NIB

Maja Malec

Delovno mesto: strokovna sodelavka za upravno-pravne zadeve

Telefon: 059 23 27 17
E-naslov: maja.malec@nib.si
Oddelek: Skupne službe