NIB

prof. dr. Tamara Lah Turnšek

Delovno mesto: znanstvena svetnica

Telefon: 059 23 27 03
E-naslov: Tamara.Lah@nib.si
Oddelek: Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka, Skupne službe

Kratek življenjepis

Tamara Lah Turnšek je rojena leta 1947 v Ljubljani. Leta 1971 je diplomirala na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo iz smeri organska kemija, leta 1974 je magistrirala iz biokemije in leta 1983 tudi doktorirala iz biokemije na Univerzi v Ljubljani (UL). Profesorica dr. Tamara Lah Turnšek je od leta 1996 direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo, na katerem je ustanovila Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka, ki ga je vodila med leti 1997 in 2004, zdaj pa je vodja raziskovalnega programa tega oddelka. Od leta 2004 je habilitirana kot redna profesorica pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Poučuje Biokemijo raka na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo ter na podiplomskem študiju Biomedicina, UL. 
 
Pred tem je bila Tamara Lah znanstvena sodelavka na Oddelku za biokemijo in molekularno biologijo na Inštitutu Jožef Stefan. Tam je tudi začela svojo znanstveno pot. Njena strokovna pot izven Slovenije obsega enomesečni delovni obisk na Institutu za Fiziološko Kemijo Univerze v Bonnu (kar je sponzoriral Mednarodni Urad za Jedrske raziskave v Julichu, ZRN), leta 1973. Nato je med leti 1982 in 1984 kot gostujoča raziskovalka delala na svoji doktorski disertaciji s področja proteinske biokemije na Oddelku za biokemijo Univerze Newcastle upon Tyne, UK (kot štipendistka British Councila). Podoktorske izkušnje je pridobila v okviru podoktorskega projekta (1984-1986) in dela kot docentka (1986-1987) na Oddelku za farmakologijo Medicinske fakultete na Univerzi Wayne State, Detroit Michigan, ZDA. Med leti 1991-1994 pa je bila gostujoči profesor in vodja Laboratorija za raziskave metastaziranja na Medicinskem centru Albert Einstein v Philadelphiji, Pennsylvania, ZDA.
 

Zadnjih dvajset let Tamara Lah deluje kot direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo ter se aktivno udejstvuje v nacionalni in mednarodni znanstveni politiki. Trenutno je predsednica Sveta za znanost RS, v letih 1993-1994 pa je bila imenovana za Svetnico za medicinske znanosti pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo RS. Med leti 2000 in 2008 je predsedovala Komisiji za ženske v znanosti in delovala kot aktivna članica EU Helsinške skupine za ženske v znanosti. Leta 2013 je bila s strani vlade RS predlagana za Predsednico komisije za nacionalne Zoisove nagrade za znanost.

Raziskovalno delo – izbrani dosežki

Osrednje raziskovalno področje prof. dr. Tamare Lah Turnšek je študij vloge proteaz in njihovih inhibitorjev v različnih fizioloških in patoloških stanjih, posebej pri raku dojke in pljuč ter pri možganskih tumorjih, zlasti gliomih. Njeni raziskovalni dosežki na področju proteaz se uvajajo v klinično prakso, tako v diagnostiki kot v terapiji, kjer igrajo vlogo biomarkerjev. Prof. Lah je sodelovala s podjetjem Krka pri razvoju diagnostičnih imunskih testov. Je izvoljena članica Patobiološke sekcije Evropske organizacije za raziskave in zdravljenje raka (EORTC). Skupina raziskovalcev, ki jo vodi, je pred kratkim objavila članek s področja raziskav molekularnih mehanizmov nastanka raka - karcinogeneze (Primon et al., 2017), ki obravnava zanimiv mehanizem zdravljenja glioblastoma z arzenitom (Trisenox). Razen tega se njena raziskovalna skupina osredotoča na kemopreventivne in citotoksične učinke naravnih flavonoidov (xantohumol in reserveratrol). Njihove raziskave se osredotočajo tudi na potencialno uporabo selektivnih inhibitorjev katepsinov v kombinaciji s kemoterapevtskimi drogami (Castino et al., 2011).

Predmet nedavnih raziskav skupine so tudi rakaste matične celice, posebej matične celice glioblastomov (GSC). Raziskovalna skupina pod vodstvom prof. dr. Lah Turnšek že vrsto let sodeluje z Oddelkom za nevrokirurgijo UKC Ljubljana in Maribor. Sodelovali so pri kliničnih študijah iskanja biomarkerjev za zgodnjo prognozo in testiranje odzivov na terapijo. Matične celice so v veliki meri odporne na terapijo, zato so se testi v predklinični fazi osredotočali na selektivne markerje GSC. Njena raziskovalna skupina je prva odkrila, da je tetraspanin CD9  visoko selektiven marker GSC, v nasprotju z markerji, ki so trenutno v klinični rabi. CD9 se zdi obetaven tudi kot primerna tarča terapij za uničevanje odpornih GSC (Podergajs et al, 2015).

Naslednje področje raziskav skupine pod vodstvom prof. dr. Lah zadeva mikrookolje tumorja, ki ima pomembno vlogo pri napredovanju raka. Njihove nedavne raziskave obravnavajo navzkrižno komunikacijo med tumorji in stromalnimi celicami, na primer z matičnimi celicami normalnega mezenhimskega tkiva, ki se lahko vrinejo v tumor. V zadnjem času se ukvarjajo predvsem z raziskavami celičnih interakcij z rakom povezanih matičnih celic na ravni transkriptomike in proteomike ob uporabi pristopov sistemske biologije. Trenutno raziskujejo potencialno uporabo mezenhimskih matičnih celic in ugotavljajo, da so učinki na tkivo tumorja močno odvisni od njegove notranje heterogenosti (Breznik et al., 2017). 

Najnovejše študije skupine so razkrile zelo kompleksno interakcijo med avtonomnimi in neavtonomnimi mikrookolji glioma. V laboratoriju so razvili so tridimenzionalne sferoidne modele, ki so uporabni pri sofisticiranih načinih preiskušanja zdravil v sodelovanju s partnerji iz industrije, na primer Sandoz-Lel-Novartis iz Sovenije.

Izobrazba:

 • Diploma: univ. diplomirana inženirka kemije (1971) Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, Univerza v Ljubljani (UL)
 • Magisterij: Magistra biokemije (1974), Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, UL
 • Doktorat: Doktorica biokemije (1983) Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, UL

Delovne izkušnje:

 • od 1996: direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo, vodja raziskovalnega programa P1-0245, NIB, Ljubljana
 • od 2004: redna profesorica Biokemije in Molekularne biologije, Oddelek za Biokemijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, UL
 • 1996 - 2002: izredna profesorica, Biotehniška fakulteta, UL
 • 1994 - 1996: predstojnica Oddelka za genetsko toksikologijo in biologija raka, NIB
 • 1994 – 1996: Odsek za biokemijo in molekularno biologijo, Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija
 • 1991- 1994: gostujoča profesorica, Medicinski Center Albert Einstein, Philadelphia, Pennsylvania, ZDA
 • 1988 – 1991: Odsek za biokemijo, Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija
 • 1984 – 1987: podoktorsko izpopolnjevanje, docentka, Oddelek za farmakologijo, Medicinska fakulteta, Univerza Wayne State, Detroit, Michigan, ZDA
 • 1983 – 1984: doktorska študentka, Oddelek za Biokemijo, Univerza Newcastle upon Tyne, GB (doktorsko delo)
 • 1979 – 1985: Odsek za biokemijo, Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija
 • 1971 – 1974: Odsek za Biokemijo, Inštitut Jožef Stefan, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
 • 1974 – 1979: Univerzitetna klinika za Pediatrijo v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Raziskovalni projekti (zadnjih 10 let):

Domači temeljni in uporabni:

 • ARRS- J1-7363 Vloga proteoliznih sistemov v malignosti možganskih tumorskih izvornih celic. (2005-2008).
 • ARRS - J1-0484. Antikancerogeno delovanje bioaktivnih spojin cianobakterijskega izvora v napredovanju možganskih tumorjev –gliobastomov (2008-2011).
 • ARRS- L1-055 Uporaba mezenhimskih izvornih celic za zdravljenje gliomov: ocena tveganja in uporabnosti mezenhimskih izvornih celic iz popkovnične krvi za vnos terapevtikov na mesto tumorja (2008 - 2010).
 • Ciljni raziskovalni projekt: CRP - ZNANJE ZA VARNOST IN MIR, M1-0151 Molekularna detekcija posledic uporabe biološkega orožja in toksinov z dolgodobnim delovanjem (2004-2008).

Mednarodni raziskovalni projekti:

 • EU-6FP Integrated Project # 503297: CANCERDEGRADOME: Izven celične proteaze pri raku: Novi diagnostični markerji, terapevtske tarče in tumorski dejavniki –: PI dr. Dylan Edwards, UK – Co-PI, dr. Tamara Lah Turnšek.
 • ARRS- CEA - Znanstveno tehnološko sodelovanje s Francij: ARRS CEA- Nosilka: Irena Zajc (2008-2010) Določevanje aktivnih oblik katepsina L v tumorskih celičnih linijah in tkivih s sintetskimi označevalci aktivnosti -ABP sondami.

Domači projekti  (zadnjih 5 let):

 • ARRS Program P1-0245; Ekotoksikologija, toksikogenomika in karcinogeneza (2000-2005, 2015-2019).
 • ARRS J1‐0295: Apoptoza tumorskih celic kor tarča zdravljenja (2009‐2012).
 • ARRS J1 6373: Dvojna vloga matičnih celic v napredovanju raka (2011‐2014).
 • ARRS J1-71119: Biologija na strukturni ravni EpCAM kot temelja za učinkovito tarčno delovanje na tumorje (Nosilec B. Lenarčič, FKKT; Nosilka T. Lah, NIB) (2016-2018).

Mednarodni projekti: 

 • ERA-NET Virtualni Institut (PathoGenoMics); INREMOS: SYSTHER - Razvoj orodij sistemske biologije za celično zdravljenje in razvoj zdravil –SYSTHER (2006-2011). Vrednost celotnega projekta je bila 5 mio EUR.
 • INTERREG GLIOMA - Določevanje novih biomarkejev v možganskih tumorjih, kot diagnostičnih pokazateljev in tarč zdravljenja. Program čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija  je bil vreden 1.3 mio EUR za 4 leta.
 • Pomen kinina in z njim povezani purinergičnih signalnih poti v glioblastomskih celicah in v kokulturah z mezenhimskimi matičnimi  celicami v sodelovanju z Brazilskim nacionalnim svetom za tehnologijo in znanstveni razvoj (CNPq) (Bolsa Pesquisador Visitante Especial Edital Nº 61/2011). Nosilec v gostiteljski ustanovi, Inštitutu za kemijo Univerze v Sao Paolu, je bil prof. Henning Ulricha. 
 • TRANSGLIOMA  Nove terapije glioblastoma z uporabo čezmejne raziskovalne translacijske platforme. Interreg SLO–IT (2017-2020):  Program čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija  je bil vreden 1.3 mio EU, odobren je za 3 leta. (Nosilka za NIB: Tamara Lah).     

Organizacija znanstvenih in strokovnih srečanj:

 • OSEM zaporednih organizacij mednarodnih Konferenc o eksperimentalni in translacijski onkologiji – CETO v Kranjski Gori in Portorožu spomladi 2000, 2002, 2004, 2006 in 2008, 2011, 2013 in 2017 – pod predsedstvom Tamare Lah-  je povezanih  raziskavami in zdravljenjem raka. Uporabni, oziroma družbeno ekonomski pomen konference je v tem, da pospešuje prehod med laboratorijskimi raziskavami in bolnikovo posteljo. 
 • Sodelovanje in organizacija dveh srečanj Glioma invasion forum (Portorož—MBP 2009 in 2017).

Pedagoško delo

Prof. Lah je redna profesorica za biokemijo in molekularno biologijo, habilitirana na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Na II Bolonjski stopnji predava na naslednjih izobraževalnih ustanovah:
 • Oddelek za biologijo, BF: Biologija raka 
 • Katedra za biokemijo, FKKT: Tumorska biokemija
 • Biomedicina, MF: Molekularni mehanizmi v nastanku in razvoju raka 
 • Mednarodna podiplomska šola IJS:
  • Program Nanoznanosti in nanotehnologije: Proteolizni encimi in njihovi inhibitorji v raku
  • Program Senzorske tehnologije:  Sintetska biologija in biosenzorika

Predavanja na tujih univerzah

Tamara Lah je bila vabljena kot “Častna gostujoča predavateljica SPINOZA” na Akademskem Medicinskem Centru Univerze v Amsterdamu (2011). Predavala je podoktorskim študentom medicine in pripravljala seminarje o matičnih celicah in raku ter o vlogi proteoliznih sistemov pri napredovanju raka, še posebej možganskih tumorjev.

Nedavno (med oktobrom 2013 in 2016) je Tamara Lah izvedla sklop predavanj za doktorske študente biokemije tudi kot gostujoča profesorica na Univerzi v Sao Paolu. Predavala je na temo Biokemija raka ter Izbrane teme v tumorski biologiji. 

Mentorstvo

Prof. dr. Lah je bila mentorica kandidatom pri izdelavi 12 doktorskih disertacij, 10 magisterijev in 18 diplom,  trenutno pa je mentorica dvema doktorskima študentkama v  Sloveniji in eni v Brazilji, slednja opravlja dvojni doktorat na Univerzi v Sao Paolu in MPŠ IJS.

Izbrane disertacije:

 • TRINKAUS, Miha. Katepsina B in L ter njuna inhibitorja stefin B in cistatin C pri napredovanju intrakranialnih tumorjev (2005).
 • TORKAR, Ana. Ravoj selektvni inhibitorjev katepsina L (2013).
 • PODERGAJS, Neža. Vloga signalnih poti EGFR in FGFR ter novih označevalcev pri glioblastomskih matičnih celicah (2013).  
 • PRIMON, Monika. Učinek arzenovega trioksida in utišanja katepsina L ter vpliv mezenhimskih matičnih celic na celice glioblastoma (2014).
 • KOLOŠA, Katja. Optimizacija pridobivanja človeških mezenhimskih matičnih celic in medsebojni vplivi s tumorskimi celicami (2016). 
 • VERBOVŠEK, Urška. Katepsin K kot potencialni tumorski označevalec v glioblastomu multiformae (2016).
 • BURJEK, Mateja. Izražanje genov proteaz v sogojenih mezenhimskih matičnih celicah in glioblastomskih celicah, magistrsko delo (2017). 

Članstvo v znanstvenih in strokovnih združenjih

Tamara Lah je bila leta 2015 izvoljena za izredno članico Inženirske akademije Slovenije (IAS).

Je tudi članica:
 • Ameriškega društva za raziskave raka (AACR),
 • Evropskega društva za raziskave raka (EACR),
 • Evropske organizacije za raziskave in zdravljenje raka (EORTC),
 • Mednarodnega društva za proteolizo (ISP) ,   
 • Slovenskega biokemijskega društva, 
 • Slovenskega toksikološkega društva,
 • Društva radiologov in onkologov,
 • Društva za tkivno inženirstvo in regenerativno medicino.

Družbeno udejstvovanje:

 • Predsednica nacionalne Komisije za uveljavitev vloge žensk v znanosti in visokem šolstvu. 2000-2004 in 2006-2010.
 • Članica – zastopnica Slovenije Helsinške skupine za ženske in znanost pri Evropski komisiji.
 • Članica združenja direktorjev: KORIS – (koordinacija raziskovalnih institucij) predsednica za leto 2006.
 • Predsednica Sveta za znanost in tehnologijo pri Vladi RS (2014-2018). 
 • Predsednica nacionalnega Odbora za Zoisove nagrade in priznanja (2014-2018). 

Hobiji

Hobiji prof. Lahove so povezani z gibanjem v naravi, kot npr. tenis, smučanje, pohodništvo in plavanje. Ostali hobiji so povezani z lepoto in kulturnimi užitki, kot je obiskovanje koncertov, gledališča, razstav in muzejev.

Izbrane nedavne objave (2010-2017)

TORSVIK, Anja, PRIMON, Monika, LAH TURNŠEK, Tamara, MOTALN, Helena, et al. Spontaneous malignant transformation of human mesenchymal stem cells reflects cross-contamination : putting the research field on track - letter. Cancer research, ISSN 0008-5472. [Print ed.], 2010, vol. 70, no. 15, str. 6393-6396. http://dx.doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-10-1305, doi: 10.1158/0008-5472.CAN-10-1305. [COBISS.SI-ID 2266703], [JCR, SNIP, WoS do 20. 8. 2017: št. citatov (TC): 157, čistih citatov (CI): 148, Scopus do 23. 8. 2017: št. citatov (TC): 165, čistih citatov (CI): 156]

MOTALN, Helena, SCHICHOR, Christian, LAH TURNŠEK, Tamara. Human mesenchymal stem cells and their use in cell-based therapies. Cancer, ISSN 0008-543X. [Tiskana izd.], 2010, vol. 116, no. 11, str. 2519-2530. http://dx.doi.org/10.1002/cncr.25056, doi: 10.1002/cncr.25056. [COBISS.SI-ID 2201167], [JCR, SNIP, WoS do 20. 8. 2017: št. citatov (TC): 68, čistih citatov (CI): 61, Scopus do 23. 8. 2017: št. citatov (TC): 78, čistih citatov (CI): 70]

KENIG, Saša, FRANGEŽ, Robert, PUCER, Anja, LAH TURNŠEK, Tamara. Inhibition of cathepsin L lowers the apoptotic threshold of glioblastoma cells by up-regulating p53 and transcription of caspases 3 and 7. Apoptosis, ISSN 1360-8185, 2011, vol. 16, no. 7, str. 671-682, doi: 10.1007/s10495-011-0600-6. [COBISS.SI-ID 3339642], [JCR, SNIP, WoS do 16. 7. 2017: št. citatov (TC): 16, čistih citatov (CI): 10, Scopus do 24. 7. 2017: št. citatov (TC): 18, čistih citatov (CI): 12]

CASTINO, Roberta, PUCER, Anja, VENERONI, Roberta, MORANI, Federica, PERACCHIO, Claudia, LAH TURNŠEK, Tamara, ISIDORO, Ciro. Resveratrol reduces the invasive growth and promotes the acquisition of a long-lasting differentiated phenotype in human glioblastoma cells. Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, 2011, vol. 59, no. 8, str. 4264-4272. http://dx.doi.org/10.1021/jf104917q, doi: 10.1021/jf104917q. [COBISS.SI-ID 2378063], [JCR, SNIP, WoS do 20. 8. 2017: št. citatov (TC): 18, čistih citatov (CI): 18, Scopus do 24. 7. 2017: št. citatov (TC): 24, čistih citatov (CI): 24]

SCHICHOR, Christian, ALBRECHT, Valerie, KORTE, Benjamin, BUCHNER, Alexander, RIESENBERG, Rainer, MYSLIWIETZ, Josef, PARON, Igor, MOTALN, Helena, LAH TURNŠEK, Tamara, JÜRCHOTT, Kathrin, SELBIG, Joachim, TONN, Joerg-Christian. Mesenchymal stem cells and glioma cells form a structural as well as a functional syncytium in vitro. Experimental neurology, ISSN 0014-4886, 2012, vol. 234, issue 1, str. 208-219. http://dx.doi.org/10.1016/j.expneurol.2011.12.033, doi: 10.1016/j.expneurol.2011.12.033. [COBISS.SI-ID 2501199], [JCR, SNIP, WoS do 25. 6. 2017: št. citatov (TC): 26, čistih citatov (CI): 17, Scopus do 25. 7. 2017: št. citatov (TC): 29, čistih citatov (CI): 19]

MOTALN, Helena, GRUDEN, Kristina, HREN, Matjaž, SCHICHOR, Christian, PRIMON, Monika, ROTTER, Ana, LAH TURNŠEK, Tamara. Human mesenchymal stem cells exploit the immune response mediating chemokines to impact the phenotype of glioblastoma. Cell transplantation, ISSN 0963-6897. [Print ed.], 2012, vol. 21, no. 7, str. 1529-1545. http://dx.doi.org/10.3727/096368912X640547, doi: 10.3727/096368912X640547. [COBISS.SI-ID 2432079], [JCR, SNIP, WoS do 27. 8. 2017: št. citatov (TC): 15, čistih citatov (CI): 6, Scopus do 26. 8. 2017: št. citatov (TC): 18, čistih citatov (CI): 7]

TORKAR, Ana, BREGANT, Sarah, DEVEL, Laurent, NOVINEC, Marko, LENARČIČ, Brigita, LAH TURNŠEK, Tamara, DIVE, Vincent. A novel photoaffinity-based probe for selective detection of cathepsin L active form. ChemBioChem : a European journal of chemical biology, ISSN 1439-4227. [Print ed.], 2012, vol. 13, issue 17, str. 2616-2621. http://dx.doi.org/10.1002/cbic.201200389, doi: 10.1002/cbic.201200389. [COBISS.SI-ID 2681935], [JCR, SNIP, WoS do 26. 2. 2017: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 25. 1. 2017: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4]

GOLE, Boris, HUSZTHY, Peter C., POPOVIĆ, Mara, JERUC, Jera, ARDEBILI, Seyed Yousef, BJERKVIG, Rolf, LAH TURNŠEK, Tamara. The regulation of cysteine cathepsins and cystatins in human gliomas. International journal of cancer, ISSN 0020-7136. [Tiskana izd.], 2012, vol. 131, issue 8, str. 1779-1789, doi: 10.1002/ijc.27453. [COBISS.SI-ID 2542159], [JCR, SNIP, WoS do 23. 7. 2017: št. citatov (TC): 15, čistih citatov (CI): 8, Scopus do 25. 7. 2017: št. citatov (TC): 18, čistih citatov (CI): 10]

HERMAN, Ana, GRUDEN, Kristina, BLEJEC, Andrej, PODPEČAN, Vid, MOTALN, Helena, ROŽMAN, Primož, HREN, Matjaž, ZUPANČIČ, Klemen, VEBER, Matija, VERBOVŠEK, Urška, LAH TURNŠEK, Tamara, PORČNIK, Andrej, KORŠIČ, Marjan, KNEŽEVIĆ, Miomir, JERAS, Matjaž. Analysis of glioblastoma patients' plasma revealed the presence of microRNAs with a prognostic impact on survival and those of viral origin. PloS one, ISSN 1932-6203, 2015, vol. 10, iss. 5, str. 1-20, ilustr., doi: 10.1371/journal.pone.0125791. [COBISS.SI-ID 3453007], [JCR, SNIP, WoS do 27. 8. 2017: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4, Scopus do 28. 7. 2017: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3]

VERBOVŠEK, Urška, MOTALN, Helena, ROTTER, Ana, ATAI, Nadia A., GRUDEN, Kristina, NOORDEN, Cornelis J. F. van, LAH TURNŠEK, Tamara. Expression analysis of all protease genes reveals cathepsin K to be overexpressed in glioblastoma. PloS one, ISSN 1932-6203, 2014, vol. 9, iss. 10, str. 1- 12. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0111819, doi: 10.1371/journal.pone.0111819. [COBISS.SI-ID 3237711], [JCR, SNIP, WoS do 27. 8. 2017: št. citatov (TC): 14, čistih citatov (CI): 7, Scopus do 28. 7. 2017: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 7]

JOVCHEVSKA, Ivana, ZUPANEC, Neja, KOČEVAR BRITOVŠEK, Nina, CESSELLI, Daniela, PODERGAJS, Neža, LIMBÄCK-STOKIN, Clara, MYERS, Michael P., MUYLDERMANS, Serge, HASSANZADEH GHASSABEH, Gholamreza, MOTALN, Helena, RUARO, Maria Elisabetta, BOURKOULA, Evgenia, LAH TURNŠEK, Tamara, KOMEL, Radovan. TRIM28 and [beta]-actin identified via nanobody-based reverse proteomics approach as possible human glioblastoma biomarkers. PloS one, ISSN 1932-6203, Nov. 2014, vol. 9, iss. 11. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0113688, doi: 10.1371/journal.pone.0113688. [COBISS.SI-ID 3251791], [JCR, SNIP, WoS do 27. 8. 2017: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 5, Scopus do 28. 7. 2017: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 6]

VIDIC, Mateja, MOTALN, Helena, ULRICH, Henning, LAH TURNŠEK, Tamara. Aptamer for imaging and therapeutic targeting of brain tumor glioblastoma. Cytometry. Part A, ISSN 1552-4922. [Print ed.], 2015, vol. 87, issue 9, str. 806-816, doi: 10.1002/cyto.a.22715. [COBISS.SI-ID 3543631], [JCR, SNIP, WoS do 23. 7. 2017: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, Scopus do 28. 7. 2017: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5]

HIRA, Vashendriya V. V., PLOEGMAKERS, Kimberley J., GREVERS, Frederieke, VERBOVŠEK, Urška, SILVESTRE-ROIG, Carlos, ARONICA, Eleonora, TIGCHELAAR, Wikky, LAH TURNŠEK, Tamara, MOLENAAR, Remco J., NOORDEN, Cornelis J. F. van. CD133+ and nestin+ glioma stem-like cells reside around CD31+ arterioles in niches that express SDF-1[alpha], CXCR4, osteopontin and cathepsin K. The Journal of histochemistry and cytochemistry, ISSN 0022-1554, 2015, vol. 63, no. 7, str. 481-493. http://dx.doi.org/10.1369/0022155415581689, doi: 10.1369/0022155415581689. [COBISS.SI-ID 3426127], [JCR, SNIP, WoS do 23. 7. 2017: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 7, Scopus do 28. 7. 2017: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 8]

MOTALN, Helena, LAH TURNŠEK, Tamara. Cytokines play a key role in communication between mesenchymal stem cells and brain cancer cells. Protein peptide letters, ISSN 0929-8665, 2015, vol. 22, iss. 4, str. 322-331. http://benthamscience.com/journal/abstracts.php?journalID=ppl&articleID=128100, doi: 10.2174/0929866522666150131123808. [COBISS.SI-ID 3417679], [JCR, SNIP, WoS do 25. 6. 2017: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 28. 7. 2017: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 3]

PILLAT, Micheli M., NEVES OLIVEIRA, Mona das, MOTALN, Helena, BREZNIK, Barbara, GLASER, Talita, LAH TURNŠEK, Tamara, ULRICH, Henning. Glioblastoma-mesenchymal stem cell communication modulates expression patterns of kinin receptors : possible involvement of bradykinin in information flow. Cytometry. Part A, ISSN 1552-4922. [Print ed.], 2016, vol. 89A, iss. 4, str. 365-375, doi: 10.1002/cyto.a.22800. [COBISS.SI-ID 3701583], [JCR, SNIP, WoS do 28. 5. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 1. 5. 2017: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1]

VITTORI, Miloš, MOTALN, Helena, LAH TURNŠEK, Tamara. The study of glioma by xenotransplantation in zebrafish early life stages. The Journal of histochemistry and cytochemistry, ISSN 0022-1554, 2015, vol. 63, no. 10, str. 749-761, doi: 10.1369/0022155415595670. [COBISS.SI-ID 3573583], [JCR, SNIP, WoS do 27. 8. 2017: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 4, Scopus do 28. 5. 2017: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 4]

HIRA, Vashendriya V. V., VERBOVŠEK, Urška, BREZNIK, Barbara, SRDIČ, Matic, NOVINEC, Marko, KAKAR, Hala, WORMER, Jill, SWAAN, Britt van der, LENARČIČ, Brigita, JULIANO, Luiz, MEHTA, Shwetal, NOORDEN, Cornelis J. F. van, LAH TURNŠEK, Tamara. Cathepsin K cleavage of SDF-1[alpha] inhibits its chemotactic activity towards glioblastoma stem-like cells. Biochimica et biophysica acta. BBA, Molecular cell research, ISSN 0167-4889. [Print ed.], 2017, vol. 1864, no. 3, str. 594-603, doi: 10.1016/j.bbamcr.2016.12.021. [COBISS.SI-ID 4162895], [JCR, SNIP, WoS do 17. 3. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 14. 1. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

PRIMON, Monika, HUSZTHY, Peter C., MOTALN, Helena, TALASILA, Krishna M., MILETIC, Hrvoje, ATAI, Nadia A., BJERKVIG, Rolf, LAH TURNŠEK, Tamara. Cathepsin L silencing increases As2O3 toxicity in malignantly transformed pilocytic astrocytoma MPA58 cells by activating caspases 3/7. Experimental cell research, ISSN 0014-4827, 2017, vol. 356, iss. 1, str. 64-73, doi: 10.1016/j.yexcr.2017.04.013. [COBISS.SI-ID 4369743], [JCR, SNIP, WoS do 12. 7. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 12. 7. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

STROJNIK, Tadej, DUH, Darja, LAH TURNŠEK, Tamara. Prevalence of neurotropic viruses in malignant glioma and their onco-modulatory potential. In Vivo, ISSN 1791-7549, Mar.-Apr. 2017, vol. 31, no. 2, str. 221-229, ilustr. http://iv.iiarjournals.org/content/31/2/221.full, doi: 10.21873/invivo.11049. [COBISS.SI-ID 5953599], [JCR, SNIP, WoS do 21. 4. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 9. 4. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

BREZNIK, Barbara, MOTALN, Helena, VITTORI, Miloš, ROTTER, Ana, LAH TURNŠEK, Tamara. Mesenchymal stem cells differentially affect the invasion of distinct glioblastoma cell lines. Oncotarget, ISSN 1949-2553, 2017, vol. 8, no. 15, str. 25482-25499, doi: 10.18632/oncotarget.16041. [COBISS.SI-ID 4238415], [JCR, SNIP, WoS do 12. 5. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 1. 5. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

RECEK, Nina, RESNIK, Matic, ZAPLOTNIK, Rok, MOZETIČ, Miran, MOTALN, Helena, LAH TURNŠEK, Tamara, VESEL, Alenka. Cell proliferation on polyethylene terephthalate treated in plasma created in SO2/O2 mixtures. Polymers, ISSN 2073-4360, 2017, vol. 9, no. 3, str. 82-1-82-16, doi: 10.3390/polym9030082. [COBISS.SI-ID 30276647], [JCR, SNIP, WoS do 18. 4. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 25. 3. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

KENIG, Saša, FAORO, Valentina, BOURKOULA, Evgenia, PODERGAJS, Neža, LAH TURNŠEK, Tamara, SKRAP, Miran, et al. Topoisomerase IIB mediates the resistance of glioblastoma stem cells to replication stress-inducing drugs. Cancer cell international, ISSN 1475-2867, July 2016, vol. 16, art. no. 58, str. 1-10, ilustr., doi: 10.1186/s12935-016-0339-9. [COBISS.SI-ID 1539132356], [JCR, SNIP, WoS do 27. 8. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 17. 2. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

PILLAT, Micheli M., NEVES OLIVEIRA, Mona das, MOTALN, Helena, BREZNIK, Barbara, GLASER, Talita, LAH TURNŠEK, Tamara, ULRICH, Henning. Glioblastoma-mesenchymal stem cell communication modulates expression patterns of kinin receptors : possible involvement of bradykinin in information flow. Cytometry. Part A, ISSN 1552-4922. [Print ed.], 2016, vol. 89A, iss. 4, str. 365-375, doi: 10.1002/cyto.a.22800. [COBISS.SI-ID 3701583], [JCR, SNIP, WoS do 28. 5. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 1. 5. 2017: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1]

RECEK, Nina, RESNIK, Matic, MOTALN, Helena, LAH TURNŠEK, Tamara, AUGUSTINE, Robin, KALARIKKAL, Nandakumar, THOMAS, Sabu, MOZETIČ, Miran. Cell adhesion on polycaprolactone modified by plasma treatment. International Journal of Polymer Science, ISSN 1687-9422, 2016, vol. 2016, str. 7354396-1-7354396-9, doi: 10.1155/2016/7354396. [COBISS.SI-ID 29485863], [JCR, SNIP, WoS do 28. 5. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 31. 3. 2017: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2]

PODERGAJS, Neža, MOTALN, Helena, RAJČEVIĆ, Uroš, VERBOVŠEK, Urška, KORŠIČ, Marjan, OBAD, Nina, ESPEDAL, Heidi, VITTORI, Miloš, HEROLD-MENDE, Christel, MILETIC, Hrvoje, BJERKVIG, Rolf, LAH TURNŠEK, Tamara. Transmembrane protein CD9 is glioblastoma biomarker, relevant for maintenance of glioblastoma stem cells. Oncotarget, ISSN 1949-2553, 2016, vol. 7, no. 1, str. 593-609, ilustr., doi: 10.18632/oncotarget.5477. [COBISS.SI-ID 3660623], [JCR, SNIP, WoS do 25. 6. 2017: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 5, Scopus do 22. 7. 2017: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 7]

VITTORI, Miloš, BREZNIK, Barbara, GREDAR, Tajda, HROVAT, Katja, BIZJAK-MALI, Lilijana, LAH TURNŠEK, Tamara. Imaging of human glioblastoma cells and their interactions with mesenchymal stem cells in the zebrafish (Danio rerio) embryonic brain. Radiology and oncology, ISSN 1318-2099. [Print ed.], 2016, vol. 50, no. 2, str. 159-167, III, ilustr., doi: 10.1515/raon-2016-0017. [COBISS.SI-ID 3853391], [JCR, SNIP, WoS do 28. 5. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 1. 5. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0]

VEČERIĆ-HALER, Željka, ERMAN, Andreja, CERAR, Anton, MOTALN, Helena, KOLOŠA, Katja, LAH TURNŠEK, Tamara, SODIN-ŠEMRL, Snežna, LAKOTA, Katja, MRAK POLJŠAK, Katjuša, ŠKRAJNAR, Špela, KRANJC, Simona, ARNOL, Miha, PERŠE, Martina. Improved protective effect of umbilical cord stem cell transplantation on cisplatin-induced kidney injury in mice pretreated with antithymocyte globulin. Stem Cells International (Online), ISSN 1687-9678, 2016, vol. 2016, str. 1-12, ilustr. http://dx.doi.org/10.1155/2016/3585362, doi: 10.1155/2016/3585362. [COBISS.SI-ID 3713871], [JCR, SNIP, WoS do 23. 7. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 30. 7. 2017: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]

BREZNIK, Barbara, MOTALN, Helena, LAH TURNŠEK, Tamara. Proteases and cytokines as mediators of interactions between cancer and stromal cells in tumours. Biological chemistry, ISSN 1431-6730, 2017, vol. 398, no. 7, str. 709-719, doi: 10.1515/hsz-2016-0283. [COBISS.SI-ID 4176463], [JCR, SNIP, WoS do 24. 6. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 2. 7. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

Izpis bibliografije (COBISS)


Fotografije:

G. Turk in Ga. Lah Turnsekmonaski knezMinister Žbogar in prof. dr. Lah Turnšekotvoritev mbpnazdravljanjemladi raziskovalcisportne igresvecani podpisPodpis sporazuma med NIB in UL, feb 07prof. dr. Tamara Lah Turnšek z mladimi raziskovalci