NIB

dr. Rok Šturm

Working place: asistent z doktoratom

Telephone number: 059 23 27 33
Email: rok.sturm@nib.si
Department: Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov

Moje glavno raziskovalno zanimanje je na področju vibracijske komunikacije in ekologije žuželk. Začrtali smo okvirje nove panoge- ekotremologije, ki združuje področji biotremologije in ekoakustike in kjer se za raziskovanje ekoloških vprašanj opiramo na pristnost vibracij v okolju. S tem pristopom zajamemo večjo skupino organizmov, saj velik delež žuželk pri svojem sporazumevanju uporablja vibracijske signale, ki se širijo preko trdne podlage oz. substrata. Z merjenjem vibracij v naravnem okolju (snemanjem vibracijske krajine) lahko zabeležimo prisotnost vrst, ki uporabljajo tak način sporazumevanja in njihove interakcije. Pri svojem delu se osredotočam prav na interakcije, ki se dogajajo na področju delitve komunikacijskega kanala. Kot izjemno primerna skupina organizmov so se izkazali škržatki, saj so v travniških habitatih izjemno pogosta skupina in pri sporazumevanju uporabljajo vibracijske signale. Pri njih preučujemo tudi vpliv biotskega šuma na njihovo vedenje in s pomočjo analize naravne vibracijske krajine in vedenjskih poskusov odkrivamo strategije, ki so jih razvili tekom evolucije za komunikacijo v šumnem okolju.

Ukvarjam se tudi s preučevanjem populacij divjih opraševalcev, ki v okolju zagotavljajo izjemno pomembno ekosistemsko storitev, od katere je odvisna tako produkcija hrane kot tudi ohranitev divjih vrst rastlin. Pri tem postavljamo metodologijo monitoringa, ki bi omogočal spremljanje populacij in združb opraševalcev v okolju.

Izobrazba

  • 2011 - diplomiran biolog (UN), Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
  • 2015 - magister strukturne in funkcionalne biologije, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
  • 2021 – doktor znanosti, Univerza v Ljubljani, interdisciplinarni doktorski študijski program Bioznanosti

Delovne izkušnje

  • Pomočnik raziskovalca, Max Planck Institut for Ornitology in Ludwig Maximilian University of München
  • Mladi raziskovalec na Oddelku za raziskave organizmov in ekosistemov na Nacionalnem inštitutu za biologijo, Ljubljana
  • Asistent z doktoratom na Oddelku za raziskave organizmov in ekosistemov na Nacionalnem inštitutu za biologijo, Ljubljana

Delovni obiski

  • Obisk Muséum national d'Histoire naturelle v Parizu
  • Obisk Fundazione Edmund Mach S. Michele all'Adige v Italiji

Povezave

Profili na strokovnih portalih: SICRIS (SLO), Google Scholar, ResearchGate, ORCID.

Izpis bibliografije (COBISS)