NIB

dr. Janja Francé

Delovno mesto: znanstvena sodelavka

Telefon: 059 23 29 34
E-naslov: janja.france@nib.si
Oddelek: Morska biološka postaja Piran

Problematika škodljivih cvetenj alg

Nacionalni monitoring ekološkega in kemijskega stanja morja