NIB

Nekdanji zaposleni

prof. dr. Vlado Malačič Nekdanji zaposleni

Working place: znanstveni svetnik

Department: Morska biološka postaja Piran

KRATEK ŽIVLJENJEPIS

izred. prof. dr. Vlado Malačič, rojen leta 1958 v Kopru, ukvarjam se s fizikalno oceanografijo obalnih voda. Sodeloval sem pri nacionalnih in mednarodnih križarjenjih po Tržaškem zalivu (Alpe Adria križarjenja, EU projekt Paloma). Diplomiral iz fizike splošne smeri leta 1981 na Fakulteti za fiziko, magistriral leta 1989 iz mehanike na Fakulteti za matematiko in mehaniko, oboje na Univerzi v Ljubljani.

Leta 1989 sem bil na izpopolnjevanju na Univerzi v Liège-u (Belgija), doktoriral iz fizike leta 1993 na Univerzi v Zagrebu. Sodelujem s strokovnjaki v tujini, predvsem s fizikalnimi oceanografi, pa tudi  z morskimi ekologi. Decembra 2000 sem bil izvoljen v naziv znanstvenega svetnika.

Večkrat sem bil štipendiran od različnih (tujih) inštitucij za udeležbo na poletnih šolah, delovnih seminarjih iz fizikalne oceanografije ter post - doc izpopolnjevanjih, med drugimi od Centra za teoretično fiziko v Trstu. Bil sem gostujoči raziskovalec na Dartmouth College (Projekt 'Office of Naval Research', vodja: Prof. B. Cushman-Roisin), kot tudi v Laboratoriju za dinamiko tekočin na Fakulteti za fiziko Tehnične univerze v Eindhovenu (Nizozemska, gostitelj: Prof. G.J.  van Heijst). V poslednjih letih sem vodil projekt numeričnega modeliranja dinamike plimovanja severnega Jadranskega morja, kot tudi projekt disperzije madeža odplak v obalnem morju. Sem strokovni vodja Instrumentalnega centra MBP. Sem član tehnične skupine Koordiniranega sistema za opazovanje Jadranskega morja (CAOS), Mednarodnega centra za raziskave Sredozemskega morja C.I.E.S.M, Ameriškega meteorološkega društva (AMS), Evropskega geofizikalnega društva, član Izvršnega odbora Slovenske zveze za geodezijo in geofiziko, ter Nacionalnega odbora Medvladne oceanografske komisije (IOC), ki deluje v okviru Nacionalne komisije za UNESCO. Kot docent predavam dinamiko pri predmetu Mehanika in hidrodinamika  na Fakulteti za pomorstvo in promet.

Sem odgovoren za postavitev Obalne oceanografske postaje Piran, ki je pričela delovati v letu 2001 in zagotavlja neprekinjen niz podatkov o tokovih in vetrovih nad morjem. Vodim aktivnosti pri postavitvi Nacionalnega oceanografskega podatkovnega centra, numeričnega modeliranja dinamike obalnih voda in  disperzije odplak v morje. Trenutno sem vpleten v pet projektov, nosilec sem štirih (vodja slovenskega dela regionalnega ADRICOSM projekta, vodja slovesnkega dela EU MFSTEP projekta, vodja slovenskega dela EU MAMA projekta, vodja aqplikativnega nacionalnega projekta (Modeliranje plimovanja in cirkulacije v Tržaškem zalivu, L1-5289). 

 

SODELOVANJA

Projekti

ISMO - Informacijski Sistem o stanju Morskega Okolja v Tržaškem zalivu

Obalna oceanografska postaja - Piran

PHARE Sistem za neprekinjeno čezmejno izmenjavo ekoloških in oceanografskih podatkov

ADRICOSM - Adriatic sea integrated coastal zone management system

MFSTEP - Mediterranean Forecastin System Toward Environmental Predictions

MAMA - Mediterranean network to Assess and upgrade Monitoring and forecasting Activity in the region. MAMA is a first step of a process aiming at a basin scale cooperation to establish an ocean observing system in the region within the framework of the GOOS-Global Ocean Observing System.

Tsunami na Jadranu - Simulacija širjenja tsunamija, ki bi se generiral zaradi potresnega sunka pred Barom v Črni Gori, kjer je potresno aktivno območje.

 

RAZISKOVALNO PODROČJE

Dinamika obalnih voda, fizikalna oceanografija obalnih voda.  

 

DRUGE AKTIVNOSTI

Pedagoško delo

Tretjinsko dopolnilno delovno razmerje na Fakulteti za pomorstvo in promet, Univerza v Ljubljani, predavatelj dinamike pri predmetu: Mehanika in hidrodinamika, Visokošolski program ladijsko strojništvo. 

Član Izvršilnega odbora Slovenske zveze za geodezijo in geofiziko. 

 

IZBRANE (NOVEJŠE) OBJAVE

Povezava na Cobiss