NIB

Nekdanji zaposleni

dr. Maarten De Groot Nekdanji zaposleni

Working place: mladi raziskovalec

Department: Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov

Novi naslov:

  • Gozdarski Inštitut Slovenije Večna pot 2 1000 Ljubljana Slovenija Email: maarten.degroot(at)gozdis.si

Kratek življenjepis:

Moje raziskovalno delo je osredotočeno na izbiro spolnega partnerja na rastlini in ekološki pomen interakcij med rastlinami in žuželkami.V sklopu svojih doktorskih raziskav preučujem prepoznavo in iskalno vedenje ob vibracijski komunikaciji pri različnih hemipterskih vrstah. Zanima me, ali samci teh vrst izbirajo zdrave samice na podlagi vibracijskih signalov. Nadalje preučujem vpliv samičinih vibracijskih napevov na začetek samčevega iskanja in dejansko samčevo izbiro.Tudi pri svojem magistrskem delu sem bil osredotočen na interakcije med rastlinami in žuželkami. V prvem delu sem preučeval vpliv invazivne rastline kanadske zlate rozge (Solidago canadensis) na vrstno pestrost opraševalcev in plenilskih žuželk (karabidnih hroščev). V drugem delu sem testiral vpliv dveh vrst rastlin na larvalni razvoj in preferenco odraslih osebkov molja Plutella xylostella za rastlinski substrat.Ob vsem tem me zanima še varstvena biologija. Tako sem za svojo diplomsko nalogo preučeval vpliv sečnje na vrstno pestrost metuljev na Filipinih. Sedaj pa me zanimajo vplivi spremembe rabe tal na razširjenost ptičjih in žuželčjih vrst.

Izbrane publikacije:

  • De Groot, M. & Govedic, M. 2008. Checklist of hoverflies (Diptera, Syrphidae) of Slovenia. Acta Entomologica Slovenica. Acta Entomologica Slovenica 16(1): 67-87 (PDF)
  • De Groot, M. & Bordjan, D. 2007. Possibilities of fire as a management tool on Kras (SW Slovenia): A bird's perspective. Acrocephalus 28(132): 3-16 (PDF)
  • De Groot, M., Kleijn, D. & Jogan, N. 2007. Species groups occupying different trophic levels respond differently to the invasion of semi-natural vegetation by Solidago canadensis. Biological Conservation 136: 612-617 (povzetek)
  • Groot, M. de, Winkler, K. & Potting R.P.J. 2005. Testing the potential of White mustard (Sinapis alba) and Sweet alyssum (Lobularia maritima) as trap crops for the Diamondback moth Plutella xylostella. Proceeding of the Netherlands Entomological Society meeting 16: 117-123
  • Groot, M. de, F. Rebeušek, V. Grobelnik, M. Govedič, A. Šalamun & R. Verovnik. 2009. Distribution modelling as an approach to the conservation of a threatened alpine endemic butterfly (Lepidoptera: Satyridae). European Journal of Entomology 106: 77-84 (PDF)

Izpis bibliografije (COBISS)