NIB

dr. Katja Klun

Working place: znanstvena sodelavka

Telephone number: 059 23 29 42
Email: katja.klun@nib.si
Department: Morska biološka postaja Piran

dr. KATJA KLUN (Vodja infrastrukturnega centra MBP)
znanstvena sodelavka
Telefon: +386 (0)5 9232 942
Elektronski naslov: katja.klun@nib.si

Področje raziskav:
Biogeokemijsko kroženje organske snovi in ostalih elementov v obalnih morjih
Aplikativne raziskave v povezavi z uporabo morskih organizmov

KRATEK ŽIVLJENJEPIS:Jun. 2019 – danes: Znanstvena sodelavka
Mar. 2016 – Jun. 2019: Asistentka z doktoratom
Okt. 2011 – Feb. 2016: Mlada raziskovalka pod mentorstvom prof. dr. Jadrana Faganelija in somentorstvom dr. Ingrid Falnoga. Doktorska disertacija z naslovom: Sestava koloidne organske snovi in njena kompleksacija s kovina v obalnem morju (Tržaški zaliv)
2007 – 2011: Dodiplomski študij kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL)
2003 – 2007 Gimnazija Koper

SODELOVANJA


ARRS PROJEKTI
2018 - 2021 - Dejavniki, ki strukturirajo mikrobiom obalnega morja s poudarkom na patogenih; celostni pristop
2017 - 2020 - Stabilni izotopi pri študiju vpliva naraščajoče koncentracije CO2 na kroženje C in Hg v obalnem morju
2014 - 2017 - Rastlinstvo in hidrologija Ljubljanskega barja nekoč, danes in jutri - posledica sukcesije, človekovega vpliva ali klimatskih nihanj?

EU PROJEKTI
2018 – 2022 - GoJelly – a gelatinous solution to plastic pollution (H2020) https://gojelly.eu/
2018 – 2022 - CHANGE - CHAlleNging Gender (In)Equality in science and research (H2020) https://www.change-h2020.eu/index.php
2014 – 2017 - SMS - Sensing toxicants in Marine waters makes Sense using biosensors (FP7-OCEAN 2013.1) http://www.project-sms.eu/
2013 – 2016 - EMODnet – Chemistry: European marine observation and data network (DG MARE)
2013 – 2016 - BALMAS: Ballast water management system for Adriatic Sea protection (Adriatic IPA Cross-border cooperation 2007-2013)

OSTALA SODELOVANJA
6 – 10. 4. 2016 Udeležba na raziskovalni oceanografski odpravi SEAquest: Mezo- in Sub-mezoskalne fizikalno biogeokemijske dinamike v obalnem SZ Mediteranskem morju: Kvantifikacija in razumevanje strukture in transporta ekosistema
7.1. – 3.3.2019 Raziskovalno delo v sklopu FEBS Short-term štipendije na Dept. of Limnology & Bio-Oceanography University of Vienna, Dunaj, pod mentorstvom Prof. Dr. Gerharda J. Herndla.

PODROČJE RAZISKAVBiogeokemija – Od doktorskega študija dalje je moje področje raziskav vezano na kroženje organske snovi (predvsem raztopljene) v obalnih morjih v povezavi s kovinami in polkovinami.

Aplikativne raziskave – Trenutno sem osredotočena na raziskave v sklopu mednarodnega projekta GoJelly (H2020), kjer se posvečam kemijski karakterizaciji sluzi (in njene stabilnosti) in meduzne biomase različnih vrst meduz. Cilj projekta je uporabiti meduzno biomaso in jo pretvoriti v izdelke z dodano vrednostjo (gnojila, ribja krma, kolagena (kozmetika, nutracevtika) in hrano za ljudi). Sluz, ki jo meduze izločajo kot obrambni mehanizem, pa je namen uporabiti za vezavo delcev mikroplastike.

Analizne tehnike:
•    TOC in TN analize s TOC-L Shimadzu analizatorjem
•    Analiza aminokislin z visokotlačno in visokozmogljivo tekočinsko kromatografijo (HPLC)
•    Analiza anorganskih hranil s SEAL QuAAtro39 – SFA Analyzer
•    Elementna analiza (CHNS, Vario MICRO Cube - Elementar)

IZBRANE (NOVEJŠE) OBJAVE


BRATKIČ, Arne, KLUN, Katja, GAO, Yue. Mercury speciation in various aquatic systems using passive sampling technique of diffusive gradients in thin-film. Science of the total environment, 2019, vol. 663, str. 297-306. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.01.241

KRAUS, Romina, GRILLI, Federica, SUPIĆ, Nastjenjka, JANEKOVIĆ, Ivica, BRAILO, Marina, CARA, Magdalena, BRATOŠ CETINIĆ, Ana, CAMPANELLI, Alessandra, COZZI, Stefano, D'ADAMO, Raffaele, DJAKOVAC, Tamara, DUTOUR SIKIRIĆ, Mathieu, FLANDER-PUTRLE, Vesna, FRANCÉ, Janja, JOKSIMOVIĆ, Danijela, KLUN, Katja, KOLITARI, Jerina, KRALJ, Martina, KUŠPILIĆ, Grozdan, MARINI, Mauro, MATIĆ, Frano, MIKUS, Josip, NINČEVIĆ GLADAN, Živana, PANSERA, Marco, PEĆAREVIĆ, Marijana, PRECALI, Robert, PRUSINA, Ivana, RELITTI, Federica, SANTUCCI, Angela, SPECCHIULLI, Antonietta, ŠKALIC, Denis. Oceanographic characteristics of the Adriatic Sea - support to secondary HAOP spread through natural dispersal. Marine pollution bulletin, 2018, 27 st. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2018.10.062

KLUN, Katja, ŠKET, Primož, FALNOGA, Ingrid, FAGANELI, Jadran. Variation in colloidal organic matter composition and aggregation in coastal waters (Gulf of Trieste, Northern Adriatic Sea). V: The 21st International Symposium on Environmental Biogeochemistry, Oct. 13-18 2013, Wuhan, China, (Geomicrobiology journal, ISSN 0149-0451, Vol. 32, iss. 7, (2015)). New York: Crane, Russak. 2015, vol. 32, iss. 7, str. 609-615. https://doi.org/10.1080/01490451.2014.943855

KOGOVŠEK, Tjaša, TINTA, Tinkara, KLUN, Katja, MALEJ, Alenka. Jellyfish biochemical composition: importance of standardised sample processing. Marine ecology, Progress series, 2014, vol. 510, str. 275-288. https://doi.org/10.3354/meps10959

COBISS.SI