NIB

Anja Pecman

Working place: strokovno raziskovalni sodelavec

Telephone number: 059 23 28 23
Email: anja.pecman@nib.si
Department: Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo