NIB

dr. Mateja Grego

Working place: znanstvena sodelavka

Telephone number: 059 23 29 16
Email: mateja.grego@nib.si
Department: Morska biološka postaja Piran

KRATEK ŽIVLJENJEPIS

Šolanje:

Doktorat: 2010. Vpliv marikulture na meiofavno v Piranskem zalivu. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, smer Biologija. Mentor: prof. dr. Alenka Malej, somentor: dr. Marleen De Troch (Univerza v Ghentu)

  

SODELOVANJA

Glavni projekti:

 • BALMAS (Sistem ravnanja z balastnimi vodami za varstvo Jadranskega morja) (IPA Adriatic 1° STR/0005)
 • Raziskave obalnega morja (P1-0237)
 • Low dissolved oxygen events in the Northern Adriatic: in situ experimental insights into benthic responses before, during and post-anoxia (FWF P21542-B17)
 • Raziskovanje bioloških in ekoloških značilnosti ter sezonske dinamike nekaterih gospodarsko pomembnih vrst rib v Portoroškem ribolovnem rezervatu (V4-1071)
 • ECASA; ECosystem Approach for Sustainable Aquaculture – EU 6.OP (zaključen)
 • MANUELA (Meiobenthic And Nematode biodiversity: Unraveling Ecological and Latitudinal Aspects), ki je projekt v mreži odličnosti Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning (MarBEF) – EU 6.OP (zaključen)

 

RAZISKOVALNO PODROČJE

 • ekologija meiofavne
 • vpliv organskega onesnaženja (ribogojnic, školjčišč, komunalnih izpustov) na združbo harpaktikoidnih rakov
 • vpliv hipoksij/ anoksij na združbo harpaktikoidnih rakov
 • bentoški prehranski splet (eksperimenti in vitro z označevanjem z 13C izotopi) 
 • biogeografija in diverziteta harpaktikoidnih rakov 
 • prehrana rib (za ekonomsko pomembne vrste v slovenskem morju) 
 • onesnaževanje morskih sedimentov z mikroplastiko 

 

DRUGE AKTIVNOSTI

Članstvo v združenjih: 

World Association of Copepodologists, od 2014

  

IZBRANE (NOVEJŠE) OBJAVE

LAGLBAUER Betty; FRANCO-SANTOS Rita Melo; ANDREU-CAZENAVE Miguel; BRUNELLI Lisa; PAPADATOU Maria; PALATINUS Andreja; GREGO Mateja. Macrodebris and Microplastics from Beaches in Slovenia Marine pollution bulletin, v tisku MPB-D-14-00376R1

GREGO, Mateja, RIEDEL, Bettina, STACHOWITSCH, Michael, DE TROCH, Marleen. Meiofauna winners and losers of coastal hypoxia: case study harpacticoid copepods. Biogeosciences, ISSN 1726-4170, 2014, vol. 11, no. 2, str. 281-292, ilustr. http://www.biogeosciences.net/11/281/2014/bg-11-281-2014.pdf, doi: 10.5194/bg-11-281-2014. [COBISS.SI-ID 3034703]

DE TROCH, Marleen, ROELOFS, Marleen, RIEDEL, Bettina, GREGO, Mateja. Structural and functional responses of harpacticoid copepods to anoxia in the Northern Adriatic: an experimental approach. Biogeosciences, ISSN 1726-4170, 2013, vol. 10, no. 6, str. 4259-4272, ilustr. http://www.biogeosciences.net/10/4259/2013/bg-10-4259-2013.html, doi: 10.5194/bg-10-4259-2013. [COBISS.SI-ID 2809679]


Povezava na Cobiss