NIB

Nekdanji zaposleni

dr. Maja Zorović Nekdanji zaposleni

Working place: znanstvena sodelavka

Department: Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov

Izobrazba:

 • Dodiplomski študij (1994-2000): Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo. Naslov diplomske naloge: Ugotavljanje strupenosti bakrovega in cinkovega iona ter njunih mešanic s testnim organizmom Daphnia magna s pomočjo mikrobiotesta DAPHTOXKIT F™ MAGNA.
 • Magistrski študij (2000-2003): Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo. Naslov magistrskega dela: Funkcionalne lastnosti vibracijskih internevronov v centralnem gangliju stenice vrste Nezara viridula (Heteroptera: Pentatomidae).
 • Doktorski študij (2003-2005): Strukturne in funkcionalne značilnosti vibracijskih nevronov v torakalnih ganglijih stenice Nezara viridula (Heteroptera: Pentatomidae).
 • Postdoc (2005-2008): University of Cambridge, Dept. of Zoology, UK. Delo na projektu 'Revealing principles of auditory pattern recognition and steering: A combined neurobiological and engineering study'.

 

Znanstveno-raziskovalna dejavnost in zanimanja:

 • entomologija
 • vedenje žuželk
 • bioakustika
 • nevrofiziologija zvočne in vibracijske komunikacije
 • laserska vibrometrija
 • biološki nadzor lesnih škodljivcev

 

Projekti  

 • V okviru projekta Q-DETECT (7. okv. program EU) smo razvili bioakustično metodo detekcije okužbe lesa z ličinkami hroščev. Z laserskim vibrometrom smo zaznavali nizkointenzitetne zvoke, ki nastajajo ob različnih aktivnosti ličink v lesu. Posneli smo ličinke azijskega kozlička (Anoplophora glabripennis) in palmovega rilčkarja (Rhynchophorus ferrugineus).


Izvirni znanstveni članki  

 • ZOROVIĆ, Maja, ČOKL, Andrej. Laser vibrometry as a diagnostic tool for detecting wood-boring beetle larvae. Journal of pest science, ISSN 1612-4758, 2014, vol. , no. , 6 str., [in press]. doi: 10.1007/s10340-014-0567-5.
 • ZOROVIĆ, Maja, HEDWIG, Berthold. Descending brain neurons in the cricket Gryllus bimaculatus (de Geer): auditory responses and impact on walking. Journal of comparative physiology. A, Sensory, neural, and behavioral physiology, ISSN 0340-7594, 2013, vol. 199, issue 1, str. 25-34. http://dx.doi.org/10.1007/s00359-012-0765-7, doi: 10.1007/s00359-012-0765-7
 • ZOROVIĆ, Maja, HEDWIG, Berthold. Processing of species-specific auditory patterns in the cricket brain by ascending, local, and descending neurons during standing and walking. Journal of neurophysiology, ISSN 0022-3077, 2011, vol. 105, no. 5, str. 2181-2194. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00416.2010, doi: 10.1152/jn.00416.2010.
 • ZOROVIĆ, Maja. Temporal processing of vibratory communication signals at the level of ascending interneurons in Nezara viridula (Hemiptera: Pentatomidae). PloS one, ISSN 1932-6203, 2011, vol. 6, no. 10, str. 1-8. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0026843, doi: 10.1371/journal.pone.0026843.
 • ZOROVIĆ, Maja, PREŠERN, Janez, ČOKL, Andrej. Morphology and physiology of vibratory interneurons in the thoracic ganglia ofthe southern green stinkbug Nezara viridula (L.). Journal of comparative neurology, ISSN 0021-9967, 2008, vol. 508, no. 2, str. 365-381
 • BADEN, Tom, ZOROVIĆ, Maja, HEDWIG, Berthold. Motorische kontrolle der akustischen orientierung von grillen. Neuroforum, ISSN 0947-0875, 2008, vol. 14, no. 4, str. 267-273.
 • ČOKL, Andrej, ZOROVIĆ, Maja, MILLAR, Jocelyn G. Vibrational communication along plants by the stink bugs Nezara viridula and Murgantia histrionica. Behavioural processes, ISSN 0376-6357. [Print ed.], 2007, letn. 75, str. 40-54
 • ČOKL, Andrej, ZOROVIĆ, Maja, ŽUNIČ, Alenka, VIRANT-DOBERLET, Meta. Tuning of host plants with vibratory songs of Nezara viridula L (Heteroptera: Pentatomidae). Journal of Experimental Biology, ISSN 0022-0949, 2005, letn. 208, str. 1481-1488.  

  

Izpis bibliografije (COBISS)