NIB

dr. Matjaž Bedjanič

Working place: znanstveni sodelavec

Telephone number: 059 23 27 31
Email: matjaz.bedjanic@nib.si
Department: Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov

Dr. Matjaž Bedjanič je biolog, ukvarja se s favnistiko in ekologijo kačjih pastirjev, kobilic in potočnih rakov v Sloveniji in na Balkanu. Posveča se tudi taksonomiji, zoogeografiji in ohranjanju favne kačjih pastirjev jugovzhodne Azije, s poudarkom na Šri Lanki. Dejaven je pri raziskavah in ohranjanju mokrišč, zlasti mu je ljubo terensko delo in naravoslovna fotografija.

Ima strokovne izkušnje na področju ohranjanja narave, bil je zaposlen na Agenciji Republike Slovenije za okolje in na Zavodu za varstvo narave Slovenije. Je član strokovne skupine IUCN SSC Odonata Specialist Group, član uredništva slovenskih revij Natura Sloveniae in Trdoživ ter urednik biltena Erjavecia, ki ga izdaja Slovensko odonatološko društvo.

Je avtor in soavtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov ter monografij, kot je npr. obsežno delo Dragonfly fauna of Sri Lanka: distribution and biology, with threat status of its endemics. Njegova bibliografija šteje preko 350 enot.

Od jeseni 2019 je Matjaž zaposlen na Oddelku za raziskave organizmov in ekosistemov na Nacionalnem inštitutu za biologijo. Dela na večletnem naravovarstvenem LIFE projektu: »LIFE Integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji« - LIFE17 IPE/SI/000011 LIFE-IP NATURA.SI

Izpis bibliografije (COBISS)