NIB

Alenka Tomšič

Delovno mesto: samostojna strokovna sodelavka - pravnica

Telefon: 059 23 27 06
E-naslov: alenka.tomsic@nib.si
Oddelek: Skupne službe