NIB

dr. Katja Klun

Delovno mesto: asistentka z doktoratom

Telefon: 059 23 29 42
E-naslov: katja.klun@nib.si
Oddelek: Morska biološka postaja Piran

KRATEK ŽIVLJENJEPIS

Rodila sem se 5. augusta 1988 v Kopru. Leta 2007 sem maturirala na Gimnaziji Koper in septembra nadaljevala študij na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo na Univerzi v Ljubljani. Diplomirala sem septembra 2011 iz smeri anorganske in analizne kemije pod mentorstvom prof. dr. Iztoka Turela. Oktobra 2011 sem nadaljevala študij na podiplomskem študijskem programu Varstva okolja Univerze v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. Jadrana Faganelija. Od novembra 2011 sem zaposlena kot mlada raziskovalka na Nacionalne Inštitutu za Biologijo (OE Morska Biološka Postaja). 

 

RAZISKOVALNO PODROČJE

V sklopu doktorskega študija so moje raziskave osredotočene na sezonsko dinamiko raztopljene in koloidne organske snovi, s poudarkom na njeni strukturi, sestavi, izvoru, agregaciji in kompleksaciji s težkimi kovinami.

 

POZNAVANJE RELEVANTNIH ZNANSTVENIH TEHNIK:

TOC inTN analize z TOC-L Shimadzu analizatorjem

Elementna analiza (CHNS, Vario MICRO Cube - Elementar)

Visokotlačna in visokozmogljiva tekočinska kromatografija (HPLC)

Analiza nutrientov z SEAL QuAAtro39 – SFA Analyzer

UV-Vis spektroskopija

IR spektroskopija

1D Nuklearna magnetna resonanca (NMR)

Slika 1. Vzorčenje z Niskin posodami je najpogostejša metoda vzorčenja za analize raztopljene organske snovi.

 

IZBRANE (NOVEJŠE) OBJAVE

KOGOVŠEK, Tjaša, TINTA, Tinkara, KLUN, Katja, MALEJ, Alenka. Jellyfish biochemical   composition: the importance of standardised sample processing. Marine Ecology Progress Series, 2014, http://www.int-res.com/abstracts/meps/v510/p275-288/

KLUN, Katja, ŠKET, Primož, FALNOGA, Ingrid, FAGANELI, Jadran. Variation in colloidal organic matter composition and aggregation in coastal waters (Gulf of Trieste, northern Adriatic Sea). Geomicrobiology Journal (ISEB Special Issue 2014), accepted.

KORON, Neža, FAGANELI, Jadran, FALNOGA, Ingrid, MAZEJ, Darja, KLUN, Katja, KOVAČ, Nives. Association of macroaggregates and metals in coastal waters. Marine Chemistry, ISSN 0304-4203. [Print ed.], 2013, vol 157, p. 185-193, doi: 10.1016/j.marchem.2013.10.003.

 

Povezava na Cobiss