NIB

prof. dr. Metka Filipič

Delovno mesto: znanstvena svetnica, vodja oddelka

Telefon: 059 23 28 61
E-naslov: metka.filipic@nib.si
Oddelek: Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka

Predmeti:

  • Osnove toksikologije in kancerogeneze, program Okolje, Politenika Nova Gorica, dodiplomski študij
  • Ekotoksikologija, program Biodiverziteta in sonaravni razvoj, MBA - mednarodni podiplomski, Ekonomska Fakulteta UL

Bibliografija (Cobiss)