NIB

Nekdanji zaposleni

Polona Bergoč Nekdanji zaposleni

Working place: mlada raziskovalka

Department: Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka

Mentor/ica: izr. prof. dr. Metka Filipič in dr. Tina Eleršek

 

Podjetje: Inštitut za ekološki inženiring d.o.o.