NIB

dr. Marko Petek

Working place: znanstveni sodelavec

Telephone number: 059 23 28 31
Email: marko.petek@nib.si
Department: Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo

Izobrazba:

  • 2007-2012Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti - smer biotehnologija na  Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaključil z doktorsko disertacijo z naslovom: Interakcije med krompirjem (Solanum tuberosum L.), krompirjevim virusom Y (PVY) in koloradskim hroščem (Leptinotarsa decemlineata Say) na molekularnem nivoju
  • 2001-2007           Študij farmacije, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Raziskovalno delo:

Glavna tema mojega raziskovanja je preučevanje interakcij med rastlinami, rastlinojedimi  žuželkami in rastlinskimi patogeni. Pri svojem raziskovalnem delu uporabljam za preučevanje izražanja genov metode kvantitativni PCR v realnem času (qPCR), DNA mikromreže in nove tehnologije sekvenciranja (NGS), za analizo rastlinskih hlapnih organskih spojin (volatilov) pa plinsko kromatografijo sklopljeno z masno spektrometrijo (GC-MS). V okviru slovenskega raziskovalnega projekta preučujem molekularne interakcije med različnimi genotipi rastlin krompirja, virusom PVY in koloradskim hroščem. V krompirjevih listih spremljamo izražanje genov in sproščanje volatilov, pri koloradskem hrošču pa izražanje genov v prebavilih ličink, ki se hranijo na okuženih ali zdravih rastlinah. Naš cilj je boljše razumevanje mehanizmov rastlinske obrambe, prilagoditev hroščevih prebavil na obrambo krompirja ter vpliv virusne okužbe na interakcijo med rastlino in hroščem.

Izbrani članki:

PETEK, Marko, BAEBLER, Špela, KUZMAN, Drago, ROTTER, Ana, PODLESEK, Zdravko, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja, URLEB, Uroš. Revealing fosfomycin primary effect on Staphylococcus aureus transcriptome : modulation of cell envelope biosynthesis and phosphoenolpyruvate induced starvation. BMC Microbiol, 2010, vol. 10, no. 159, 28, [7] str. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2180-10-159, doi: 10.1186/1471-2180-10-159. [COBISS.SI-ID 2229327]   PODPEČAN, Vid, LAVRAČ, Nada, MOZETIČ, Igor, KRALJ NOVAK, Petra, TRAJKOVSKI, Igor, LANGOHR, Laura, KULOVESI, Kimmo, TOIVONEN, Hannu, PETEK, Marko, MOTALN, Helena, GRUDEN, Kristina. SegMine workflows for semantic microarray data analysis in Orange4WS. BMC bioinformatics, 2011, vol. 12, no. 416, str. 416-1-416-16, doi: 10.1186/1471-2105-12-416. [COBISS.SI-ID 25208871]   PETEK, Marko, TURNŠEK, Neža, BUH GAŠPARIČ, Meti, POMPE NOVAK, Maruša, GRUDEN, Kristina, SLAPAR, Nina, POPOVIČ, Tatjana, ŠTRUKELJ, Borut, JONGSMA, Maarten Anthonie. A complex of genes involved in adaptation of Leptinotarsa decemlineata larvae to induced potato defense. Arch. insect biochem. physiol., 2012, vol. 79, no. 3, str. 153-181. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/arch.21017/pdf. [COBISS.SI-ID 3232369]

Izpis bibliografije (COBISS)
Izpis bibliografije (Google Scholar)