NIB

prof. dr. Matjaž Kuntner

Working place: znanstveni svetnik

Telephone number: 059 23 27 09
Email: matjaz.kuntner@nib.si
Department: Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov

IZOBRAZBA
 • Diplomirani biolog, Univerza v Ljubljani (1998)
 • Doktorat znanosti (biologija), George Washington University, ZDA (2005)
NAZIVI
 • Znanstveni svetnik (2017), Nacionalni inštitut za biologijo
 • Izredni profesor za področje Zoologija (2017-2022), Univerza v Ljubljani
 • Gostujoči profesor (2017-2022), Univerza Hubei, Kitajska
 • Znanstveni svetnik (2016), ZRC SAZU
 • Raziskovalni sodelavec (2005-danes), Smithsonian Institution, ZDA
ZAPOSLITVE
 • Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, Slovenija (2017)
 • Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Ljubljana, Slovenija (1999-2001; 2005-2017)
VODSTVENE FUNKCIJE
 • Direktor Nacionalnega inštituta za biologijo (2018-2023)
 • Predstojnik Biološkega Inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU (2008- 2017)
 • Vodja zoološke skupine Biološkega Inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU (2005-2017)
 • Vodja Laboratorija za Evolucijsko Zoologijo ZRC SAZU (2011-2017)
 • Vodja raziskovalnega programa »Biodiverziteta: vzorci, procesi, predikcije in ohranjanje« (2012-2017)
POUČEVANJE IN MENTORSTVA
 • Mentorstvo mladi raziskovalki na ZRC SAZU Simoni Kralj-Fišer je bilo zaključeno z zagovorom doktorata 2009, objavo doktorata v vodilnih revijah (npr. Hormones and Behavior) ter s kasnejšo pridobitvijo Humboldtove štipendije kandidatke za podoktorsko izobraževanje v Nemčiji ter podoktorskim projektom ARRS (2011) za reintegracijo na ZRC SAZU
 • Mentorstvo mlademu raziskovalcu Matjažu Gregoriču je bilo zaključeno z zagovorom doktorata 2013, objavo doktorata v vodilnih revijah (npr. PLoS ONE), z enoletnim podoktorskim izobraževanjem v ZDA, štipendijo ARRS za zaposlovanje mladih doktorjev za reintegracijo na ZRC SAZU ter podoktorskim projektom ARRS (2017)
 • Mentorstvo mlademu raziskovalcu Ren-Chung Chengu (2011-2016) se je uspešno zaključilo z zagovorom doktorata 2016, objavo doktorata v vodilnih revijah (npr. Evolution), z nadaljevanjem projektnega sodelovanja ter reintegracijo kandidata v mednarodno znanost (Tajvan)
 • Mentorstvi mladima raziskovalcema Klemnu Čandku ter Shakiri Quiñones Lebrón se odvijata po načrtih
 • Mentorstva v tujini: N. S. M. Dzarawi (Malezija, 2010-2011), J. Oh (Singapur, 2011), X. Xu (Kitajska, 2011-2015)
 • Občasni gostujoči predavatelj: Univerza v Hamburgu (Namčija), Univerza Hubei (Kitajska), National University of Singapore (Singapur), University of Puerto Rico (ZDA), Amravati University (Indija), George Washington University (ZDA)
 • Član komisij za zagovore diplomskih, magistrskih in doktorskih del: National University of Singapore (Singapur), University of Western Australia (Avstralija), Macquarie University (Avstralija), University of Puerto Rico (ZDA), Univerza v Ljubljani (Slovenija)
DELO V STROKOVNIH KOMISIJAH
 • Akademski urednik: PLoS ONE
 • Pridruženi/področni urednik: Frontiers in Ecology and Evolution (Behavioral and Evolutionary Ecology); Journal of Arachnology; ZooKeys
 • Uredniški odbor: International Journal of Applied Zoology; ISRN Zoology; Hacquetia; “Phylonyms: a companion to the PhyloCode” (The University of California Press)
 • Član sveta in nacionalni korespondent: International Society of Arachnology
 • Recenzent: Ad hoc recenzije za več kot 30 znanstvenih revij v zadnjih 5 letih, recenzent projektnih predlogov za National Science Foundation, National Geographic Society, Macquarie University Research Fellowships, Grant Agency - Academy of Sciences of the Czech Republic, ARRS.
NAGRADE
VODENJE RAZISKOVALNIH PROJEKTOV
 • ARRS bilateralni projekt SLO-ZDA (Bl-U3117-18-011): »Filogenomski, biogeografski in evolucijski raziskovalni trendi v arahnologiji« 2017-2018.
 • ARRS temeljni projekt (J1-6729): »Integrativne raziskave evolucije spolnega dimorfizma« 2014–2017.
 • ARRS bilateralni projekt SLO-ZDA (BI-US/15-16): »Biology of spiders in the phylogenomic era« 2015-2016.
 • ARRS bilateralni projekt SLO-ZDA (BI-US/13-14-039): »Selected topics in systematic and evolutionary biology of spiders« 2013-2014.
 • National Geographic Society (2911). »Islands on islands: Biogeography of spider web parasites and their hosts in the Indian Ocean« 2011-2013.
 • ARRS temeljni projekt (J1-2063): »Filogenetska sistematika družine Zygiellidae in pomen za raziskave evolucije pajkov« 2009–2012.
 • ARRS bilateralni projekt SLO-ZDA (BI-US/09-12-016): »Spolni velikostni dimorfizem - posledice za spolno in prehranjevalno biologijo pri pajkih« 2009–2012.
 • Švicarski prispevek – Schweizerische Eidgenossenschaft (C1536-11T440013): »Towards permanent conservation of biodiversity: the case of spider fauna of Switzerland and Slovenia« 2011-2012.
 • National Geographic Society (8655-09) »Casting spider webs across Malagasy rivers: Extraordinary silk in giant orb webs« 2009–2012.
 • EU 6. OP, Marie Curie (MIRG-CT-2005-036536): »Nephilid spider phylogenetics as a test for antagonistic coevolution of sexes« 2006-2008.
Celotna bibliografija (Cobiss)