NIB

doc. dr. Metka Novak

Working place: znanstvena sodelavka

Telephone number: 059 23 28 81
Email: metka.novak@nib.si
Department: Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka

Raziskovalna področja

Biokemija raka; tumorsko mikrookolje; rakave matične celice; kemokini; biomarkerji; naravne protirakove učinkovine; 3D modeli za raziskave raka; nove terapije pri zdravljenju raka; možganski rak;

 

Izobrazba

·         Doktorica znanosti (2014), Medicinska fakulteta, Program biomedicina, Biokemija in molekularna biologija, Univerza v Ljubljani, Slovenija

·         Diplomirana biokemičarka (2009), Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, Slovenija

 

Delovne izkušnje

2020–             Znanstvena sodelavka na Oddelku za genetsko toksikologijo in biologijo raka, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, Slovenija

2018–2020    Asistentka z doktoratom na Oddelku za genetsko toksikologijo in biologijo raka, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, Slovenija

2013–2017    Podoktorska raziskovalka na Karolinska Institutet, Oddelek za onkologijo in patologijo, Karolinska Biomics Center, Stockholm, Švedska

2009–2013    Mlada raziskovalka na Kemijskem inštitutu, Oddelek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, Ljubljana, Slovenija (mentor Prof. Radovan Komel)

2011–2012    Gostujoča mlada raziskovalka na Univerzi Britanska Kolumbija, Michael Smith Laboratories, Vancouver, Kanada (mentor Prof. Joerg Bohlmann)

2007–2009    Raziskovalka na Kemijskem inštitutu, Oddelek za biosinteze in biotransformacije, LEKov oddelek (LEK biofarmacevtika), nove rekombinantne biotehnologije, Ljubljana, Slovenija


Projekti

ARRS raziskovalni program P1-0245 »Ekotoksikologija, toksikogenomika in karcinogeneza«, Nacionalni inštitut za biologijo, vodja prof. Tamara Lah Turnšek, spletna stran http://www.nib.si/projektinib?view=project&id=157 (2019-2024)

Projekt Evropskega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija TRANS-GLIOMA »Nove terapije glioblastoma z uporabo čezmejne raziskovalne translacijske platforme«, koordinator Medicinska fakulteta UL, spletna stran https://www.ita-slo.eu/sl/TRANS-GLIOMA, https://www.facebook.com/TransGlioma/ (2017-2020)

Podoktorski program, financiran s strani; Swedish Cancer Society. Analiza signalnih mrež Ephrin / Eph receptorjev pri pljučnem raku (2013-2017)

Projekt TRIA,  Genomika hrošča podlubnika (Mountain Pine Beetle), Vancouver, Canada 2011-2012

Citokromi P450 glive modrivke, vključeni v pretvorbo monoterpenov (2009-2013)

Glivni citokromi P450, ki sodelujejo pri razstrupljanju rastlinskih obrambnih spojin, kot tarča novih protiglivičnih zdravil (ARRS, J4-2212, 2009-2012)

Funkcionalna genomika in biotehnologija za zdravje (ARRS, P1-0104, 2009-2014)

Vloga citokroma P450 pri biosintezi mikotoksina in pri virulenci patogene glive Aspergillus fumigatus (ARRS, Z3 3660, 2010-2013)


Pedagoška dejavnost

·         Asistentka na področju Biokemije, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (2020)

·         Izvajalka vaj pri predmetu Biologija raka (Biotehniška fakulteta UL)

·         Delovna mentorica in somentorica diplomskih, magistrskih, doktorskih in raziskovalnih nalog

 

Bibliografija

·         COBISS       

RESEARCHGATE            

 

Članstva

Članica Slovenskega biokemijskega društva, članica IASLC (Mednarodnega združenja za proučevanje pljučnega raka), članica AACR (American Association for Cancer Research)