NIB

Nekdanji zaposleni

prof. dr. Andrej Blejec Nekdanji zaposleni

Working place: znanstveni svetnik

Department: Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov

Kratek življenjepis:

Z več kot 25 letnimi izkušnjami pri uporabi matematike in statistike v biologiji sodelujem kot svetovalec na različnih področjih biološkega raziskovanja. Pri tem me predvsem zanima učinkovita vizualizacija podatkov in računalniška statistika. Razvijam metode za analizo podatkov v nevrobiologiji. Že vrsto let predavam Statistiko in Računalništvo na Oddelku za biologijo Ljubljanske univerze in se zanimam za pouk statistike s pomočjo računalniških simulacij in grafike.

Izobrazba:

 • Doktorat - Univerza v Ljubljani, Oddelek za biologijo, 2001 - Alternativna statistična metoda za zasledovanje sprememb aktivnosti spontano aktivnih vohalnih celic
 • Diploma - Univerza v Ljubljani, Oddelek za matematiko in mehaniko, 1977 - Matematični modeli v ekologiji

Delovne izkušnje:

Uporaba statistike v bioloških znanostih, slučajnostni procesi v nevrobiologiji, računalniška statistika, vizualizacija podatkov, statistična grafika, statistično izobraževanje, Statistične simulacije in modeliranje.

Znanstveno področje:

 • Statistika

Predavanja na Univerzi v Ljubljani:

Dodiplomski študij
 • Računalništvo, BF, medoddelčni študij Mikrobiologija
 • Statistika, BF, Oddelek za biologijo
Podiplomski študij
 • Informacijska tehnologija v analizi podatkov, Univerzitetni podiplomski študij Statistika
 • Biostatistika, BF, podiplomski študij Bioloških in biotehničnih znanosti
 • Računalniške aplikacije v biologiji, BF, podiplomski študij Bioloških in biotehničnih znanosti
 • Uvod v znanstveno-raziskovalno delo Univerzitetni podiplomski študij  Varstvo okolja (nosilec prof. dr. T. Valentinčič)

Članstvo v strokovnih združenjih:

Uredništva in odbori:

Organizacija znanstvenih srečanj:

 • 2002 ICOTS 6, Cape Town, Južna Afrika; organizator sekcije 7B Computer-Based Demonstrations of Statistical Phenomena
 • 2004 Applied Statistics 2004, Ljubljana, Slovenija; vodja organizacijskega odbora
 • 2005 ISI 55, Sydney, Avstralija; organizator sekcije IPM46 The use of simulation in statistics education
 • 2006 ICOTS 7, Salvador, Brazilija; organizator Topic 7 Technology in Statistics Education
 • 2010 ICOTS 8, Ljubljana, Slovenija; predsednik lokalnega organizacijskega odbora

Izpis bibliografije (COBISS)