NIB

Nekdanji zaposleni

Urška Verbovšek Nekdanji zaposleni

Working place: mlada raziskovalka

Department: Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka

Kratek življenjepis:

 • 2004-2009: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Medoddelčni študij biotehnologije, Ljubljana, Slovenija. Diplomska naloga: »Uporaba matičnih celic iz maščobnega tkiva kot hranilne plasti za gojenje embrionalnih matičnih celic«, pod mentorstvom doc. dr. Miomirja Kneževića in dr. Darje Marolt.
 • Junij-september 2008: delo v Laboratoriju za matične celice in tkivno inženirstvo prof. dr. Gordane Vunjak-Novakovic na Univerzi Columbia, New York City, ZDA.
 • 2009-2010: samostojna raziskovalka na Zavodu RS za transfuzijsko medicino, Ljubljana, Slovenija. Delo na projektu »Systems Biology Tools Development for Cell Therapy and Drug Development« - SYSTHER (Razvoj orodij sistemske biologije  za celično zdravljenje in razvoj zdravil), ki poteka v okviru programa INREMOS – Industrijsko pomembne molekularne znanosti o življenju (Industrially Relevant Molecular Life).
 • 2010-: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Podiplomski interdisciplinarni študij Biomedicine, smer Medicina – temeljna, Ljubljana, Slovenija. Mentorica: prof. dr. Tamara Lah Turnšek.
 • 2010-: Mlada raziskovalka na Oddelku za genetsko toksikologijo in biologijo raka, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, Slovenija.  

Področje raziskav:

 • Glioblastoma multiforme – invazivnost in proteazni profil
 • Uporaba in silico metod v raziskavah raka  

Objave:

Udeležbe na konferencah in predavanja:

 • Šesti EORTC PathoBiology Group Annual Meeting, Rotterdam, Nizozemska, 2011.
 • Vabljeno predavanje na Mednarodni poletni šoli ISS Piran 2011 – Napredne metode v molekularni biologiji in njihova uporaba v biotehnologiji: Microarrays in cancer research and emerging issues, Piran, Slovenija, 2011. 
 • Mednarodni znanstveni simpozij Matične celice, popkovnična kri in posteljica v regenerativni medicini, Ljubljana, Slovenija, 2011.
 • Simpozij Preskrba s tkivi in celicami v Sloveniji – obstoječe stanje in zakonski okvirji, Ljubljana, Slovenija, 2011.
 • SYSTHER ColoNET Workshop on Systems Biology in Cancer, München, Nemčija, 2010.
 • Mednarodna poletna šola ISS Piran 2010 – Napredne metode v celični biologiji, Piran, Slovenija, 2010. 
 • Experimental and Translational Oncology meeting, Kranjska Gora, Slovenija, 2010 (poster).
 • Izpopolnjevanje s strokovnim posvetom za odgovorne osebe (Solutiones, svetovanje, izpolnjevanje in usposabljanje, d.o.o.), Maribor, Slovenija, 2009.
 • Mednarodna poletna šola ISS Piran 2009 – Matične celice v regenerativni medicini, Piran, Slovenija, 2009.
 • Mednarodna poletna šola ISS Piran 2008 – Napredne biomedicinske tehnologije za zdravljenje osteohondralnih defektov, Piran, Slovenija, 2008. 
 • Četrti Cartilage Weekend – Symposium on Cartilage Repair and Regenerative Medicine, Piran, Slovenija, 2008.  

Bibliografija (COBISS)