NIB

dr. Nataša Mori

Working place: višja znanstvena sodelavka

Telephone number: 059 23 27 39
Email: natasa.mori@nib.si
Department: Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov

Kratek življenjepis:

Rojena sem leta 1974 v Mariboru, kjer sem obiskovala gimnazijo. Po zaključku univerzitetnega študija biologije sem se zaposlila na Nacionalnem Inštitutu za biologijo.


Izobrazba:

 • 2008 - Vpliv odvzemanja proda na nevretenčarske združbe v hiporeiku: študijski primer na reki Bači (Z Slovenija) doktorsko delo, Univerza v Novi Gorici, podiplomski študijski program Znanost o okolju; mentor doc. dr. Anton Brancelj
 • 2004 - Združbe harpaktikoidov (Copepoda, Crustacea) v intersticielnih vodah štirih rek iz osrednje Slovenije, magistrsko delo, Politehnika Nova Gorica, podiplomski študij Znanost o okolju; mentor doc. dr. Anton Brancelj
 • 2001 - Prisotnost velikih vodnih nevretenčarjev v izvirih ob vznožju Julijskih Alp, diplomska naloga, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo; mentor: doc. dr. Anton Brancelj

Delovne izkušnje:

Od leta 2002 sem zaposlena na Oddelku za sladkovodne in kopenske ekosisteme Nacionalnega inštituta za biologijo v Ljubljani. V letu 2011 sem bila zaposlena na inštitutu EAWAG v Dubendorfu, v Švici, nato sem se leta 2012 ponovno zaposlila na NIB-u.


Področje raziskav:

Moje raziskovalno delo poteka na področju favnističnih in ekoloških raziskav celinskih voda, tako podzemnih kot površinskih. Zanimajo me predvsem delovanje in vloga prehodnih območij med različnimi ekosistemi (podzemne vode-rečni ekosistem; poplavne ravnice) ter vpliv motenj na strukturo in ekosistemske procese. Tekom doktorskega študija sem se začela ukvarjati tudi s taksonomijo, ekologijo in biogeografijo rakov dvoklopnikov (Ostracoda). V podoktorski raziskavi sem poskušala ovrednotiti lastnosti in ranljivost alpskih kraških podzemnih voda z integralno uporabo geokemijskih in biološko-ekoloških metod. Tekom  financiranja s strani CH-SCIEX fundacije sem na EAWAG-u sodelovala pri testiranju različnih funkcionalnih indikatorjev za ovrednotenje ekološke integritete alpskih poplavnih ravnic. V zadnjem času so moje raziskave usmerjene v boljše razumevanje vloge prodišč in hiporeične cone v rečnih in podzemnih ekosistemih.


Izbrane (novejše) objave:

 • DEBELJAK B., SIMČIČ T., CIGLIČ R., PFLIEGER M., MORI N. 2017. Spatio-temporal variation in microbial respiration in the shallow hyporheic zone of pre-Alpine rivers related to catchment land use. Fundamental and applied limnology 190/4: 265-277, doi:10.1127/fal/2017/0962
 • MORI N., DEBELJAK B., KOCMAN D., SIMČIČ T. 2017. Testing the influence of sediment granulometry on heterotrophic respiration with a new laboratory flow-through system. Journal of soils and sediments: protection, risk assessment and remediation 17/7: 1939-1947, doi: 10.1007/s11368-016-1613-0
 • MORI N., SIMČIČ T., BRANCELJ A., ROBINSON C.T., DOERING M. 2017. Spatio-temporal heterogeneity of actual and potential respiration in two contrasting floodplains. Hydrological processes 31/14: 2622-2636, doi: 10.1002/hyp.11211
 • KANDUČ T., SAMARDŽIJA Z., MORI N., JEREBIC A., LEVAČIĆ I., KRAČUN M., ROBINSON J.A., ŽIGON S., BLAŽEKA Ž., KOCMAN D. 2016. Hydrogeochemical and isotopic characterization of Pesnica River, Slovenia. Geologija, 59/2: 179-192, doi: 10.5474/geologija.2016.000
 • SIMČIČ T., MORI N., HOSSLI C., ROBINSON C. T., DOERING M. 2015. The response in floodplain respiration of an alpine river to experimental inundation under different temperature regimes. Hydrological processes, 29: 5438-5450, doi: 10.1002/hyp.10584
 • MORI N., KANDUČ T., OPALIČKI M., BRANCELJ A. 2015. Groundwater drift as a tracer for identifying sources of spring discharge. Ground water 53/S1: 123-132, doi: 10.1111/gwat.12314
 • NAMIOTKO, T., DANIELOPOL, D., MEISCH, C., GROSS, M., MORI, N. 2014. Redefinition of the genus Typhlocypris Vejdovský, 1882 (Ostracoda, Candonidae). Crustaceana 87: 952-984.
 • MORI, N., BRANCELJ, A. 2013. Differences in aquatic microcrustacean assemblages between temporary and perennial springs of an alpine karstic aquifer. International journal of speleology 42: 257-266.
 • KANDUČ, T., MORI, N., KOCMAN, D., STIBILJ, V., GRASSA, F. 2012. Hydrogeochemistry of Alpine springs from North Slovenia : insights from stable isotopes. Chemical geology 300/301: 40-54.
 • MORI, N., SIMČIČ, T., ŽIBRAT, U., BRANCELJ, A. 2012. The role of river flow dynamics and food availability in structuring hyporheic microcrustacean assemblages: a reach scale study. Fundam. Appl. Limnol. 180: 335-349.
 • MORI, N., SIMČIČ, T., LUKANČIČ, S., BRANCELJ, A. 2011. The effect of in-stream gravel extraction in a pre-alpine gravel-bed river on hyporheic invertebrate community. Hydrobiologia 667: 15-30.
 • DOLE-OLIVIER M.-J., CASTELLARINI F., COINEAU N., GALASSI D.M.P., MARTIN P., MORI N., VALDECASAS A., GIBERT J. 2009. Towards an optimal sampling strategy to assess groundwater biodiversity: comparison across six European regions. Freshwater Biology 54(4): 777-796.

Raziskovalni projekti:

 • 2014-2017 Primerjalna študija ekosistemskih storitev in upravljanja v kontrastnih rečnih sistemih Slovenije (ARRS L2―6778)
 • 2011-2013 Slovensko-japonsko dvostransko sodelovanje (BI-JP/11-13-008): Vloga hiporeika v različnih rečnih ekosistemih: primerjalna študija
 • 2011-2012 CH-SCIEX fundacija: Ekološka vloga mikrobnih združb v alpskih poplavnih ravnicah
 • 2009-2011 ARRS Podoktorski projekt: Ekološka klasifikacija vodnih sistemov na območju Julijskih Alp in Karavank in ocena ranljivosti zaradi vpliva podnebnih sprememb (Z1―2213)

Mednarodno sodelovanje:

 • Dr. Christopher T. Robinson, EAWAG/ETH Zürich, Švica
 • Prof. dr. Dan Danielopol, University of Graz, Institute for Earth Sciences, Graz, Avstrija
 • Dr. Michael Doering, EAWAG, Dubendorf; Švica
 • Dr. Claude Meisch, Musée du Luxembourg, Luxemburg
 • Dr. Yo Miyake, Echime University, Matsuyama, Japonska
 • Prof. dr. Tadeusz Namiotko, University of Gdansk, Faculty of Biology, Gdansk, Poljska