NIB

prof. dr. Maja Ravnikar

Working place: direktorica, znanstvena svetnica

Telephone number: 059 23 28 01
Email: maja.ravnikar@nib.si
Department: Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, Skupne službe

Izobrazba:

 • Dodiplomski študij: Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, končala diplomslko nalogo z naslovom: Tkivna kultura paradižnika kot metoda za vzgojo aviroznih rastlin, pod mentorstvo prof. dr. Nade Gogala (junij 1984).
 • Magistrski študij: Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, smer fitofiziologija, zaključila magistrsko nalogo z naslovom: Vpliv jasmonske kisline na tkivno kulturo meristema in virusne bolezni krompirja sorte Vesna, pod mentorstvom prof. dr. Nade Gogala (februar 1988).
 • Doktorski študij: Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, zaključila  doktorsko nalogo z naslovom: Anatomsko-morfološka študija vpliva jasmonske kisline na rast in razvoj rastlin v tkivni kulturi, pod mentorstvom prof. dr. Nade Gogala (maj 1991).

Delovne izkušnje:

Zaposlena na Nacionalnem inštitutu za biologijo od leta 1984. Na Oddelku za rastlinsko fiziologijo in biotehnologijo, katerega vodja sem od leta 2000, že vrsto let vodim delo na področju interakcij rastlin s povzročitelji bolezni in razvoj fitodiagnostike. Pristop k problematiki obravnavamo v raziskovalni skupini, ki jo vodim celovito z združevanjem rezultatov morfoloških in fizioloških študij z dogajanji na biokemijskem in genetskem nivoju. Prav pri slednjih smo v zadnjih letih razvili številne aplikacije za uporabo PCR v realnem času in genskih mikromrež.Pri razvoju diagnostičnih metod za določanje rastlinskih patogenov, se osredotočamo predvsem na bakterije, fitoplazme in viruse, s posebnim poudarkom na karantenske organizme. Pri svojem delu upoštevamo normative načela dobre laboratorijske prakse. Vodim tudi fitodiagnostične aktivnosti, ki se odvijajo za potrebe FURS in fitosanitarne inšpekcije, na Oddelku pa smo razvili tudi intenzivno sodelovanje z gospodarskimi organizacijami tako na področju aplikativnih biotehnoloških raziskav, kakor tudi na področju fitodiagnostike in določanja gensko spremenjenih rastlin (GSO). Sem ustanoviteljica Centra PLANTA.Poleg vodenja Oddelka sem bila vodja tehnološkega in instrumentalnega Centra PLANTA na NIB. Druge funkcije:
 • član Upravnega odbora Nacionalnega inštituta za biologijo od leta 1994 – 1998, 2002 -
 • zastopnik NIB v skupščini družbenikov Tehnološkega parka Ljubljana 1995 -
 • član komisije za razvoj biotegnologije na MZT, 1995
 • član polja biotehnologija na MZT, prvi mandat delovanja raziskovalnih polj in od 1998 dalje, namestnik nacionalnega koordinatorja od 2002 -
 • član Komisije za varstvo rastlin na MKGP 1998 -
 • član dveh Komisij za pregled usklajenosti slovenske zakonodaje z zakonodajo EU s področja kmetijstva
 • član Sveta za tehnologijo na MZT
 • član Sveta za tehnološki razvoj, MG, 2002 –
 • član Strokovnega sveta CRP Konkurenčnost Slovenije 2002 –
 • član Programskega odbora za Mreže za biotehnologijo in farmacijo, MG, 2003

Predavanja:

 • Patologija rastlin (nosilca: prof. dr. Maja Ravnikar in mag. Gabrijel Seljak) Univerza v Novi Gorici, Šola za znanosti o okolju, Univerzitetni študijski program vinogradništva in vinarstva
 • Rastlinska fiziologija in biotehnologija (nosilka: prof. dr. Maja Ravnikar Univerza v Novi Gorici, Šola za znanosti o okolju, Univerzitetni študijski program vinogradništva in vinarstva
 • Izbrana poglavja rastlinske fiziologije in biotehnologije (nosilka: prof. dr. Maja Ravnikar), Univerza v Novi Gorici, Šola za znanosti o okolju, Univerzitetni študijski program Okolje (izbrana poglavja)
 • Osnove rastlinske in živalske biotehnologije (nosilka: prof. dr. Jana Žel), Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, dodiplomski študij biologije (izbrana poglavja)
 • Virologija (nosilec: prof. dr. Tatjana Avšič Županc), Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, dodiplomski študij mikrobiologije (izbrana poglavja)
 • Virologija (nosilec: prof. dr. Jože Maček), Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Podiplomski študijski program bioloških in biotehniških znanosti (izbrana poglavja)
 • Interakcije organizmov z mikrobi (nosilci: prof. dr. Gorazd Avguštin, prof. dr. Marina Dermastia, prof. dr. Maja Ravnikar, prof. dr. Maja Kovač), Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Podiplomski študijski program bioloških in biotehniških znanosti (izbrana poglavja)
 • Mikrobiologija in parazitologija (nosilec: prof. dr. Srečko Koren), Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Podiplomski študij Biomedicina (izbrana poglavja)
 • Rastlinska biotehnologija (nosilka: prof. dr. Branka Javornik), Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Podiplomski študijski program bioloških in biotehniških znanosti (izbrana poglavja)

Znanstveno področje:

 • Rastlinska biotehnologija, patofiziologija, virologija, diagnostika rastlinskih virusov, bakterij in fitoplazem

Pedagoško delo:

Izredna profesorica za področje rastlinska biotehnologija in patofiziologijaOd leta 1994 predavam pri predmetu Osnove rastlinske in živalske biotehnologije (nosilka predmeta prof. dr. Jana Žel), na Oddelku za biologijo, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani, sem soizvajalka pri predmetu Virologija v 3. letniku študija Mikrobiologija, UL (nosilec predmeta prof. dr. Tatjana Avšič) in sodelujem s predavanjem pri podiplomskem študiju biologije, biotehnologije in biomedicine.Sem nosilec predmeta: Rastlinska fiziologija in biotehnologija pri dodiplomskem študiju Okolja na Politehniki, Nova gorica.Poleg tega sem mentor in somentor diplomam, magisterijem in doktoratom na podiplomskem študiju biologije, mikrobiologije in biotehnologije.

 

Članstvo v strokovnih združenjih:

 • Društvo za fiziologijo rastlin Slovenije - članica
 • Društvo za elektronsko mikroskopijo Slovenije - član
 • Slovensko mikrobiološko društvo - član, Društvo za varstvo rastlin - član
 • Slovensko biokemijsko društvo - član
 • International Association for plant tissue culture - nacionalni korespondent
 • Federation of European Societies of Plant Physiology – članica
 • International Society of Molecular Plant-Microbe Interaction – članica
 • Član Panela – delovne skupine za bakteriologijo, Evropskega združenja za varstvo rastlin (EPPO)

Priznanja in nagrade:

 • Študentska Prešernova nagrada za leto 1984 za delo: Tkivna kultura  paradižnika kot metoda za vzgojo aviroznih rastlin, mentor prof. dr. Nada Gogala
 • Nagrada iz sklada Borisa Kidriča za leto 1989 skupaj z prof. dr. Nado  Gogala, doc. dr. Francijem Pohlevnom, doc. dr. Maja Kovač, dr. Jano Žel in mag. Marjano Camloh
 • Jesenkovo priznanje za pomembne raziskovalne dosežke za leto 2000: Študij interakcije med rastlinami in povzročitelji bolezni ter na področju rastlinske biotehnologije, skupaj z prof. dr. Majo Kovač in prof. dr. Jano Žel

Izpis bibliografije (COBISS)
Izpis bibliografije (Google Scholar)