NIB

prof. dr. Tamara Lah Turnšek

Delovno mesto: direktorica, znanstvena svetnica

Telefon: 059 23 27 03
E-naslov: Tamara.Lah@nib.si
Oddelek: Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka

Kratek življenjepis:

Tamara Lah Turnšek je rojena leta 1947 v Ljubljani, Slovenija. Leta 1971 je diplomirala na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo  iz smeri organska kemija, leta 1974 je magistrirala iz biokemije in leta 1983 tudi doktorirala iz biokemije na Univerzi v Ljubljani. Profesorica dr. Tamara Lah Turnšek  je od leta 1996 direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo, na katerem je ustanovila  Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka, ki ga je vodila med leti 1997-2004, zdaj pa je vodja raziskovalnega programa tega oddelka. Od leta 2004 je tudi habilitirana kot redna profesorica pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Poučuje Biokemijo raka na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo ter na podiplomskem  študiju Biomedicina, UL. Pred tem je bila znanstvena sodelavka na Oddelku za biokemijo in molekularno biologijo na Inštitutu Jožef Stefan. Tam je tudi začela svojo znanstveno pot, od leta 1979 do 1994 z nekajletno prekinitvijo, ko je bila zaposlena v Kliničnem laboratoriju Pediatrične klinike v Ljubljani.Njena strokovna pot izven Slovenije obsega najprej enomesečni delovni obisk na Institutu za Fiziološko Kemijo Univerze v Bonnu (kar je sponzoriral Mednarodni Urad za Jedrske raziskave v Julichu, ZRN), leta 1973. Nato je kot gostujoča raziskovalka delala na svoji doktorski disertaciji s področja proteinske biokemije  na Oddelku za biokemijo Univerze Newcastle upon Tyne, UK (kot štipendistka British Councila) med letoma 1982-84. Podoktorske izkušnje je pridobila kot podoktorant in kmalu zatem docent na Oddelku za farmakologijo Medicinske fakultete na Univerzi  Wayne State, Detroit Michigan, USA, 1984-1987. Med leti 1991-1994 pa je bila gostujoči profesor in vodja Laboratorija za raziskave metastaziranja na Medicinskem centru Albert Einstein v Philadelphiji, Pennsylvania, ZDA.


Izobrazba:

 • Diploma: univ. diplomirana inženirka kemije: 1971, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, Univerza v Ljubljani
 • Magisterij: Magistra biokemije; 1974, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, Univerza v Ljubljana
 • Doktorat: Doktorica biokemije; 1983; Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza Ljubljana


Delovne izkušnje:

 • 1971 – 1974    Odsek za Biokemijo, Inštitut Jožef Stefan, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
 • 1974 – 1979     Univerzitetna Klinika za Pediatrijo v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
 • 1983 – 1984    Department of Biochemistry, The University of Newcastle upon Tyne, United Kingom (doktorsko delo)
 • 1979 – 1985    Odsek za biokemijo, Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija
 • 1984 – 1987    Department of Pharmacology, School of Medicine, (Oddelek za farmakologijo, medicinska Fakulteta, Univerza Wayne State) Wayne State University, Detroit, Michigan,ZDA (Po-doktorsko izpopolnjevanje in docentka)
 • 1988 – 1991    Odsek za biokemijo, Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija
 • 1991- 1994    Medical  Center Albert Einstein, Philadelphia, Pennsylvania, ZDA
 • (gostujoča profesorica)
 • 1994 – 1996    Odsek za biokemijo in molekularno biologijo, Inštitut Jožef Stefan,
 • Ljubljana, Slovenija


Področje raziskav:

Tamara Lah s skupino deluje na področju biokemije in celične biologije, v prvem obdobju dela povezane z nekaterimi vnetnimi boleznimi, kot je npr. periodontalna bolezen.V zadnjih 15 letih deluje skupina  na področju molekularnih mehanizmov v zvezi z nastankom in napredovanjem raka,  s poudarkom na raku dojke in možganov .Posebno interesno področje je vloga proteoliznih encimov v invaziji in metastaziranju malignih tumorjev s poudarkom na cisteinskih proteinazah.  V tem segmentu nas  zanimajo  predvsem proteaze kot prognostiki  in terapevtske tarče. Raziskujemo možno uporabo inhibitorjev lizosomalnih cisteinskih proteinaz- katepsinov in drugih antagonističnih molekul v preprečevanju celične invazije in metastaziranja tumorjev z uporabo različnih tehnik, vključujoč gensko in celično terapijo. Procesi, ki jih raziskujemo v tumorjih so procesi invazije, apoptoze in angiogeneze.V zadnjem času so osredotočamo na raziskave rakavih matičnih celic in na raziskave  mezenhimskih matičnih celic v kontekstu  zdravljenja raka.Skupina  je zelo dejavna tudi na področju raziskav molekularnih mehanizmov nastanka raka – karciogeneze, kot rezultat delovanja genotoksičnih učinkovin, posebno okoljskih onesnaževalcev. Na drugi strani raziskujemo tudi aktivne biološke spojine naravnega izvora – od bakterijskega do rastlinskega -ki bi bile učinkovite v preprečevanju nastanka raka – z namenom iskanja novih proti-rakavih učinkovin.Zanimajo nas  tudi prehrambni dodatki z zdravilnimi učinkovinami – nutracevtiki –uporabni v preventivi raka.


Pomen raziskav:

Zaradi povečanega onesnaženja okolja in voda narašča pojavnost rakavih obolenj v Sloveniji in globalno. Zaskrbljujoč je porast pojavnosti  možganskih tumorjev, posebno glioblastomov med mlajšo generacijo, saj ti pacienti, kljub novim načinom zdravljenja, povprečno ne preživijo enega leta. V naših raziskavah smo odkrili nove vire naravnih (cianobakterije, izvlečki hmelja) aktivnih snovi in sintetične proteinazne inhibitorje s proti-invazivnim in pro-apoptotskim delovanjem. Ugotovili smo, da nekatero lahko povečajo učinek  kemotrapevtikov, ki se sicer uporabljajo za zdravljenje glioblastomov. V tem delu programa smo povezani z Oddelkom za nevrokirurgijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) in z Inštitutom za patologijo Medicinske fakultete UL. Novi vektorji za vnos teh snovi v zdravljenju teh tumorjev  so tudi matične celice, ki se že uporabljajo za zdravljenje nekaterih bolezni. V Sloveniji smo se povezali s firmo Educell d.o.o. v razvojne raziskave skupaj z Zavodom za transfuzijsko medicino in drugimi ustanovami, ki delujejo pri nas na tem področju. Ne nazadnje se na vseh omenjenih področjih tesno povezujemo tudi s priznanimi mednarodnimi raziskovalnimi institucijami v svetovnem merilu, kot so b Nemčiji Klinikum Großhadern, Ludwig-Maximilians-University, Munich, Univerisity of Heidelberg , German Cancer Centre, Heideleberg, , v Franciji z Commissariat a l'Eneregie Atomique (CEA) Saclay/Bat, Gif-sur-Yvette 152, in z  INSERM Centre de Recherche en Oncologie et Oncopharmacologie (CRO2) ter Hôpitaux de Marseille (AP-HM), Marseille, France, V  Luxemburgu z RP-Santé, NorLux Neuro-oncology laboratory ter z  Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Ciências Biomédicas in  Brazilija, da omenim le najbolj pomembne.


Izbrane (novejše) objave:

Članki:
 • BUBIK, Anja, SEDMAK, Bojan, NOVINEC, Marko, LENARČIČ, Brigita, LAH TURNŠEK, Tamara. Cytotoxic and peptidase inhibitory activities of selected non-hepatotoxic cyclic peptides from cyanobacteria. Biol Chem, 2008, issue 10, vol. 389, str. 1339-1346, doi: 10.1515/BC.2008.153.
Članek opisuje zelo selektivno peptidazno inhibitorno aktivnost dveh glavnih skupin cikličnih peptidov, depsipeptidov in peptidov z ureidno vezjo na serinske peptidaze. Planktopeptin BL1125 je močan linearno kompetitiven tesno vezujoč inhibitor leukocitne in pankreatične elastaze in himotripsina, medtem ko anabenopeptina B in F ne inhibirata himotripsina, ampak le obe elastazi. Relativna selektivnost in nizka toksičnost testiranih cianopeptidov jih uvršča med potencialne kandidate za uporabi v zdravljenju vnetnih bolezni in raka.
 • STROJNIK, Tadej, RØSLAND, Gro Vatne, SAKARIASSEN, Per Oystein, KAVALAR, Rajko, LAH TURNŠEK, Tamara. Neural stem cell markers, nestin and musashi proteins, in the progression of human glioma: correlation of nestin with prognosis of patient survival. Surg. neurol.. [Print ed.], aug. 2007, vol. 68, no. 2, str. 133-143.
 • HRELJAC, Irena, ZAJC, Irena, LAH TURNŠEK, Tamara, FILIPIČ, Metka. Effects of model organophosphorus pesticides on DNA damage and proliferation of HepG2 cells. Environ. mol. mutagen., 2008, vol. 49, str. 360-367.
 • ŽEGURA, Bojana, VOLČIČ, Meta, LAH TURNŠEK, Tamara, FILIPIČ, Metka. Different sensitivities of human colon adenocarcinoma (CaCo-2), astrocytoma (IPDDC-A2) and lymphoblastoid (NCNC) cell lines to microcystin-LR induced reactive oxygen species and DNA damage. Toxicon (Oxford). [Print ed.], 2008, vol. 52, no. 3, str. 518. -525. http://dx.doi.org/10.1016/j.toxicon.2008.06.026 oi: doi:10.1016/j.toxicon.2008.06.026.  
 • PLAZAR, Janja, ŽEGURA, Bojana, LAH TURNŠEK, Tamara, FILIPIČ, Metka. Protective effects of xanthohumol against the genotoxicity of benzo(a)pyrene (BaP), 2-amino-3-methylimidazo[4,5-f]quinoline (IQ) and tert-butyl hydroperoxide (t-BOOH) in HepG2 human hepatoma cells. Mutat. res., Genet. toxicol. environ. mutagen., 2007, vol. 632, str. 1-8. 14.
Pregledni članki:
 • LAH TURNŠEK, Tamara, OBERMAJER, Nataša, DURAN ALONSO, Maria Beatriz, KOS, Janko. Cysteine cathepsins and cystatins as cancer biomarkers. V: EDWARDS, Dylan R. The cancer degradome : protease New York: Springer, 2008, str. 585-623.
Proteaze igrajo ključno vlogo pri napredovanje raka, ne le v invaziji in metastaziranju, pač pa že v začetnih stopnjah karcinogeneze. Pregledni članek je izbor dosedanjih prizadevanj, da bi z inhibicijo posebne skupine teh encimov, cisteinskih proteinaz  lahko učinkovito preprečevali nastanek in razvoj raka. Glede na literaturne podatke zaključimo, da je porušeno ravnotežje med encimi in inhibitorji teh katepsinsov lahko pomemben pokazatelj napredovanja bolezni, a je zelo odvisen od konteksta – lastnosti samega tumorja in njegove stopnje napredovanja.  Potencialno so ti encimi, še posebej katepsin B, kot pokazatelj invazivnosti tudi tarča za načrtovanje zdravil proti raku
 • LAH TURNŠEK, Tamara, DURAN ALONSO, Maria Beatriz, VAN NOORDEN, Cornelis JF. Antiprotease therapy in cancer: hot or not?. Expert opin. biol. ther., 2006, vol. 6, 257-279.
 • KOS, Janko, LAH TURNŠEK, Tamara. Cystatins in cancer. V: ŽEROVNIK, Eva (ur.), KOPITAR-JERALA, Nataša (ur.). Human stefins and cystatins. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2006, 13 str.
Konference:Vabljena predavanja na konferencah:
 • LAH TURNŠEK, Tamara, DURAN ALONSO, Maria Beatriz, GOLE, Boris, KENIG, Saša, PUCER, Anja, ZAJC, Irena. Lysosomes and proteolytic signalling in tumour progression. Anticancer res., Sep.-Oct. 2008, vol. 28, no. 5C, str. 3366
 • LAH TURNŠEK, Tamara, DURAN ALONSO, Maria Beatriz, GOLE, Boris, KENIG, Saša, PUCER, Anja, ARDEBILI, Seyed Yousef, DOLENC, Vinko V. Signalling of the lysosomal Proteases Cathepsins B and L in Regulating Glioma Progression. V: 1st Annual World Cancer Congress, June 12-15, 2008, Shanghai. Cancer Congress-2008 : Theme: From Basic Research to Therapeutics. Shanghai: BIT life sciences, 2008, str. 398
 • DURAN ALONSO, Maria Beatriz, GOLE, Boris, KENIG, Saša, PUCER, Anja, MÜLLER, Margareta M., ARDEBILI, Seyed Yousef, DOLENC, Vinko V., LAH TURNŠEK, Tamara. Altered expression of cysteine cathepsins and matrix metallo-proteases (MMP2 and MMP9) in brain tumors differentially affect glioma progression. 5th Conference on Experimental and Translational Oncology, Kranjska gora, Slovenia, March, 26-30, 2008. Book of abstracts. Ljubljana: Association of Radiology and Oncology, 2008, str. 35.
 • LAH TAMARA et al.,: Proteolizno signaliziranje lozosomalih encimov v napredovanju možganskih tunorjev. Proteolytic signaling of lysosomal cathepsins in brain tumour progression” in the Symposium organized by the Guardian Program Morphology, Institute of Biomedical Sciences Federal University of Rio de Janeiro, November 27-28th 2008.


Raziskovalni projekti (zadnja tri leta):

Temeljni in uporabni:
 • ARRS- J1-7363 Vloga proteoliznih sistemov v malignosti možganskih tumorskih izvornih celic. (2005 -2008).
 • ARRS - J1-0484. Antikancerogeno delovanje bioaktivnih spojin cianobakterijskega izvora v napredovanju možganskih tumorjev –gliobastomov (2008-2011).
 • ARRS- L1-055 Uporaba mezenhimskih izvornih celic za zdravljenje gliomov: ocena tveganja in uporabnosti mezenhimskih izvornih celic iz popkovnične krvi za vnos terapevtikov na mesto tumorja (2008 - 2010)
Ciljni raziskovalni projekti:
 • CRP - ZNANJE ZA VARNOST IN MIR,  M1-0151 Molekularna detekcija posledic uporabe biološkega orožja in toksinov z dolgodobnim delovanjem =Molecular detection of the consequences of the use of biological weapon and toxins with long-term effects: (2004-2008.)
Mednarodni raziskovalni projekti:
 • EU-6FP Integrated Project # 503297: CANCERDEGRADOME: Extracellulaar Proteases and the Cancer Degradome: Innovative Diagnostic Markers, Therapeutic Targets and Tumour Imgaing Agents = Izven celične  proteaze pri raku: Novi diagnostični markerji, terapevtske tarče in tumorski dejavniki –: PI Dr.Dylan Edwards, UK – Co-PI, dr. Tamara Lah Turnšek,
 • ARRS- CEA - Znanstveno tehnološko sodelovanje s Francij: ARRS CEA- Nosilka: Irena Zajc  2008-2010  Določevanje aktivnih oblik  katepsina L v tumorskih  celičnih linijah in tkivih s sintetskimi označevalci aktivnosti -ABP sondami – Detection of cathepsin L active forms  in cancer cell lines and tumour tissues by synthetic activity based probes.Acronym: ABP-CatL  
 • MVZT- INREMOS-  Projekta slovensko – nemškega  Virtualnega inštituta za »Industrijsko pomembne molekularne znanosti o življenju – INREMOS«, Projekt: SYSTHER: “Razvoj orodij sistemske biologije za celične terapije in razvoj zdravil”  German - Slovene Virtual Intitute in the field of “Industrial important molecular lifesciences - INREMOS” project: “Systems Biology Tools Development for Cell Therapy and Drug Development – SYSTHER (2008-2013) .


Predavanja:

 • DODIPLOMSKI ŠTUDIJ     
          - Biokemija raka (izborni predmet), Katedra za biokemijo, FKKT – UL, nosilka.
 • PODIPLOMSKI ŠTUDIJ
          - Molekularni  mehanizmi  nastanka raka -  Biomedicina , UL (so-izvajalka) in          - Eksperimentalne metode v onkologiji v - Biomedicina,, UL, nosilka


Mentorstva:

 • CASERMAN, Simon. Vloga proteoliznih encimov pri invazivni rasti endotelijskih celic med pocesom angiogeneze : doktorsko delo. Ljubljana, 2004.
 • ŽEGURA, Bojana. Vloga reaktivnih kisikovih zvrsti pri genotoksičnem delovanju mikrocistinov : doktorska disertacija = The role of reactive oxygen species in microcystin genotoxic activity : dissertation thesis. Ljubljana: 2004.
 • FATUR, Tanja. Genotoksično in kogenotoksično delovanje nizkih koncentracij kadmija in njegovvpliv na metabolno aktivacijo promutagenov pri celicah HepG2 : doktorsko delo. Ljubljana: 2005.
 • TRINKAUS, Miha. Katepsina B in L ter njuna inhibitorja stefin B in cistatin C pri napredovanju intrakranialnih tumorjev : doktorska disertacija = The role of cathepsins B and L and their inhibitors stefin B and cistatin C in progression of intracranial tumors : doctoral thesis. Ljubljana: 2005.


Članstvo v znastvenih in strokovnih združenjih:

 • American Association for Cancer Research  
 • EORTC - European Organization for Research and Treatment of Cancer: Pathobiology groups
 • European Association for Cancer Research
 • International Society Proteolysis (ISP)       
 • Slovensko biokemijsko društvo  
 • Slovensko biološko društvo
 • Slovensko toksikološko društvo


Uredništva in odbori:

 • LAH. T Pathology oncology research. (članica uredniškega odbora 1997-). Budapest: Tud. Kiadó. ISSN 1219-4956
 • LAH T. Poročila o delu - Nacionalni inštitut za biologijo. (članica uredniškega odbora 1995-). Ljubljana:NIB-1996-2008.


Organizacija znastvenih in strokovnih srečanj:

 • SERŠA, Gregor (ur.), KOS, Janko (ur.), LAH TURNŠEK, Tamara (ur.), KRANJC, Simona (ur.), JEVNIKAR, Zala (ur.), OBERMAJER, Nataša (ur.). 5th Conference on Experimental and Translational Oncology, Kranjska gora, Slovenia, March, 26-30, 2008. Book of abstracts. Ljubljana: Association of Radiology and Oncology, 2008, str. 35.
Pet  zaporednih organizacij mednarodnih konferenc o eksperimentalni in translacijski onkologiji – CETO v Kranjski Gori v marcu 200, 2002,  2004, 2006 in 2008 so povezane tudi s so-uredništvi izdaj treh zbornikov: 1st,2nd 3rd ,4th,in 5th Conference on Experimental and Translational Oncology, Kranjska gora, Slovenia, March, (2004,. 206 in 2008). Book of abstracts. Pomen konference je v tem, da m pospešuje prehod med laboratorijskimi raziskavami in bolnikom, v čemer je njen uporabni oz družbeno ekonomski pomen.


Družbeno udejstvovanje:

Predsednica nacionalne KOMISIJE  ZA UVELJAVITEV V LOGE ŽESNK V ZNANOSTI IN VISOKEM ŠOLTVU. 2000-2004  in 2006- 2010 ter članica – zastopnica Slovenije  Helsinške skupine v Evropski skupnosti : Women in science.Članica združenja direktorjev: KORIS –(koordinacija raziskovalnih institutcij)  predsednica za leto 2006 


Hobiji:

Hobiji prof. Lahove so  povezani z gibanjem v naravi, kot npr. tenis, smučanje, pohodništvo in plavanje. Ostali hobiji pa so povezani z lepoto in kulturnimi užitki, kot je obiskovanje koncertov, gledališča, razstav in muzejev.

Izpis bibliografije (COBISS)


Fotografije:

G. Turk in Ga. Lah Turnsekmonaski knezMinister Žbogar in prof. dr. Lah Turnšekotvoritev mbpnazdravljanjemladi raziskovalcisportne igresvecani podpisPodpis sporazuma med NIB in UL, feb 07prof. dr. Tamara Lah Turnšek z mladimi raziskovalci