NIB

dr. Boris Petelin

Working place: strokovno-raziskovalni sodelavec

Telephone number: 059 23 29 07
Email: boris.petelin@nib.si
Department: Morska biološka postaja Piran

IZOBRAZBA
 • Dodiplomski študij (1979-1984): Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
  Naslov diplomske naloge: Matematični in hidravlični model dvodimenzijskega toka v akumulacijah (vertikalni prerez).
 • Magistrski študij (1990-1995): Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko.
  Naslov magistrskega dela: Napovedovanje časovnih vrst z nelinearnimi modeli   nevronskih mrež in algoritmi učenja najmanjšega srednjega in rekurzivnega najmanjšega kvadrata.
 • Doktorski študij (2010-2014): Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko.
  Naslov doktorskega dela: Večnivojski usmerjeni grafi za analizo oceanografskih podatkov.

ZNASTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST IN ZANIMANJA

 • Numerično modeliranje dinamike obalnega morja
 • Obdelava in zagotavljanje kontrole kvalitete podatkov, pridobljenih z meritvami na morju
 • Prostorsko-časovno podatkovno rudarjenje izmerjenih oceanografskih podatkov in rezultatov numeričnih modelov

SODELOVANJA

Pri svojem delu sodelujem v številnih domačih in mednarodnih projektih, od katerih sta trenutno najpomembnejša:

 • MyOcean (2009-2012), MyOcean2 (2012-2014) in njegovo nadaljevanje (oktober 2014- marec 2015), so projekti, ki se financirajo iz sedmega okvirnega programa EU (FP7 2007-2013) in programa Obzorje 2020 (EU Research and Innovation programme 2014-2020). Njihov cilj je opredeliti in vzpostaviti usklajene in celovite vseevropske zmogljivosti za spremljanje in napovedovanje procesov v oceanih. Od aktivnosti omenjenih projektov imajo koristi različna področja uporabe: zaščita in reševanje ob nesrečah na morju, preprečevanje širjenja izlite nafte, upravljanje morskih virov, podnebne spremembe, sezonsko napovedovanje, obalne dejavnosti, kakovost vode in onesnaževanje. Vloga NIB-MBP v omenjenih projektih je predvsem:
  • Ocenjevanje uporabnosti produktov omenjenih projektov
  • Zagotavljanje podatkov, ki so potrebni za vrednotenje nekaterih produktov MyOcean – predvsem numeričnega modela za Sredozemsko morje (Mediterranean ocean Forecasting System – MFS). Podatki, ki jih v ta namen dnevno pošiljamo, so meritve na oceanografski boji Vida in rezultati našega numeričnega modela, ki pokriva severni Jadran (North Adriatic Princeton Ocean Model – NAPOM) (glej sliko 1).
  • Zaščita in reševanje na morju - napovedovanje širjenja naftnih madežev v slovenskem morju s pomočjo numeričnih modelov NAPOM (NIB-MBP) in NAFTA (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo)
  • Razvoj in oceanografskih numeričnih modelov za raziskave dinamike obalnega morja (severni Jadran, Tržaški zaliv itd.) (glej sliko 2)
  • Prostorsko-časovno podatkovno rudarjenje produktov MyOcean (slika 3)
 • SeaDataNet (2006-2011) in SeaDataNet2 (2012-2016) sta mednarodna oceanografska projekta, katerih glavni cilj je omogočiti znanstveni skupnosti dostop do historičnih podatkovnih nizov, ki se nahajajo v nacionalnih podatkovnih centrih. Naloga NIB-MBP v okviru omenjenih projektov je pošiljanje metapodatkov, ki opisujejo podatke, s katerimi razpolaga, in tudi opise svojih raziskovalnih programov, projektov, križarjenj z raziskovalnim plovilom in oceanografskih boj. Po drugi strani pa omogoča tudi dostop do podatkov, ki jih opisujejo omenjeni metapodatki.
Slika 1. Vrednotenje oceanografskega numeričnega modela Mediterranean Ocean Forecasting System (MFS) s pomočjo podatkov oceanografske boje Vida in numeričnega modela North Adriatic Princeton Ocean Model (NAPOM)
Slika 2. Topografija oceanografskega numeričnega modela North Adriatic Princeton Ocean Model (NAPOM)
Slika 3. Značilne poti in cikli v površinskih hitrostnih poljih oceanografskega numeričnega modela Mediterranean Ocean Forecasting System (MFS) na območju Jadranskega

 

  

IZBRANE (NOVEJŠE) OBJAVE

PETELIN, Boris, KONONENKO, Igor, MALAČIČ, Vlado, KUKAR, Matjaž. Dynamic fuzzy paths and cycles in multi-level directed graphs. Engineering applications of artificial intelligence, ISSN 0952-1976. [Print ed.], 2014, vol. 37, str. 194-206. http://authors.elsevier.com/a/1PrQ23OWJ8YU2I, doi: 10.1016/j.engappai.2014.09.012.

PETELIN, Boris, KONONENKO, Igor, MALAČIČ, Vlado, KUKAR, Matjaž. Multi-level association rules and directed graphs for spatial data analysis. Expert systems with applications, ISSN 0957-4174. [Print ed.], 2013, vol. 40, issue 12, str. 4957-4970. http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2013.03.004, doi: 10.1016/j.eswa.2013.03.004.

MALAČIČ, Vlado, PETELIN, Boris, VODOPIVEC, Martin. Topographic control of wind-driven circulation in the northern Adriatic. Journal of geophysical research, ISSN 0148-0227, 2012, vol. 117, št. C06032, str. 1-16, doi: 10.1029/2012JC008063.

MALAČIČ, Vlado, PETELIN, Boris. Climate circulation in the Gulf of Trieste (northern Adriatic). Journal of geophysical research, ISSN 0148-0227, 2009, vol. 114, c07002, str. 1-15. http://dx.doi.org/10.1029/2008JC004904, doi: 10.1029/2008JC004904.

MALEJ, Alenka, PETELIN, Boris, ČERMELJ, Branko. Quantification of mucilage-associated suspended matter in the Gulf of Trieste (Adriatic Sea). Annales, Series historia naturalis, ISSN 1408-533X, 2001, letn. 11, št. 1=23, str. 43-52, ilustr. [COBISS.SI-ID 421843]

MALAČIČ, Vlado, PETELIN, Boris, VUKOVIČ, Aleksander, POTOČNIK, Branko. Municipal discharges along the slovenian littoral (The Northern Adriatic Sea) - community planning and the environmental load. Periodicum biologorum, ISSN 0031-5362, 2000, let. 102, supplement 1, str. 91-100, ilustr.

 

Povezava na Cobiss