NIB

Nekdanji zaposleni

Janez Forte Nekdanji zaposleni

Working place: vodilni strokovni delavec

Department: Morska biološka postaja Piran

DEJAVNOSTI

  • Optimizacija meritev različnih ekoloških parametrov
  • Zasnova in razvoj vzorčevalnih in merilnih tehnik pri terenskem delu
  • Zagotavljanje tehničnih pogojev za potrebe posameznih projektov
  • Sodelovanje pri prijavah in izvedbi različnih projektov
  • Sodelovanje pri pripravi okoljskih politik na državnem in regionalnem nivoju
  • Vodja sistema kakovosti na MBP