NIB

doc. dr. Alja Štern

Working place: znanstvena sodelavka

Telephone number: 059 23 28 64
Email: alja.stern@nib.si
Department: Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka

 

I am among those who think that science has great beauty.

– Marie Curie

 

Zame je znanost vse to in več. Je način življenja, je perspektiva. Je pot do razumevanja sveta in pot v boljšo prihodnost. Od nekdaj si želim razumeti učinke, procese in interakcije v naravi. Uživam v raziskovanju neznanega. Glavno področje mojih raziskav je toksikologija, predvsem genetska toksikologija. Raziskujem toksične in genotoksične učinke naravnih toksinov, polutantov, farmacevtikov in raznih drugih snovi na sesalčje celice. Zanimajo me zlasti mehanizmi njihovega delovanja, na podlagi katerih je moč oceniti tveganje kronične izpostavljenosti tem spojinam za zdravje ljudi. Preučujem tudi kemoprotektivne učinke specifičnih bioaktivnih snovi proti toksičnim in genotoksičnim učinkom, ki jih povzročajo genotoksini in karcinogeni, ter mehanizem njihovega kemoprotektivnega delovanja. Sodelujem tudi pri razvoju in optimizaciji novih naprednih in vitro testnih sistemov in metodologij za preučevanje škodljivih učinkov in identifikacijo genotoksičnih kemikalij in kemičnih karcinogenov. Cilj slednjih raziskav je pridobitev novih testnih sistemov in vitro, ki so bolj zanesljivi in fiziološko bolj relevantni ter omogočajo pridobivanje zanesljivejših podatkov za oceno tveganja za zdravje ljudi.

 

·  

 

·         SICRIS

·         Google Scholar

·         ORCiD

 

 

 

Genotoksičnost cianobakterijskih toksinov

 

Raziskave moje doktorske disertacije so bile usmerjene na genotoksične učinke različnih cianobakterijskih toksinov. Osredotočila sem se predvsem na cianobakterijski alkaloid cilindrospermopsin, ki ga proizvaja cianobakterija Cylindrospermopsis raciborskii, ki pa se zaradi podnebnih sprememb in evtrofikacije voda vse pogosteje pojavlja v sladkih površinskih vodah po vsem svetu. Zame je zelo zanimivo tudi proučevanje bolj “življenjskih”, bolj realnih scenarijev izpostavljenosti ljudi – vpliv kompleksnih mešanic cianotoksinov in drugih polutantov na sesalčje celice in vitro, z namenom razumevanja njihovih kompleksnih interakcij.

 

 

·         DISERTACIJA

PREDAVANJE: CIANOTKOKSINI, NJIHOV GENOTOKSIČNI IN KARCINOGENI POTENCIAL

 

 


 

Izbrane publikacije:

  • ŠTERN, Alja, ROTTER, Ana, NOVAK, Matjaž, FILIPIČ, Metka, ŽEGURA, Bojana. Genotoxic effects of the cyanobacterial pentapeptide nodularin in HepG2 cells. Food and chemical toxicology. 2019, vol. 124, str. 349-358. ISSN 0278-6915. DOI: 10.1016/j.fct.2018.12.019. [COBISS.SI-ID 4930383]
  • ŠTERN, Alja, FILIPIČ, Metka, GORENC, Irena, ŽEGURA, Bojana. The influence of cylindrospermopsin on oxidative DNA damage and apoptosis induction in HepG2 cells. Chemosphere. [Print ed.]. 2013, vol. 92, issue 1, str. 24-30. ISSN 0045-6535. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2013.03.023. [COBISS.SI-ID 2774095]
  • ŠTERN, Alja, FILIPIČ, Metka, NOVAK, Matjaž, ŽEGURA, Bojana. Double strand breaks and cell-cycle arrest induced by the cyanobacterial toxin cylindrospermopsin in HepG2 cells. Marine drugs. 2013, vol. 11, no. 8, str. 3077-3090. ISSN 1660-3397. http://www.mdpi.com/1660-3397/11/8/3077, DOI: 10.3390/md11083077. [COBISS.SI-ID 2856527] PDF
  • ŠTERN, Alja, FILIPIČ, Metka, ŽEGURA, Bojana. Cylindrospermopsin induced transcriptional responses in human hepatoma HepG2 cells. Toxicology in vitro. 2013, vol. 27, no. 6, str. 1809-1819. ISSN 0887-2333. DOI: 10.1016/j.tiv.2013.05.012. [COBISS.SI-ID 2805327]
  • ŠTERN, Alja, FILIPIČ, Metka, ŽEGURA, Bojana. Genotoxic effects of the cyanobacterial hepatotoxin cylindrospermopsin in the HepG2 cell line. Archives of toxicology. 2011, vol. 85, no. 12, str. 1617-1626. ISSN 0340-5761. http://dx.doi.org/10.1007/s00204-011-0716-z, DOI: 10.1007/s00204-011-0716-z. [COBISS.SI-ID 2385231] PDF
  • ŽEGURA, Bojana, ŠTERN, Alja, FILIPIČ, Metka. Genotoxicity and potential carcinogenicity of cyanobacterial toxins-a review. Mutation research. Reviews in mutation research. 2011, vol. 727, issues 1-2, str. 16-41. ISSN 1383-5742. http://dx.doi.org/10.1016/j.mrrev.2011.01.002, DOI: 10.1016/j.mrrev.2011.01.002. [COBISS.SI-ID 2340943]
  • BITTNER, Michal, ŠTERN, Alja, SMUTNA, Marie, HILSCHEROVA, Klara, ŽEGURA, Bojana. Cytotoxic and genotoxic effects of cyanobacterial and algal extracts-microcystin and retinoic acid content. Toxins : Elektronski vir. 2021, vol. 13, no. 2, str. 1-15. ISSN 2072-6651. https://www.mdpi.com/2072-6651/13/2/107. [COBISS.SI-ID 49665283] PDF
  • HERCOG, Klara, ŠTERN, Alja, MAISANABA HERNÁNDEZ, Sara, FILIPIČ, Metka, ŽEGURA, Bojana. Plastics in cyanobacterial blooms - genotoxic effects of binary mixtures of cylindrospermopsin and bisphenols in HepG2 cells. Toxins : Elektronski vir. 2020, vol. 12, iss. 4, str. 1-19, ilustr. ISSN 2072-6651. https://www.mdpi.com/2072-6651/12/4/219. [COBISS.SI-ID 40541189] PDF

 

Kemoprotektivne snovi

 

Proučevanje potencialnih kemoprotektivnih snovi, zlasti rastlinskih bioaktivnih snovi prisotnih v prehrani, je tesno povezano s preučevanjem genotoksičnih in rakotvornih učinkov snovi, ki smo jim lahko izpostavljeni, z namenom razumevanja in preprečevanja njihovih škodljivih učinkov. Prehrana je bistveno povezana z etiologijo in prevencijo raka pri ljudeh. Človeška prehrana je zelo kompleksna in raznolika, vsebuje številne potencialno mutagene in rakotvorne sestavine, spojine, kontaminante in polutante pa tudi različne antioksidante ter potencialno kemoprotektivne in antikarcinogene bioaktivne snovi, ki bi jih lahko široko uporabljali pri prevenciji nastanka rakavih obolenj.

 

Izbrane publikacije:

  • ŠTERN, Alja, FURLAN, Veronika, NOVAK, Matjaž, ŠTAMPAR, Martina, KOLENC, Zala, KORES, Katarina, FILIPIČ, Metka, BREN, Urban, ŽEGURA, Bojana. Chemoprotective effects of xanthohumol against the carcinogenic mycotoxin aflatoxin B1. Foods. 9 June 2021, vol. 10, iss. 6, str. 1-19, ilustr. ISSN 2304-8158. DOI: 10.3390/foods10061331. [COBISS.SI-ID 66572035] PDF

Razvoj novih naprednih testnih sistemov in metodologij v genetski toksikologiji

 

V zadnjem času se je področje mojih raziskav preusmerilo k razvoju novih naprednih in vitro testnih sistemov in metodologij za uporabo v genetski toksikologiji. Razlog za to je predvsem nenatančnost in nezanesljivost klasičnih in vitro testnih sistemov in metodologij, ki se trenutno uporabljajo. Podatki pridobljeni s klasičnimi in vitro testnimi sistemi so tako pogosto zavajajoči in niso primerni za oceno tveganja izpostavljenosti ljudi. Zaradi tega so za potrjevanje rakotvornosti snovi še vedno ključnega pomena in vivo poskusi na živalih, ki pa so etično sporni, dolgotrajni in dragi, zaradi česar je zmanjšanje njihove uporabe in zamenjava z ustreznimi in vitro testnimi sistemi izrednega pomena.

 

Izbrane publikacije:

  •  HERCOG, Klara, ŠTAMPAR, Martina, ŠTERN, Alja, FILIPIČ, Metka, ŽEGURA, Bojana. Application of advanced HepG2 3D cell model for studying genotoxic activity of cyanobacterial toxin cylindrospermopsin. Environmental pollution. [Print ed.]. Oct. 2020, vol. 265, pt. b, str. 1-11, ilustr. ISSN 0269-7491. DOI: 10.1016/j.envpol.2020.114965. [COBISS.SI-ID 19219971]