NIB

izr. prof. dr. Oliver Bajt

Working place: znanstveni svetnik

Telephone number: 059 23 29 10
Email: oliver.bajt@nib.si
Department: Morska biološka postaja Piran

KRATEK ŽIVLJENJEPIS

Diplomiral sem leta 1983 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Na isti fakulteti sem še magistriral leta 1985 in doktoriral leta 1994. Po krajšem obdobju dela v kemijski industriji sem se zaposlil na Inštitutu za biologijo-Morski biološki postaji v Piranu. Tu delam kot raziskovalec. V obdobju od 1998 do 2000 sem bil 6 mesecev na Univerzi Blaise Pascal v Clermont Ferrandu v Franciji. 

  

RAZISKOVALNO PODROČJE

Moje glavno raziskovalno področje je študij kroženja organskih snovi (naravnih in onesnaževal) v morskem okolju. Večji del mojega dela je posvečen njihovi razgradnji, predvsem fotokemični. V ta sklop spada tudi študij tim. naprednih procesov oksidacije, ki so aktualni pri razgradnji onesnaževal v različnih odpadnih vodah, potekajo pa tudi v naravnem morskem okolju.

Poleg raziskovalnega dela sem tudi visokošolski učitelj na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani. Predavam predmete povezane z varstvom okolja in onesnaževanjem morja.

   

IZBRANE (NOVEJŠE) OBJAVE

Povezava na Cobiss