NIB

Anja Šimon

Working place: višja svetovalka področja II

Telephone number: 059 23 29 05
Email: anja.simon@nib.si
Department: Morska biološka postaja Piran

DELOVNO PODROČJE

  • skrb za podpisno mapo in komuniciranje z glavno pisarno,
  • izdaja potnih nalogov za Slovenijo v enoti,
  • pomoč pri rezervaciji letalskih kart, hotelov,
  • vodenje evidence dopustov,
  • naročanje pisarniškega materiala za enoto,
  • izdajanje laboratorijskih dnevnikov,
  • vodenje evidence študentskega dela in obračun,
  • priprava seminarske in sejne sobe za sestanke