NIB

Nekdanji zaposleni

prof. dr. Tamara Lah Turnšek Nekdanji zaposleni

Working place: znanstvena svetnica

Department: Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka

Prof. dr. Tamara Lah Turnšek je doktorirala leta 1981 z delom s področja proteinske biokemije. Raziskovalno je več let delovala na Institutu Jožef Stefan (IJS) ob vmesnih zaposlitvah v tujini (npr. že pred doktoratom in v času doktorskega usposabljanja ter kasneje kot docentka na Oddelku za farmakologijo Medicinske fakultete Wayne State Univerze v Detroitu in kot gostujoča izredna profesorica v Medicinskem centru Albert Einstein v Philadelphiji v Pensilvaniji, kjer je bila vodja Skupine za raziskave metastaziranja. Po prihodu v Slovenijo se je v celoti posvetila raziskavam rakavih obolenj, najprej na IJS, potem pa na  Nacionalnem inštitutu za biologijo, kjer je ustanovila Oddelek za genetsko toksikologijo in biologija raka in znanstveno deluje še danes.  Od leta 1995 do 2018 je bila direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo.

RAZISKAVE
Raziskave prof. dr. Tamare Lah Turnšek so bile vseskozi usmerjene v biomedicino, najprej na Pediatrični kliniki v Ljubljani na področju prirojenih genetskih bolezni, kasneje pa je tesno sodelovala predvsem s Stomatološko kliniko, Onkološkim institutom in danes s kliniko za Nevrokirurgijo, UKC Ljubljana. Raziskovala je biologijo tumorjev (karcinomi dojke, pljuč, ovarijev, možganskih tumorjev).  V  zadnjem času se je osredotočila na raziskave matičnih celic v glioblastomu. Raziskave so uporabne v kliniki predvsem v razvoju in možni uporabi  tumorskih biomarkerjev. Raziskave pa potekajo tudi na področju mezenhimskih  matičnih celic (MMC) kot del tumurskega mikrookolja in uporabe v regenerativni medicini in zdravljenju drugih bolezni. Sodelovala je z nekaj farmacevtskimi firmami v ZDA (Oncogene. MA, USA) in doma, npr. KRKA in Lek-Sandoz-Novartis. Velik del raziskav je bil namenjen odkrivanju bioloških označevalcev – biomarkejev rakavih matičnih celic, ki so obetavna tarča novih zdravil. Zaradi aktualnosti področja je v zadnjem času njena skupina vpeta v več mednarodnih raziskav na tem področju, ne le v Evropi, ampak tudi globalno (ZDA, Brazilija). Objavila je preko 170  izvirnih in preglednih člankov, 13 prispevkov v monografijah, in več strokovnih ter poljudnih člankov in poljudnih predstavitev ter intervjujev. Več o raziskavah tukaj.

IZOBRAZBA
Diploma: univ. diplomirana inženirka kemije: 1971, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo (FNT), Univerza v Ljubljani
Magisterij: Magistra biokemije; 1974, FNT Univerza v Ljubljani
Doktorat: Doktorica biokemije; 1983; Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, UL

DELOVNE IZKUŠNJE
1971 -1974: Odsek za Biokemijo, Inštitut Jožef Stefan, Univerza v Ljubljani, Ljubljana
1974 - 1979: Univerzitetna klinika za Pediatrijo v Ljubljani, Ljubljana
1983 - 1984: Department of Biochemistry, The University of Newcastle upon Tyne, United Kingom (doktorsko delo)
1979 - 1985: Odsek za biokemijo, Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana
1984 - 1987: Department of Pharmacology, School of Medicine, (Oddelek za farmakologijo, Medicinska fakulteta, Univerza Wayne State) Wayne State University, Detroit, Michigan, ZDA (Po-doktorsko izpopolnjevanje in docentka)
1988 - 1991: Odsek za biokemijo, Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija
1991 - 1994: Medical Center Albert Einstein, Philadelphia, Pennsylvania, ZDA (gostujoča profesorica)
1994 - 1996: Odsek za biokemijo in molekularno biologijo, Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana 1996 - 2002. Vodja Oddelka za genetsko toksikologijo in biologijo raka NIB
Znanstvena svetnica- NIB
2004 - Redna profesorica biokemije in molekularne biologije, Fakulteta za Kemijo in Kemijsko tehnologijo, UL

POMEMBNA ČLANSTVA V DRUŠTVIH
American Association of Cancer Research (AACR) - Full member
European Association of Research Research (EARC)
European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC): PathoBiology Group (PBG)
Neurooncology Society
International Proteolysis Society
Slovensko biokemijsko društvo
Slovensko genetsko društvo, radiologov in onkologov
Društvo za regenerativno medicino in tkivno inženirstvo

POSEBNE FUNKCIJE 
Redna članica inženirske akademije Slovenije (IAS)
Predsednica Odbora Republike Slovenije za Zoisove in Puhove nagrade znanosti RS (2014-2018)
Predsednica Sveta za znanost in tehnologijo pri vladi RS (2014-2018)
Delegatka RS Slovenije v EU Helsinški skupini za Ženske v znanosti, 1999-2004

NAGRADE
Lapanjetova nagrada Slovenskega biokemijskega društva za izjemne dosežke (2004)
Zei-eva nagrada Nacionalnega inštitua za biologijo (2018)
Rio Branco Order – najvišje odlikovanje Republike Brazilije tujemu državljanu (2018)
Plaketa mesta Ljubljane  za izredne dosežke na področju raziskav raka (2019)

NEKATERI PROJEKTI POVEZANI Z VSEBINO PRIJAVE (kot nosilka)
Domači projekti so vsi bolj ali manj povezani s tematiko osnovnih in translacijskih raziskav glioblastoma
P1-0245: Ekotoksikologija, toksikogenomika in karcinogeneza (PI: T. Lah) 2009-2015 in 2015- 2019
ARRS Program P1-0245; Ekotoksikologija, toksikogenomika in karcinogeneza
ARRS J1‐ 0295: Apoptoza tumorskih celic kot tarča zdravljenja (2009)
ARRS J1 6373: Dvojna vloga matičnih celic v napredovanju raka (2011‐2014)
ARRS J1-71119: Biology at Structural Level of EpCAM as a Foundation for Efficient Tumor Targeting (PI B. Lenarčič, FKKT; Co-PI T.Lah, 2016-2018)
ARRS L3-4328: Hipoksična neaktivnost: implikacije za odpoved srca, pljučno insuficienco in prekomerno težo (PII.Mekjavić,IJS);Co-PIT.Lah, 2011-2014

VEČJI MEDNARODNI PROJEKTI PROGRAMA P1-0245
ERA-NET Virtualni Institut (PathoGenoMics); INREMOS: SYSTHER - Razvoj orodij sistemske biologije za celično zdravljenje in razvoj zdravil –SYSTHER (2006-2011).
Vrednost celotnega projekta je bila 5 mio EUR. Ta nemško slovenski virtualni institut je združeval več skupin, poleg NIBa še Zavod za transfuzijsko medicino, in University of Postdam, Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology, Institute for Theoretical Biology, Humboldt-University Berlin, University Clinic for Neurosurgery/Ludwig- Maximilian, LMU/ Großhadern, MicroDiscovery GmbH. Cilj petletnega projekta je bil dolgoročno sodelovanje med nemškimi in slovenskimi znanstveniki, ki delujejo na področju modernih trendov v biologiji, kot je sistemska biologija in celično zdravljenje. Rezultat projekta je bil resnično ustanovitev še vedno uspešnega odcepljenega podjetja NIB Biosistemika, d.o.o. Prav tako smo na podlagi teh izkušenj lahko vzpostavili dolgoročno sodelovanje s firmo LEK, d.o.o. in BiaSeparation, d.o.o. Prav tako smo objavili nekaj odličnih skupnih in posamičnih publikacij.

GLIOMA: Določevanje novih biomarkejev v možganskih tumorjih, kot diagnostičnih pokazateljev in tarč zdravljenja. Program čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija je bil 1.3 mio EUR vreden pet let trajajočega bilateralnega projekta. V Sloveniji je pri projektu sodelovala še Medicinska fakulteta, UL, Klinični oddelek za nevrokirurgijo UKC Ljubljana ter Univerzitetna bolnišnica v Udinah, Sincrotrone iz Trsta na italijanski strani. Glavni cilj projekta je vzpostavitev sodelovanja odličnih institutucij z obeh strani meje na področju raziskovanja možganskih tumorjev. Cilj je bil vzpostaviti mednarodno mrežo najbolj odličnih zdravstvenih in raziskovalnih institucij, ki so sposobne uvajati nove biotehnologije v onkologijo. Kot nadaljevanje tega projekta je bil v juliju 2017 odobren projekt TRANSGLIOMA, Interreg  SLO-IT Programme: New Therapies of glioblastoma based on cross-border translation research platform (Coordinator for NIB T.Lah, 2017-2020), ki je namenjen validaciji novih GSC markerjev in nadaljevanju dela, ki bo gotovo dopolnjevalo tukaj predlagani projekt.

CNPq –Brazilski nacionalni svet za tehnologijo in znanstveni razvoj projetc Linha 2 (BolsaPesquisador Visitante Especial Edital No 61/2011) z naslovom: Pomen kinina in z njim povezani purinergičnih signalnih poti v glioblastomskih celicah in v kokulturah z mezenhimskimi matičnimi celicami. Nosilec v gostiteljski ustanovi, Universoty of Sao Paolo, , Institute of Chemistry, je bil prof. Henning Ulricha. V tem projektu smo proučevali interakcije med človeškimi mezenhimskimi matičnimi celicami kostnega mozga (MSC) kot del naravnega tumorskega mikrookolja, s celicami najbolj malignega možganskega tumorja glioblastoma. Na projektu je v zaključni fazi doktorsko delo brazilske študentke Mone Neves Olivera.

PEDAGOŠKO DELO
Prof. dr. Tamara Lah je redna profesorica za biokemijo in molekularno biologijo, habilitirana na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in predava na II Bolonjski stopnji na Oddelku za biologijo BF: Biologija raka, Katedri za biokemijo FKKT: Tumorska biokemija. MF Biomedicina: Molekularni mehanizmi v nastanku in razvoju raka in Mednarodni podiplomski šoli IJS.
Tamara Lah je bila tudi mentorica 15 doktorandom, 13 magistrantom in 18 diplomskim študentom, trenutno pa je mentorica dvema doktorskima študentkama v Sloveniji.

Predavanja na tujih univerzah in poletne šole:
Tamara Lah je bila vabljena kot “Častna gostujoča gostujoča predavateljica SPINOZA ” na univerzi Amsterdam Academic Medical Centre (2011). Podoktorskim študentom medicine je predavala in pripravljala seminarje o matičnih celicah in raku ter o vlogi proteoliznih sistemov napredovanju raka, še posebej možganskih tumorjev. Tamara Lah je tudi kot gostujoča profesorica na Univerzi v Sao Paolo 82013 – 2016), kjer je predavala doktorskim študentom Izbrane teme na področju  tumorske biologije.

Tamara Lah je organizirala Mednarodno poletno šolo: “Moderni pristopi v raziskavah in zdravljenju raka« v aprilu 2013, ki je bila že 6 v vrsti mednarodnih poletnih šol, ki so redno potekale na Morski biološki postaji NIBa. Slednja je vključevala tumorsko biologijo, tumorske biomarkerje in tarče, rakave in druge matične celice v tumorjih in obravnavala translacijske aspekte raziskav raka.

DISEMINACIJA REZULTATOV IN PROMOCIJA RAZISKOVALNEGA DELA
Tamara Lah je so-organizirala 8 mednarodnih konferenc CETO- »Conference on Experimental and Translational Oncology« v letu 2017 ji je tudi predsedovala, ter bila članica večine programskih odborov mednarodnih kongresov slovenskega biokemijskega društva, enemu je tudi predsedovala. S tem je prispevala k izobraževanju in mreženju med doktorskimi študenti, mlajšimi in starejšimi raziskovalci in mednarodno. V letu 2013 je na primer so-organizirala teden dogodkov  v okviru »10 dni boja proti raku , ki so mu prisostvovali mednarodni in domači znanstveniki ter zdravniki.

V letu 2010 in 2017 je organizirala dve od serij ekskluzivnih mednarodnih znanstvenih konferenc o možganskih tumorjih.