovalno delo:

 • Raziskave na področju fiziologije in molekularne biologije interakcij rastlin s povzročitelji bolezni, raziskave vpliva virusne okužbe na izražanje genov v rastlinah krompirja z dolgoročnim ciljem z analizo občutljivih in odpornih sort ter gensko spremenjenih rastlin odgovoriti na vprašanje, kateri geni, proteini in signalne molekule so ključni za odpornost  agronomsko pomembnih rastlin na okužbo s patogenimi mikroorganizmi kot so virusi, bakterije in fitoplazme
 • Raziskave genske raznovrstnost virusov vinske trte in njen biološki pomen, rekombinacij, mešanih okužb, prostorsko-časovne razporeditve virusov ter vpliva virusne okužbe na količinske in kakovostne parametre pridelka, vsebnost sekundarnih metabolitov, izražanje genov vinske trte ter morfološke in ultrastrukturne spremembe, ki jih povzroča okužba
 • Raziskave na področju elektronske mikroskopije na nivoju proteinov, mikroorganizmov, rastlin in človeka s poudarkom na rastlinskih tkivih in rastlinskih virusih

Strokovno delo:

Organizacijska dejavnost:

Članstvo v strokovnih združenjih:

Pedagoško delo:

 • mentorica in somentorica pri diplomskih, magistrskih in doktorskih delih
 • nosilka predmeta Rastlinska fiziologija in biotehnologija, Študijski program prve stopnje Vinogradništvo in vinarstvo, Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo, Univerza v Novi Gorici
 • nosilka predmeta Rastlinska biotehnologija, Podiplomski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija (tretja stopnja), Fakulteta za podiplomski študij, Univerza v Novi Gorici

Izpis bibliografije COBISS

Izpis bibliografije Google Scholar