NIB

dr. Nataša Stritih Peljhan

Working place: znanstvena sodelavka

Telephone number: 059 23 27 80
Email: natasa.stritih.peljhan@nib.si
Department: Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov

Kratek življenjepis

Rojena sem bila 1973 v Kranju. Leta 1992 sem vpisala študij biologije na Univerzi v Ljubljani in se po opravljeni diplomi leta 1998, z delom na področju vibracijske komunikacije žuželk, zaposlila kot mlada raziskovalka na Nacionalnem inštitutu za biologijo (NIB) v Ljubljani. Magistrirala sem leta 2001 in doktorirala leta 2006 z deli na področju primerjalne nevroanatomije in nevrofiziologe, v okviru katerih sem raziskovala strukturo in delovanje vibracijsko občutljivega živčnega omrežja gluhih jamskih kobilic v odnosu do izpeljanega slušnega sistema ravnokrilcev. V 2001 sem se v okviru EU štipendije »Marie Currie Training Sites« usposabljala v nevrobioloških tehnikah na Univerzi v Göttingenu (Nemčija). Po doktoratu sem raziskovalno delo nadaljevala na NIB-u na področjih primerjalne nevroanatomije, nevrofiziologije in vedenja žuželk, pri čemer sem raziskave njihovega sporazumevanja z mehanskimi (vibracijskimi) signali razširila tudi na področje kemične ekologije. Znanje na sledenjem področju sem izpopolnjevala v okviru strokovnih obiskov na Univerzi v Riversidu (ZDA) v letih 2012 in 2014. Trenutno se osredotočam tako na temeljna vprašanja s področja delovanja, strukture in evolucijskega razvoja kompleksnega vibrosenzoričnega organa ravnokrilcev, na sporazumevanje ravnokrilcev in hroščev z vibracijskimi in kemičnimi signali, kot tudi na možnost izkoriščanja njihovih signalov v aplikativne namene.

Izobrazba

 • Diplomsko delo: Univerza v Ljubljani, Oddelek za biologijo, 1998. Prevajanje vibracijskih napevov stenic vrste Nezara viridula po rastlinah. Mentor: Prof. Dr. Andrej Čokl (NIB).
 • Magistrsko delo: Univerza v Ljubljani, Oddelek za biologijo, 2001. Vibracijski internevroni protorakalnega ganglija jamske kobiliceTroglophilus neglectus Krauss. Mentor: Prof. Dr. Andrej Čokl (NIB).
 • Doktorska disertacija: Univerza v Ljubljani, Oddelek za biologijo, 2006. Odzivnost, morfologija in topografska organizacija vibracijskih nevronov v protorakalnem gangliju jamske kobilice Troglophilus neglectus Krauss (Orthoptera, Rhaphidophoridae). Mentor: Prof. Dr. Andrej Čokl (NIB), somentor: Prof. Dr. Andreas Stumpner (Univerza Georg-August, Göttingen).

Področja raziskav

 • Primerjalna nevroanatomija
 • Senzorična nevrofiziologija
 • Bioakustika
 • Vedenje žuželk
 • Kemična ekologija

Izbrana bibliografija

 • STRITIH N, ŽUNIČ KOSI A. Olfactory signaling of aggressive intent in male-male contests of cave crickets (Troglophilus neglectus; Orthoptera: Rhaphidophoridae). Plos ONE [submitted].
 • ŽUNIČ KOSI A, ZOU Y, HOSKOVEC M, VREZEC A, STRITIH N, MILLAR JG. Novel, male-produced aggregation pheromone of the cerambycid beetle Rosalia alpina, a priority species of European conservation concern. Plos ONE [accepted for publ.].
 • STRAUß J, STRITIH N. Neuronal regression of internal leg vibroreceptor organs in a cave-dwelling insect (Orthoptera: Rhaphidophoridae: Dolichopoda araneiformis). Brain behavior and evolution [in press].
 • ČOKL A, LAUMANN RA, STRITIH N. Substrate-borne vibratory communication. In: ČOKL A, BORGES M (eds.). Stink bugs: biorational control based on communication processes. Boca Raton (FL): CRC Press. 2017, pp. 125-164.
 • STRAUß J, STRITIH, N. The accessory organ, a scolopidial sensory organ, in the cave cricket Troglophilus neglectus (Orthoptera: Ensifera: Rhaphidophoridae). Acta zoologica: morphology and evolution, 2016, 97(2): 187-195.
 • STUMPNER A, STRITIH N, Oliver M, BRADLER S. Diversity of Orthoptera in the south-western karst-region of Slovenia with notes on acoustics and species identification. Acta entomologica slovenica, 2015, 23(1): 5-20.
 • STRITIH N, STRAUß J. Tremulation signalling and sensory neuroanatomy of cave crickets (Rhaphidophoridae: Troglophilus) are consistent with ancestral vibrational communication in Ensifera. Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Angewandte Entomologie, 2015, 20: 333-336.

Izpis bibliografije (COBISS)

Profil Google Scholar