NIB

Nekdanji zaposleni

dr. Simon Lukančič Nekdanji zaposleni

Working place: asistent

Department: Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov

Vpliv alohtonih snovi na izbrane vrste vodnih nevretenčarjev kot odraz rabe prostora (okvirna tema), mentor: doc. dr. Anton Brancelj