NIB

dr. Anna Coll Rius

Working place: višja znanstvena sodelavka

Telephone number: 059 23 28 46
Email: anna.coll@nib.si
Department: Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo