NIB

Nekdanji zaposleni

izr. prof. dr. Jana Žel Nekdanji zaposleni

Working place: znanstvena svetnica, vodja delovne enote

Department: Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo

Raziskovalni interes:  vedno nekaj novega in izzivalnega

 Moje raziskovalno delo se je začelo na mikorizi (mentor prof.dr. Nada Gogala), zlasti v povezavi z aluminijem (diploma, doktorska naloga). Magistrsko delo in delo po doktorski nalogi je bilo osredotočeno na rastlinske tkivne kulture, od mikropropagacije težavnih rastlin do raziskav vplivov hormonov na organogenezo različnih rastlinskih vrst v tkivnih kulturah in protoplastih. Delo se je nadaljevalo v smeri transformacije rastlin in produkcije sekundarnih metabolitov, sedaj pa je večinoma usmerjeno v določanje gensko spremenjenih organizmov (GSO) in transformacijo rastlin. Določanje GSO Že vrsto let vodim dejavnost GSO, ki vključuje tudi Nacionalni referenčni laboratorij za določanje GMO. Raziskave so bile usmerjene pretežno v razvoj metod za določanje GSO in postavitev akreditiranega laboratorija za določanje GSO, ki je postal mednarodno prepoznan zaradi visoko kvalitetnega raziskovalnega dela in iniciativ za mednarodno harmonizacijo detekcije GSO, predvsem v okviru projekta Co-Extra. Transformacija rastlin Transformacijo rastlin uporabljamo pretežno za funkcionalno analizo genov, ki so lahko potencialno pomembni za odgovor rastlin na biotski in abiotski stres. Pridobljeno znanje tega hitro razvijajočega se področja je pomembno za potencialno aplikacijo in po drugi strani za boljše poznavanje GSO, kar uporabljamo pri določanju GSO.  

Pedagoško delo: svet stoji na mladih

Delo s študenti je vedno izziv in je prijetno. Zato imam predavanja o rastlinski biotehnologiji na do- in podiplomskih študijih. Sem mentor številnim študentom pri pripravi diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog. V delu uživam tudi zato, ker imam okoli sebe veliko prijetnih in entuziastičnih sodelavcev. Zanimive GSO povezave:       POMEMBNA JE TUDI POT, NE LE CILJ!   Predmeti:  
  • Izbrana poglavja rastlinske fiziologije in biotehnologije (nosilka: prof. dr. Maja Ravnikar), Univerza v Novi gorici, dodiplomski študij
  • Osnove rastlinske in živalske biotehnologije (nosilka: prof. dr. Jana Žel), Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, dodiplomski študij biologije (izbrana poglavja)
  • Virologija (nosilka: prof. dr. Tatjana Avšič Županc), Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, dodiplomski študij mikrobiologije (izbrana poglavja)
  • Rastlinska biotehnologija (nosilka: prof. dr. Branka Javornik), Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Podiplomski študijski program bioloških in biotehniških znanosti (izbrana poglavja)
  • Sanitarna mikrobiologija (nosilka: prof. dr. Manica Mueller Premru, dr. med.), Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, dodiplomski študij mikrobiologije
    Izpis bibliografije (COBISS)
Izpis bibliografije (Google Scholar)